Psychológia a psychiatria

Tréning osobného rastu

Tréning osobného rastu - Ide o sériu činností zameraných na zlepšenie individuálnych kvalít, ktoré prispievajú k úspechu osoby. Vďaka cvičeniam zameraným na osobný rast je človek schopný zmeniť nechcené charakterové vlastnosti pre pozitívnejšie, môže sa zbaviť rôznych negatívnych myšlienok a negatívnych komplexov.

Osobný rast je cieľavedomým procesom ľudského zlepšovania, túžbou stať sa lepším. Osobný rast sa vzťahuje na všetky situácie, faktory a príležitosti, ktoré privádzajú jednotlivca bližšie k dosiahnutiu ideálu.

Osobný rast zahŕňa vytváranie ľudského potenciálu. Potenciál je súbor charakteristík jednotlivca, vyjadrujúci jeho schopnosť stavať na vnútorných stabilných orientačných bodoch, udržiavať stabilitu aktivity s periodicky sa meniacimi environmentálnymi faktormi. Toto je séria charakteristických vlastností, ktoré pomáhajú jednotlivcovi, aby sa mohol regulovať správanie, prijímať rozhodnutia podľa osobných predstáv.

Je dôležité, aby každý potenciálny člen skupiny vedel, aký nebezpečný tréning osobného rastu je na to, aby nezískal viac škody ako užitočnosti, a jednak na ochranu duševného zdravia.

Základným cieľom tréningu osobného rastu je vnútorný rast jednotlivca, sebarozvoj a rozvoj dôvery.

Psychologický tréning pre osobný rast

Cieľom tréningu osobného rastu je zmeniť výhľad, zmeniť stereotypy aktivít, ktoré bránia jednotlivcovi, aby bol úspešný a šťastnejší.

Osoba, ktorá chce premeniť jednotlivé charakteristiky na pozitívnejšie a kvalitatívne odlišné charakteristiky, musí absolvovať osobný rastový tréning. Jednotlivec, ktorý prešiel týmito triedami, sa stane pokojnejším, sebaistým, šťastným a duchovne slobodným, bez ohľadu na vplyv okolností a faktorov prostredia. Vďaka špeciálnym psychologickým technikám sa človek dokáže naprogramovať na úspech. Je to vďaka cvičeniam a špeciálnym cvičeniam, ktoré prispievajú k tomu, že člen skupiny bude schopný pochopiť svoje hlboko zakorenené postoje, ktoré podvedome najviac ovplyvňujú existenciu a vyvolávajú určité výsledky činnosti.

Účelom tréningu pre osobný rast - poznať a realizovať možnosti (potenciál), ktoré sú vlastné osobnosti, z čoho vyplývajú kvalitatívne zmeny. Cieľ sa môže líšiť v závislosti od vlastností skupiny. Ciele cvičení často zahŕňajú niektoré všeobecné aspekty:

- formovanie sebapoznania prostredníctvom redukcie psychologických bariér a eliminácie pocitu necudnosti samotnej osoby;

- rozvoj podmienok a faktorov, ktoré bránia alebo uľahčujú fungovanie skupiny (členstvo alebo veľkosť skupiny);

- štúdium vzťahov členov skupiny;

- osvojenie si zručností diagnostiky organizačných, skupinových, individuálnych problémov, ako je riešenie skupinových konfliktných situácií, posilňovanie skupinových väzieb, vytváranie podmienok vzdelávania, dosahovanie individuálnych požiadaviek.

Cieľ tréningu osobného rastu sa dosahuje vtedy, keď člen skupiny môže samostatne rozhodnúť o tom, ako má žiť. Účastníci sami zisťujú, aká rôznorodá môže byť po celý život vnímaná, môžu robiť cenné životné objavy týkajúce sa svojich vlastných milých ľudí, blízkych priateľov a seba samých.

Osoba môže zažiť intenzívne emocionálne otrasy a otrasy, čo často vedie k strate sebakontroly, pretože potrebuje vykonať všetky cvičenia alebo inštrukcie trénera, ktoré niekedy nemajú zrejmý význam.

Každý, kto sa chce zapojiť do takýchto tried, si musí myslieť, že naozaj niečo zmení, alebo je pre neho celkom vhodný. Ak sa ukáže, že osoba nie je pripravená na zmeny, alebo ju nepotrebuje, tréner ho do skupiny nedovolí.

Budúci členovia odbornej prípravy by mali mať túžbu začať nový život, ale mali by byť tiež vhodní na určité parametre. Tí, ktorí sa chcú stať účastníkmi tréningov osobného rastu, musia byť duševne zdraví, emocionálne vyvážení, pokojní a bez duševných porúch.

Tréner skupiny by mal stimulovať proces prijímania samostatných rozhodnutí jednotlivca, jeho klasifikácie a štruktúrovania životných hodnôt, usmernení a cieľov. To sa robí pomocou rôznych techník, techník a výskumných prístupov, ako sú gestalt, kognitívna psychológia, existenciálny prístup.

Typy tréningu osobného rastu rozlišujú psychologické a ezoterické.

Psychologický výcvik sa vykonáva pod vedením moderátora, ktorý má ukončené psychologické vzdelanie s využitím psychologických kategórií a definícií. Na rozdiel od esoteriky, ktorú človek vedie so znalosťami psychológie na úrovni domácnosti a vlastniacu ezoterické a mystické vedomosti.

Typy školení pre osobný rast:

- rozvoj osobnosti (používa sa na zvládnutie všeobecných vedomostí potrebných na orientáciu vo veľkom okruhu potenciálnych situácií). Napríklad, človek sa učí efektívnej interakcii, vyvíja silné a dobré vlastnosti v sebe, učí sa sebaistému správaniu, učí sebaovládanie;

- psychoterapeutické tréningy (vykonávané s cieľom zlepšiť kvalitu života, obsahujú špeciálne postupy, techniky, metódy a cvičenia, prostredníctvom ktorých sa vykonáva asimilácia správania v živote a osobné ťažkosti);

- štátne školenia (to je špeciálny druh, vrátane metód na prekonanie stavu strachu a iných vnútorných bariér a rôznych komplexov, ktoré sa vyskytujú u ľudí);

- študijné školenia (pomáhajú jednotlivcom, ktorí si stanovili ciele, aby porozumeli osobným obmedzeniam a získali emocionálny zážitok, ktorý často pomáha pri uvedomovaní si niečoho);

- transformačné (zamerané na základné (hlboké) presvedčenia človeka, jeho hodnôt a stavov). Jednotlivec má veľmi silné vnútorné duchovné premeny (osvetlenie, prelom, vhľad), vďaka čomu bude schopný odhaliť niečo nové v každodennom živote alebo niečo realizovať inak.

Vzdelávanie pre osobný rast žien zahŕňa rozdelenie na skupiny, ktoré sú polárne odlišné. Prvú skupinu tvoria ženy, ktoré sú utláčané členmi rodiny.

Cieľom tréningu osobného rastu je získať sebavedomie a vštepiť silu ducha, ktorý pomáha získať dôveru a konfrontovať ľudí, ktorí chcú udržať vôľu žien z nezávislého, šťastného a sebestačného života.

Školenie pre ženy je v skupinovej a individuálnej forme. Účasť na skupinových tréningoch dáva žene silný impulz, keďže je medzi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, cíti sebaisto.

Druhú skupinu vzdelávania osobného rastu tvoria ženy, ktoré pracujú vo veľkých organizáciách a spoločnosť vo vedúcej pozícii.

Nie každý môže byť vodcom prírody, ale mnohí musia pracovať v organizácii a mať vedúcu pozíciu. Charizmatická príťažlivosť osobnosti pomáha človeku dosiahnuť významné výsledky v kariérnom postupe. Kto nemá túto vlastnosť, je potrebné pracovať energicky a kultivovať v sebe disciplínu. Tvrdá práca však nepomôže žene prekonať takýto problém ako vnútornú plachosť vo vzťahoch s tímom, ktorý vedie. Častejšie sa tento zmätok objavuje, ak sa tím skladá z mužov.

Tréning osobnostného rastu pre ženy je zameraný na rozvoj a objavovanie vnútorného potenciálu; uznanie strachu, ktorý narúša plný život; rozvoj pozitívnych vlastností a vlastností; hľadať zdroje na pomoc rozvoju.

Nie všetky lekcie pre osobný rast môžu byť rovnako prospešné. Veľmi často uzatvárajú skrytú hrozbu a môžu poškodiť iba samotného človeka. Člen skupiny musí poznať nebezpečenstvá osobného rastu a rozpoznať toto nebezpečenstvo.

V deštruktívnych aktivitách sú účastníci vyzývaní, aby zničili svoju identitu alebo časť seba, ktorú považujú za nehodný a robia ju veľmi ostro, ako keby ju odrezali. Takýto výcvik nevedie k pokroku v osobnom raste, naopak, iba prelomí ľudskú psychiku. Poradenstvo, ako je "opustiť staré" alebo "zabiť svoju slabosť" sú veľmi deštruktívne, nemajú nič spoločné s profesionálnou psychoterapiou a neprispievajú k zlepšeniu osobného rastu.

Nebezpečenstvo týchto stretnutí spočíva v identite najvýznamnejšej skupiny. Po spolupráci so skutočným psychoterapeutom si človek začína všimnúť, že sa jeho emocionálny stav zlepšil, v živote sa udiali zásadné zmeny, stáva sa sebaistým a úspešným.

V dôsledku komunikácie s deštruktívnym trénerom sa člen skupiny cíti vyčerpaný a ponížený. Takýto „guru“ sa správa arogantne a brutálne s členmi skupiny. On uráža, stavia ľudí do nepríjemnej pozície, obviňuje slabosť a nevedomosť. Zdá sa, že takýto vodca sa úmyselne snaží vyvolať emocionálne utrpenie a vysvetľuje to ako motiváciu a zmierňovanie.

Prostredníctvom emocionálneho nahromadenia sa moderátorka snaží získať súhlas, chce sa presadiť a neučiť účastníkov v tréningu osobného rastu. Vidí, že konečným cieľom tohto výcviku nie je pomáhať iným, ale podriadiť sa ich vlastnej vôli, prinútiť ich, aby nasledovali všetko, čo povie „tréner“.

Aby ste pochopili nebezpečenstvo takéhoto tréningu v čase, musíte počúvať svoje pocity. Ak je pocit prázdnoty a poníženia - musíte utiecť z tohto trénera.

Deštruktívne školiteľov učia, že zažívanie negatívnych emócií, agresie a utrpenia bude prínosom len pre člena osobného rastu. Preto inštruktori často urážajú členov skupiny a snažia sa ich provokovať k agresii. Človek je nútený vykonávať nelogické činy: zavolať, vyjadriť radosť bez rozumu, pobozkať alebo prijať cudzincov a vyhlásiť, že je to „pre ich dobro“.

Deštruktívny tréner učí účastníkov, aby boli hrubý a arogantný, pretože tieto kvality podľa ich názoru charakterizujú sebaistú osobu, to znamená, že je to úspešná osoba.

Po prvé, tlak, potom poníženie, potom chvála je spôsob emocionálneho kymácania, ktorý vedie k podaniu účastníkov do trénera.

Skutočne skúsený, inteligentný a svedomitý psychoterapeut, ktorý vedie skupinu alebo osobné poradenstvo, nikdy nebude ponižovať klienta v osobnej praxi, nebude ho nútiť robiť niečo, čo kategoricky neakceptuje.

Inteligentný a dobrotivý psychoterapeut naučí jednotlivcov, ako sa postaviť za seba bez použitia hrubosti a hrubosti.

Nebezpečenstvo týchto povolaní možno nájsť v tom, že členovia skupiny sa učia aktívne a agresívne útočiť, a nie sa brániť, a tak sa nahrádzajú pojmy, keď sa učia, že útok je najlepšia obrana, alebo drzosť je druhé šťastie.

Ak sa človek učí byť agresívny a hrubý, znamená to, že je na deštruktívnom tréningu. Po absolvovaní tohto výcviku osoba zažije vinu. Dokonca aj potom, ako sa rozhodne nechce prejsť sám, aby ukázal agresiu, je nútený to urobiť.

Ak sa však ukáže, že človek „vytlačí“ drzú aroganciu, ktorá je pre neho nezvyčajná, potom ju vodca a skupina s obdivom schvália, hoci sa mu to nepáči. Po návrate domov cíti človek pocit hanby a ocitne sa vinným za to, čo urobil počas tréningu. Táto podmienka sa zhoršuje skutočnosťou, že sa vytvára vnútorný konflikt medzi tým, čo sa mu ukladá počas tréningov a tým, čo považuje za normu. Práve tieto pocity sú považované za známky nebezpečenstva tréningov osobného rastu. Ak sa po ukončení tréningu človek cíti apatia, vina, depresia, ktorá tam predtým nebola, potom už nie je potrebné zúčastniť sa tohto výcviku.