pýcha - to je kvalita osoby, ktorá sa vytvára v dôsledku nadmernej hrdosti na jednotlivca. Je identifikovaná s aroganciou, egoizmom a aroganciou. Pyšný človek verí, že je nadradený iným v čomkoľvek, v práci, obliekaní, v chutí, vo všeobecnom spôsobe života. Okrem toho často nemá žiadny presvedčivý dôvod na to, aby s ostatnými zaobchádzal nespravodlivo a ponižoval ich, takže pýcha často nesie prvok lží. Aby ste to pochopili - hrdosť na to, čo je, môžete sa obrátiť na náboženstvo.

Pýcha v mnohých náboženstvách sa vzťahuje na smrteľné hriechy, pretože ako človek sa snaží zdvihnúť takmer na úroveň Boha, zatiaľ čo ostatní ponižujú a šliapajú na hlavu.

Pýchou človeka je deštruktívny pocit, otrava duše. Nikto dúfa v takúto osobu v osobnej veci, nechcú sa s ním podeliť o svoje úspechy. Nikto nechce hovoriť o osobných problémoch alebo radosti, inak hrdý človek prejaví nedostatočnú a nie priateľskú reakciu. Ak mu niekto príde s osobným problémom, nebude súcitný, bude sa starať o to, že ľudia sú takí porazení, hoci on sám nie je o moc lepší. Takáto osoba je a priori neschopná empatie. A ak človek príde s určitým úspechom, narazí na stenu nedorozumenia a závisti. Hrdý človek s vysokou sebaúctou často nechápe, že robí smrteľné chyby života. Tým, že ukazuje svoju neopatrnosť ostatným, nevďačnosť a vychvaľovanie, odstraňuje od seba veľa ľudí a robí svojich nepriateľov. Túžba človeka byť jediným v jeho prostredí, ktorý môže byť rešpektovaný a milovaný, vedie k bludom majestátnosti.

Pýcha a hrdosť

Často ľudia nevedia, aký je rozdiel medzi hrdosťou a hrdosťou. Prostredníctvom podobného zvuku sú identifikované, ale existujú rozdiely medzi konceptmi hrdosti a hrdosti, ktoré musia byť známe pre kompetentné použitie týchto dvoch rôznych pojmov.

Pýcha a pýcha rozdielu. Prvá vec, ktorú treba povedať, je rozdiel medzi hrdosťou a hrdosťou je emocionálne sfarbenie.

Pýcha je vždy pocit s negatívnym odtieňom. Je to negatívne, pretože nemá pozitívny produkt, je plná len negatívnych výsledkov vo všetkých ohľadoch osoby.

Pýcha je koncept, ktorý je podráždený pozitívnymi emóciami. Je to úprimná radosť pre seba, pre váš úspech, bez podielu na arogancii a pozdvihovaní sa nad ostatnými. Pýcha motivuje k tomu, aby si stanovila veľké ciele a dosiahla ich, a pýcha sa fixuje na jednu vec, a nie dáva príležitosť na rozvoj.

Pýcha je vždy len pozitívnym postojom k sebe, k vlastným osobným hodnotám ak nerešpektovaniu hodnôt iných ľudí.

Pyšný človek zaobchádza s inými jednotlivcami so spravodlivosťou, rešpektuje ich hodnoty a pravidlá, prejavuje empatiu a úprimnú radosť za svoje úspechy a je schopný vyjadriť podporu v správnom okamihu. Ľudia radi komunikujú s takouto osobou, prichádzajú k nemu za radou alebo len rozprávajú. Pyšný človek sa riadi pravidlom cti, hrdosť na neho nemá uncu tohto pocitu. Pýcha pre seba, pre krajinu, krajanov - tieto pocity sú spôsobené úprimnou radosťou a robí človeka šťastným, čo ho definuje ako kolektívne riadeného. Pyšný človek je vždy osobne zameraný len na seba, je neschopný kolektívnej radosti, môže sa cítiť závist, opovrhnutie a odpor voči skupine. Preto je hrdý človek zriedka v akýchkoľvek sociálnych zoskupeniach. Múdri ľudia s takýmto človekom sympatizujú, úprimne ho ospravedlňujú, pretože vidia, čo robí so svojím životom a kde sa pohybuje vo svojom postoji k iným ľuďom. Ale vedia, že príde čas, keď sa zotaví z tohto nešťastného pocitu.

Hrdí ľudia majú vždy pocit svojej dôvery, vedia, že môžu dúfať v seba samých, poznajú svoju hodnotu, pretože to potvrdzujú skutočné fakty. Pre pyšných, vo väčšine prípadov nie je nič, na čo by sa v minulosti dalo pozerať hrdo na činy, ktoré by boli uznané aj inými ľuďmi. Pyšný človek pozná svoju hodnotu, má dôstojnosť a pozná hodnotu svojich činov, je nezraniteľný.

Hrdý človek, ktorý sa prejavuje na všetkých stranách, môže byť vo vnútri veľmi zraniteľný. V problémovej situácii začína takýto človek navonok hovoriť, že je silný a vyrovná sa so všetkými životnými prekážkami, ale v skutočnosti, keď je sám so svojimi myšlienkami, chápe, aký je desivý a potrebuje podporu a nie gram demonštračnej dôvery. nezostáva, pretože stále pozná cenu svojich schopností.

Aký je rozdiel medzi hrdosťou a hrdosťou? Ak premýšľate o rozdiele medzi hrdosťou a hrdosťou, potom môžete povedať, že hrdý človek, ktorý je pozitívne nasmerovaný na iných a na ich úspechy. Osoba obdarená hrdosťou je schopná byť naozaj šťastná viac ako iní, ak niečo dosiahli, pretože ona sama pozná hodnotu týchto úspechov. Často sa na takého človeka pozerá s obdivom a sú pripravení sa s ním vyrovnať. Človek, ktorý má nadbytok pýchy, sa nikdy nestane motivátorom pre iných, nebude mu rovný, hlavne kvôli nedostatku cti a spravodlivosti v ňom.

Známky pýchy

Ak chcete definovať pojem pýchy, čo to je, aké sú jeho znaky, nemusíte byť obzvlášť pozornou osobou. Pyšný človek má neotrasiteľné presvedčenie, že všetci ľudia okolo seba sú zlí a neustále sa mýlia, a snažia sa na neho uvaliť svoje falošné presvedčenie. Ale len jeho názor môže byť správny a pravdivý a všetci okolo neho by sa mali prispôsobiť. Verí, že ak je názor druhých nesprávny, potom oni sami sú nerozumní ľudia, ukazuje sa, že ak sú všetky ostatné nerozumné, potom som najchytrejší. A tu prichádza okamih radosti, obviňuje ostatných z hlúposti, hoci on sám nevidí, čo sa vlastne deje, že je to on a jeho chvála, ktorá vyzerá hlúpe a úzkoprsé.

Pyšný človek vytvára pre okolitých ľudí podmienenú hierarchickú štruktúru, podľa ktorej sú súdení. Samozrejme, stojí na vrchole tejto štruktúry a nikto s ním nikdy nebude stáť na rovnakej úrovni. A všetci ostatní sú hlboko pod ním, usporiadaní podľa určitých kritérií. Stáva sa, že takáto osoba potrebuje pomoc druhých, a na oplátku môže ponúknuť svoju pomoc, ale takáto pomoc je nečestná. Na jeho nezaujatý akt nemôže počítať. Poskytnutím pomoci niekomu táto osoba zdôrazňuje svoj význam v tvári iných ľudí.

Známky hrdosti na človeka. Hrdý človek často opakuje, že svet bez neho nie je nič a iní nemôžu byť úplní bez svojej spoločnosti. Takáto nafúkaná sebaúcta, zameranie sa na vlastnú osobu, sú skutočnými znakmi pýchy, a čím viac si človek myslí, že sa bez neho nikto nedokáže vyrovnať, tým viac sa každý vzdá. Snaží sa prilákať na seba všetku pozornosť, takže vo všetkých rozhovoroch to bolo len o jeho osobe. Robí to s pomocou hmotných objektov (auto, dom), alebo tým, že robí hanebné činy, hlavná vec je byť vypočutý každým potom.

Pyšný človek sa snaží byť nezávislý v podnikaní, takže v prípade úspešnej činnosti sám bude žať vavríny. Ale stáva sa, že bez pomoci iných nemôže robiť, potom s ťažkosťami, šliapať po vnútorných zákazoch, človek požiada o pomoc. Robí to však takým spôsobom, že nemá žiadne spojenie s touto osobou a nie je mu povinný.

Pyšný človek vždy a všade poskytuje rady vľavo a vpravo, aj keď to nie je potrebné. Keď rozdáva rady, chce byť nasledovaný bez neúspechu a bez zlyhania, čím posilňuje jeho autoritu a nadradenosť. Tým, že dáva pokyn iným, ako žiť a konať, osoba plní svoju potrebu kontroly. Verí, že má veľa životných skúseností a dokáže naučiť všetkých, ako žiť správne. Táto funkcia je najviac nepríjemné pre všetkých okolo, pretože každý má hlavu na ramenách a nie vždy potrebujú radu.

Hyper-zodpovednosť je tiež znakom pýchy. Títo jednotlivci sú pevne presvedčení, že všetko, čo sa deje, je ich zásluh a snažia sa ukázať, koľko je všetko položené na pleciach. Sú stále pripomenul, že všetko ide hladko len preto, že sa sami snažia. Berú na seba všetky starosti a domnievajú sa, že robia správnu vec, ale často nikto nie je v takej hyper-zodpovednosti.

Ľudia, ktorí majú pýchu, sa prezentujú ako trpiaci človek prostredníctvom svojich starostí. Oni tiež zveličujú svoje príležitosti, potom sa sťažujú na svoj osud a iných ľudí, aké sú nezodpovedné a ako môžu žiť pokojne pre seba, zatiaľ čo on tak nešťastne nesie svoj trpiaci kríž.

Pyšný človek vždy odsudzuje činy iných. Zdá sa, že každý robí zlé veci a ani si nemyslí, že to vôbec nie je jeho biznis. A nikdy nepremešká príležitosť ukázať ľuďom svoje zlé činy, ukázať, že bolo možné urobiť niečo iné. Takýto jedinec ignoruje akúkoľvek radu, pretože verí, že ľudia sa ich snažia viesť.

Ľudia, ktorí majú vlastnú pýchu, sa považujú za najchytrejších, ale môžu pripisovať diagnózy ostatným, menovkám a menám volaní, pričom to považujú za normálne. Všetci pre nich niečo potrebujú. Očakávajú, že ich rozmary budú splnené, aj keď ich ešte nevyjadrili.

Hrdé osobnosti nie sú schopné úprimnej vďačnosti. Ak pochopia, že musia poďakovať osobe, robia to veľmi suchým spôsobom. Pretože sa domnievajú, že vzdávanie sa v určitom rozsahu závisí od niekoho, a teda byť nižšie ako on. V ich hlavách sedí pečiatka, ktorá hovorí, že tí, ktorí o niečo žiadajú, sú horší, bezmocní jednotlivci. Ak im bola poskytnutá služba, vnímajú ju tak, že by mala byť taká, že by mali vždy robiť služby, najmä nezaujaté.

Pýchni ľudia sa často riadia pravidlom "prísť, vidieť, dobiť". Ich vzhľad v spoločnosti často vyzerá ako vystúpenie na javisku. Osoba prišla do spoločnosti, prešla skúšaným scenárom, kritizovala, urazila, otočila sa a pokračovala. A skutočnosť, že zanechala v srdciach ľudí, ju neobchádza.

Niekedy sa rovnako používajú pojmy hrdosť a márnosť. Márnosť, ako aj pýcha majú schopnosť rásť do bludov veľkoleposti. Márnosť dáva človeku ilúziu svojej vlastnej nadradenosti. Títo ľudia sú si istí v ich génia, kráse, sú veľmi spokojní. Hoci často neexistuje žiadna nadradenosť, naopak, existuje duchovná základnosť. Človek nevidí, ako sa jeho zmysel pre dôstojnosť zmení na pocit bezvýznamnosti. Túžba byť nad inými je základom, pretože použitie ľudí na osobný zisk nemôže byť pozitívne. Hrdí ľudia sú energetickí upíri, živia sa energiou iných ľudí, ich skúsenosťami. Pýchni ľudia hľadajú tú slabú stránku osoby, pre ktorú sa človek môže pichnúť, spôsobiť utrpenie, odpor, a potom zostať v dobrej nálade, takéto činy sú veľmi nízke, bezvýznamné.

Pýcha a márnosť rovnako vedú k nešťastiu človeka a jeho izolácii od sveta.

Ako sa zbaviť pýchy

Ako skúsení ľudia hovoria: "všetko pôjde, a to taky." Toto pravidlo platí aj vtedy, keď hrdý človek prichádza realizovať svoje činy, skutočne ich oceňuje a úprimne hovorí, že sa chce zmeniť, a hľadá spôsoby, ako sa vyrovnať s hrdosťou. Človek, ktorý žil dlhú dobu vo svojom vlastnom iluzórnom svete, kde bol kráľom a bohom, sa nemôže okamžite reorganizovať, potrebuje pomoc druhých, aby proces vyslobodenia z pýchy bol účinný a nie tak komplikovaný.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť pýchy. Na začiatok je potrebné, aby človek pochopil, že je hrdý, nie hrdý, často si ľudia tieto pojmy mýlia a nesprávne ich interpretujú vo svojom správaní. Po uvedomení si rozdielov medzi pýchou a pýchou by mal človek hľadať zlozvyky v sebe a premýšľať o tom, ako ich odstrániť. Mnohí ľudia si myslia, že je to veľmi jednoduché, ako keby sa všetko dalo pochopiť v jednom okamihu a už by sa týmto spôsobom nezaobchádzalo. Veľmi málo ľudí to môže naozaj urobiť a zmeniť v jiffy, ale to si vyžaduje veľmi silnú vôľu a pevný charakter, aby nemohli vzniknúť ani myšlienky sebaľútosti.

Človek musí jasne pochopiť svet a seba v ňom, pochopiť svoje skutočné miesto. Pozrite sa na skutočný svet a ľudí, vyhoďte z nich všetky predsudky, prestaňte kritizovať, diskutujte o iných ľuďoch a akceptujte skutočnosť, že niekto môže byť v skutočnosti oveľa lepší ako on. Hlavná vec je osobnosť taká, aká je, so všetkými jej zvláštnosťami, výhodami a nevýhodami. Prestaňte strácať energiu na vytváranie intríg okolo vás. Naučiť sa nielen prijímať pomoc od iných ľudí, ale aj dať niečo na oplátku, pozorujúc rovnováhu v povahe vzťahov.

Aby sa človek zbavil pýchy, musí premýšľať o tom, čo môže ľuďom dať. Každý človek má svoj účel, musíte ho nájsť. Je potrebné, aby sme sa dôkladne analyzovali, aby sme sami seba poznali, aby sme pochopili, aké tendencie sú a potom pôsobia v určitej oblasti štúdia a aby sme sa v tejto oblasti sami zlepšili. Keď sa človek učí správne vynakladať svoju životnú energiu, potom sa dostane do súladu so sebou a so svetom.

Na rozdiel od pýchy existujú také kvality ako pokora, vďačnosť, poctivosť, filantropia, tvrdá práca. Ak človek pracuje cielene na svojom vývoji, bude schopný prekonať všetky svoje neresti.

Ak sa techniky interného rozhovoru používajú spolu so správaním, výsledok bude omnoho väčší a pôjde rýchlejšie o pýchu.

Ako sa zbaviť pýchy a arogancie?

Jednou z týchto techník je vykonanie práce, ktorú osoba považuje za nízku, špinavú a nehodnú. Byť zapojený do ponižujúcej práce, ale tak, že niektorí ľudia vykonávajú každý deň, napríklad, pracovať ako zdravotná sestra, umývačka riadu, čistejšie, v mysli človeka je systém rozbitý. Tým, že robí tento druh práce niekoľkokrát, človek sa mení na vlastnú päsť, stáva sa svetskejším, jeho zmysel pre nadradenosť sa znižuje.

Pre hrdého človeka môže nastať zlom, ak navštívi miesta, kde sú nešťastní ľudia s oveľa menšími zdrojmi na prežitie. Môže to byť detský domov, opatrovateľský dom, miesta, kde sa vojna konala, chudobné oblasti mesta. Pri pohľade na nešťastie druhých by človek mal mať pocit, aké veľké hodnoty má, ak má rodinu, prácu, peniaze. Takéto pozorovanie tiež prebúdza v človeku túžbu zdieľať to, čo má, poskytovať peniaze, robiť niečo dôležité a nevyhnutné pre znevýhodnených ľudí.

Ako sa zbaviť pýchy ortodoxie. Zbavte sa pýchy človek pomôže ukloniť. Luk, ako fyzická akcia, ale s hlbokým významom v nej. Keď sa človek ukloní - skláňa sa nadol, skláňa hlavu pred niečo. Uctievanie je vyjadrením úcty, úcty, pokory a uznania. Čím častejšie sa človek ukláňa, tým rýchlejšie si zvykne na skutočnosť, že uznáva iných, vykonáva uctievanie svojej osobnosti ako znak vďačnosti alebo úcty. Aj človek sa musí klaňať v modlitbe, očisťovať svoje srdce a myšlienky.

Pyšný človek sa musí naučiť pozorne vnímať partnera, ponoriť sa do toho, o čom hovorí a pochopiť, aké emócie má, prijať jeho skúsenosti, prejaviť empatiu. Keď sa človek naučil počúvať iných ľudí, ich problémy, ich skúsenosti, mení svoj postoj k nim, uvedomuje si, že v skutočnosti sa mýlil v osobe a sám mu pripisoval rôzne kvality.

Ak chcete odstrániť pýchu, musíte sa naučiť poďakovať ľuďom z čistého srdca. Nezáleží na tom, či priateľská pomoc, alebo poradenstvo predajcovi v obchode, všetko je potrebné poďakovať. Každý človek sa snaží, trávi svoj čas a energiu, a jeho práca by mala byť ocenená, ale úprimné "ďakujem" nebude trvať veľa času.

Pre hrdého človeka je veľmi ťažké akceptovať iných ľudí tak, ako sú. Buď ich bude kritizovať, alebo ich bude vymýšľať príbeh ich života a bude šíriť fámy. Ale takýto človek sa musí vyrovnať s tým, že nie všetci ľudia sú rovnakí, každý má svoje vlastné vlastnosti a svet je na tom postavený. A nikto nemá právo prerobiť inú osobu pre seba.

Všetky vyššie uvedené spôsoby, ako sa vysporiadať s pýchou, sú účinné v prípade, že si človek skutočne uvedomil, že je čas, aby sa zmenil, prijal svoje zlozvyky a bol pripravený na nápravu.