IRR je porucha vegetatívnej funkčnosti, komplex symptómov rôznych prejavov, ktoré vznikajú ako dôsledok zlyhania rovnováhy tonusu parasympatického segmentu a sympatického podielu nervového systému. Prvá je zodpovedná za odpočinok alebo relaxáciu určitého orgánu a druhá za aktiváciu procesov existujúcich v tele.

Keď sa v dôsledku rôznych negatívnych faktorov vyskytne porucha vo fungovaní gangliového systému, existuje nesúlad medzi sympatikovou oblasťou a parasympatickým segmentom. V dôsledku toho subjekt začína pociťovať rôzne prejavy. Orgán samotný, v ktorom sú zaznamenané bolestivé symptómy, môže byť úplne zdravý, ale stratil reguláciu nervového systému, čo vedie k narušeniu adekvátneho fungovania orgánu.

dôvody

Tieto prejavy ochorenia môžu postihnúť deti a dospelých. Prvýkrát sa útok IRR často vyskytuje v detstve. V súčasnosti sa u približne 18% detskej populácie pozoruje rad príznakov IRR.

Faktory, ktoré vyvolávajú výskyt bolestivých symptómov, často zahŕňajú predispozíciu dedičnosti. Popísané porušenie môže byť zistené včas, pretože v malom organizme sa regulačnému mechanizmu zatiaľ nepodarilo vytvoriť, preto nie je schopný udržiavať všetky systémy v primeranom stave a reagovať na zmeny, ku ktorým dochádza v prostredí. Aby sa zistila dedičná povaha ochorenia, je potrebné identifikovať príslušnú poruchu u najbližších príbuzných omrvinky.

Okrem toho možnou príčinou IRR je často hladovanie kyslíkom, ku ktorému dochádza počas formovania plodu alebo počas pôrodu. Tiež hladovanie kyslíkom vyvoláva zranenia a utrpenia, ktoré utrpeli drobky v prvých mesiacoch existencie. Tieto uvedené faktory zabraňujú vzniku kompletného mechanizmu nervovej regulácie. Okrem toho má CNS tiež negatívny účinok, ktorý ovplyvňuje kvalitu snov omrvinky, takže spánok u detí je často plytký a prerušovaný.

Deti trpiace dysreguláciou vegetatívnych reakcií sa vyznačujú slabou schopnosťou prispôsobiť sa rôznym zmenám v životnom prostredí, prostredí a zmenám počasia. Sú náchylné na dusno a teplo. V pubertálnom období existuje riziko exacerbácie bolestivých symptómov spôsobených hormonálnou reštrukturalizáciou, urýchľujúcich rast orgánov, ktoré sa vyvíjajú nekonzistentne a disproporcionálne.

Útok IRR môže tiež generovať silné emócie. Vytvorenie opísaného porušenia môže viesť k: predĺženému vystaveniu stresorom, psycho-emocionálnemu preťaženiu, psychickej traume.

Akékoľvek intenzívne emocionálne trasenie, najmä v situácii, ktorá sa zdá beznádejná, môže spôsobiť poškodenie tela. Telo reaguje na okolnosti, ktoré spôsobili zranenie. Jednotlivec vníma takúto reakciu ako intenzívne negatívne emócie. Táto reakcia sa nedá vyhnúť. Vzniká a je fixovaná kvôli stresovému efektu, ktorý je schopný generovať poruchy v centrách nervových tkanív zodpovedných za aktivitu (tón) tela. Konzistentnosť vo fungovaní organizmu je narušená predovšetkým v systémoch zodpovedných za zúženie kapilárnych medzier a ich expanziou. V dôsledku toho sa objavia kŕče, ktoré narúšajú voľný prietok krvi, čo spôsobuje hladinu kyslíka v orgánoch. Takéto procesy môžu spôsobiť narušenie neuro-endokrinnej regulácie, ako aj zníženie prahu bolesti.

Lekári tvrdia, že pravdepodobnosť vzniku IRR ovplyvňuje typ temperamentu. Cholerické a osoby s melancholickým typom temperamentu sú najviac náchylné na výskyt IRR. Sanguine osoby sú považované za najviac imúnne voči opísanej poruche, pretože sú menej citlivé na stresory a nie sú fixované na negatívne emócie.

Liečba VSD u domácich ľudí je rýchlejšia ako u iných typov temperamentu. Rozdiely sú spôsobené nielen vrodenými črtami nervového systému, ale aj kvalitami charakteru získanými v priebehu existencie. Stresory postihujú najviac deštruktívne tie skupiny ľudí, ktoré sa vyznačujú podozrievavosťou, zraniteľnosťou, plachosťou, citlivosťou, nedôverou vo svoje vlastné schopnosti, po dlhú dobu zažívajú ostne v ich smeroch. Očakávajú sa aj smutné následky pre tých, ktorí vidia celý svet v šedých farbách, žijú v neustálom očakávaní nešťastí a ťažkostí, zamknú sa alebo sa úplne ponoria do svojej vlastnej choroby, aby sa vyhli potrebe prijímať rozhodnutia a prijímať akékoľvek opatrenia.

Fyzický stres alebo fyzická nečinnosť môže tiež spúšťať vývoj poruchy. Dnes existuje množstvo dôkazov, že intenzívny športový tréning môže spôsobiť značné škody na ľudskom zdraví. To je dôležité najmä pre tých, ktorí sa angažujú v profesionálnych športoch a ktorí si stanovili iba jeden cieľ a rýchlo dosiahli požadovaný výsledok. Ale pre nepripravených jedincov je intenzívny fyzický stres nebezpečný, často sa stáva príčinou výskytu tohto ochorenia. Preto, ak sa človek rozhodol ísť do športu, potom by mal začať s miernym zaťažením, postupne ich zvyšovať.

Napriek tomu, čo bolo uvedené vyššie, hlavným faktorom znižujúcim zdravie je hypotéza a nízka aktivita, nie vyčerpávajúca práca. Minimálna fyzická aktivita v spojení s trvalými stresormi a psychickou námahou často zavádza zlyhanie vo fungovaní tela a vedie k poruche nervového systému. Intelektuálne preťaženie je tiež provokujúcim faktorom. Často sa študenti, ktorí absolvujú sedenie, vedci, ľudia, ktorých práca vyžaduje veľa intelektuálnych nákladov, stávajú „obeťami“ tejto choroby.

Všetky príčiny IRR možno rozdeliť na fyziologické, to znamená, že majú vnútorný pôvod, a psychologické, majúce vonkajšie korene.

Prvý by mal okrem vyššie uvedených obsahovať:

- kardiovaskulárna patológia;

- hormonálne poruchy spôsobené tehotenstvom alebo vzniknuté v období puberty;

- prítomnosť profesionálnych ochorení významne zvyšuje riziko vegetatívnej vaskulárnej dystónie, zatiaľ čo liek na profesionálnu chorobu nezaručuje zánik dystónie;

- alergia;

- fajčenie tabaku a nadmerné požívanie alkoholu (medzi osobami tejto kategórie sa IRR pozoruje v 91% prípadov).

Druhá kategória faktorov zahŕňa: chronický stres, nízky alebo stredný sociálny status, častú zmenu klimatických zón.

Stresorovi možno pripisovať aj nedostatok spánku a prepracovanosti, bez ktorých si súčasnú existenciu ťažko predstaviť. Stresujúce prostredie obklopuje jednotlivca všade - doma, v obchode, doma, v práci. Každý deň je jedinec vystavený mnohým stresorom. Ak je trvanie stresu minimálne, potom sa považuje za užitočný organizmus, pretože aktivuje prácu systémov, produkciu hormónov, neurotransmiterov, ktoré majú priaznivý vplyv na organizmus. Dlhodobý trvalý stres vedie k vyčerpaniu kompenzačných mechanizmov, pretože po pozitívnom vzrušení prichádza útlak fungovania systémov.

Osoby s nízkym alebo stredným sociálnym postavením a nespokojné so svojím vlastným postavením často trpia workoholizmom, pretože sa snažia zarábať viac, stúpajú po spoločenskom alebo kariérnom rebríčku, a preto si na svojich pleciach berú nemožné úlohy, prirodzene sa s nimi nedokážu vyrovnať. Dôsledkom toho je zvyčajne frustrácia, ktorá podporuje stresovú reakciu.

Trvalé lety, častá zmena bydliska, pobyt v rôznych časových pásmach alebo klimatických pásmach vedú k zvýšeniu zaťaženia systému ganglion, pretože sa musí neustále prispôsobovať zmeneným podmienkam.

U detí je základným faktorom, ktorý vyvoláva vznik tohto ochorenia, považovaný za príliš vysoké nároky na dieťa, zaťaženie stredných škôl, neustálu nespokojnosť s nimi, nedostatok primeraného odpočinku. Psychika detí je veľmi citlivá na účinky stresorov. Po 2-3 mesiacoch tohto pôsobenia stresu sú príznaky VSD.

Excitácia autonómneho systému v reakcii na vplyv stresorov je adekvátna fyziologická reakcia organizmu. Systém sympatiku teda reaguje na „hrozbu“ uvoľňovaním stresových hormónov, ktoré stimulujú myokard. V tomto prípade základom symptómov opísaného ochorenia je nedostatočná a dlhotrvajúca reakcia vegetatívneho systému v spojení s napätím.

Oddelene je potrebné prideliť IRR a osteochondrózu, pretože v takmer 80% hlavného faktora, ktorý spôsobil túto poruchu, je osteochondróza. Osteochondróza je ochorenie ovplyvňujúce štruktúru vláknitého tkaniva medzistavcových platničiek v dôsledku porušenia jeho trofizmu. Často sa táto patológia vytvára v dôsledku nízkeho zaťaženia chrbtových svalov a nedostatočnej motorickej aktivity. Uvažované ochorenie môže nastať v ktoromkoľvek segmente chrbtice, ale symptómy IRR sú najčastejšie vyvolané osteochondrózou krčka maternice. Vzájomná závislosť takýchto ochorení ako IRR a osteochondróza je kompresia vertebrálnych kapilár, ktoré sa živia mozgom, spôsobených zúžením medzistavcových priestorov a výskytom osteofytov.

príznaky

Pretože IRR je polysymptomatické ochorenie, postihuje rôzne orgány. Súčasne pociťujú maximálny vplyv vegetatívneho systému periférne nervy. Okrem toho myokard trpí.

Dnes sa ľudia čoraz častejšie stretávajú s podmienkami, ako sú IRR a záchvaty paniky, ale len málokto si je vedomý toho, aké sú tieto porušenia a aké dôsledky môžu mať na telo. Záchvaty paniky sú sprievodnými príznakmi mnohých ochorení, ale častejšie sú označené danou chorobou.

Mnohí ľudia trpia IRR, často bez toho, aby si uvedomili prítomnosť choroby: medzi symptómami sú relatívne neškodné variácie typu reakcie na zmeny počasia, skoky tlaku alebo zvýšená únava. Ľudia zvyčajne začínajú byť nervózni a vyhľadávajú lekársku pomoc len vtedy, keď sa objavia desivejšie príznaky, ako sú záchvaty paniky.

VSD a záchvaty paniky sú dva neoddeliteľne spojené koncepty, treba to pochopiť. Panický záchvat je výsledkom dysfunkcie ganglionového systému.

Dystóniu mozgových kapilár možno tiež považovať za skôr typický príznak uvažovanej poruchy. Toto porušenie môže byť klasifikované podľa syndrómov srdcového, tachykardického, bradykardického a arytmického syndrómu.

Srdcový syndróm sa prejavuje akútnou Algiou v oblasti piercingového srdca. Takéto algie môžu vzniknúť samostatne alebo môžu byť vyvolané fyzickou námahou. Bolesť je často charakterizovaná dĺžkou trvania a frekvenciou.

Tachykardický syndróm sa vyskytuje hlavne u ľudí vo vekovej kategórii. Vyznačuje sa postupným zvyšovaním počtu kontrakcií myokardu, ktorých priemerný počet dosahuje 90 úderov za minútu. Niekedy s opísaným syndrómom môže frekvencia kontrakcií myokardu dosiahnuť 160 úderov. Samostatným prejavom uvažovaného syndrómu VSD je neurocirkulačná dystónia vyskytujúca sa v hypertonickom type. Tento symptóm je charakterizovaný zvýšením aktívnej ejekcie myokardu, pričom sa šetrí v medziach normy periférnej rezistencie kapilár.

Bradykardický syndróm sa vyskytuje oveľa menej často a nachádza sa v redukcii srdcových tepov na 60 jednotiek a menej. Výsledkom je, že u jedincov trpiacich IRD existuje zvýšená pravdepodobnosť mdloby a závratov, najmä so zvyšujúcou sa fyzickou námahou. Bezprostredným dôsledkom tohto syndrómu sú studené končatiny.

Neurotické príznaky sú spoločné pre takmer všetky druhy vegetatívnej dystónie. Negatívne emócie sú považované za ich hlavnú príčinu. Patrí medzi ne: depresívna nálada, rozhorčenie, dlhodobý stav úzkosti, strach, neustále obmedzovaný hnev alebo podráždenie. Násilné pozitívne emócie môžu zároveň spôsobiť dysfunkciu vegetatívnych reakcií. Dlhodobé negatívne emócie a násilné emócie pozitívneho smeru teda vyvolávajú výskyt nasledujúcich porúch: kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, respiračných porúch a zmien v termoregulácii.

Okrem toho, všetky variácie dystónie sú vlastné krízam.

Hlavnými znakmi IRR sú: algiasy srdca, arytmie, autonómne prejavy, fluktuácie kapilárneho tonusu, poruchy dýchania, stavy podobné neuróze.

Všetky príznaky obsiahnuté v IRR môžu byť kombinované do 7 skupín:

- apatia, slabosť, únava;

- kardialgia alebo nepohodlie v oblasti myokardu;

- pocit deficitu vzduchu a následných hlbokých dychov;

- podráždenosť, rozrušené sny, úzkosť, úzkosť, upútanie pozornosti na ochorenie;

- závraty a bolesti hlavy;

- nadmerné potenie;

- kolísanie tlaku a zmeny v kapilárnom tóne.

typy

Všetky variácie IRR vznikajú v podmienkach vážneho emocionálneho nárastu, napätia alebo šoku, v dôsledku čoho je nervový systém oslabený.

Po mnoho rokov sa diskutovalo o potrebe pripísať IRR chorobám alebo zvláštnostiam činnosti nervového systému. Pôvodne lekári považovali túto chorobu za chorobu, ale dnes je čoraz viac špecialistov, kvôli pozorovaniam pacientov, naklonení veriť, že dystónia je funkčná porucha, ktorá ovplyvňuje hlavne vegetatiku a psychiku.

Funkčné poruchy a subjektívne nepohodlie nútia zmeniť spôsob existencie a tiež potrebujú včasnú a kompetentnú pomoc, pretože sa časom môžu transformovať na ischemické ochorenie myokardu, hypertenziu, peptický vred alebo diabetes.

Symptómy IRR sú dosť rôznorodé a ovplyvňujú činnosť väčšiny orgánov. Diagnóza preto môže trvať dlho. Pacienti, ktorí sa snažia zistiť svoje ochorenie, podstúpia rôzne štúdie.

IRR sa môže klasifikovať v závislosti od prevalencie symptómov na: sympatikotónny typ, parasympatikotónny a zmiešaný. Závažnosť symptómov určuje priebeh ochorenia. Prevalenciu dystónie možno rozdeliť na generalizované (postihnuté je niekoľko systémov) a lokálne formy (jeden systém trpí).

Tiež je choroba systematizovaná s prietokom. Môže prúdiť latentne, paroxyzmálne alebo trvalé. Pretože syndróm IRR je vyjadrený rôznymi prejavmi, rôznym pôvodom a intenzitou, diagnóza môže byť klasifikovaná podľa kardiálnych, hypotonických, vagotonických, hypertonických a zmiešaných typov. Každý z týchto typov však zodpovedá určitým symptómom.

Diagnóza VSD je charakterizovaná miernym priebehom, stredne ťažkým až ťažkým. Ľudia trpiaci miernou chorobou, takmer necítia účinky príznakov. Táto forma je často charakterizovaná asymptomatickým priebehom, takže niektorí pacienti si nie sú vedomí prítomnosti ochorenia vo svojom živote. Mierny stupeň je často sprevádzaný nestabilnými bolesťami hlavy krátkeho charakteru, podráždenosťou a neintenzívnymi vlnovými bolesťami v oblasti myokardu, často vyvolané fyzickou námahou alebo emocionálnym preťažením. Intervaly medzi takýmito prejavmi sú dosť dlhé.

Pri stredne ťažkej alebo ťažkej forme sa u pacientov vyskytuje neustály nepohodlie. Majú problémy s odbornou činnosťou.

Priemerný stupeň sa vyznačuje živými príznakmi. Obdobia exacerbácií sa môžu pozorovať počas mesiacov spolu s kratšími obdobiami remisie. Okrem toho je táto miera neodmysliteľná od vegetatívnych kríz, ktoré vážne ovplyvňujú výkonnosť. Jednotlivci trpiaci touto formou ochorenia často strácajú polovicu pracovnej kapacity alebo ju úplne stratia.

Ťažká dystónia sa považuje za najnepríjemnejší stupeň. Jeho symptomatológia je charakterizovaná vytrvalosťou. Prejavuje sa intenzívnymi algiami spôsobenými typom IRR. Trvanie exacerbácií je významné, niekedy vedie k prechodnej invalidite. Často môže vyžadovať hospitalizáciu. Vegetatívne krízy sa často vyskytujú pri zvažovanej závažnosti.

ВСД по гипертоническому типу

Многим людям знакомо состояние, когда сердце вдруг начинает колотиться и регулярно повышается давление. Niektorí s tým môžu žiť niekoľko rokov bez toho, aby venovali pozornosť symptómom, iní môžu okamžite vydať alarm a spustiť vyšetrenie. Keď sa však po nespočetnom výskume a konzultáciách objavia v lekárskom súbore tri nezrozumiteľné písmená „VSD“ s miestami „v hypertonickom type“, väčšina sa snaží dôkladnejšie študovať túto diagnózu.

Počas vyšetrenia môžu odborníci identifikovať tachykardiu alebo arytmiu, iné ukazovatele zvyčajne zodpovedajú norme. Je potrebné poznamenať, že posudzovaná choroba, spolu s ďalšími patogénnymi faktormi, môže vyvolať rozvoj mnohých ďalších ochorení.

Zvýšenie krvného tlaku je hlavným prejavom hypertenzného typu IRR. A hlavnú úlohu zohráva zvýšenie systolického tlaku. Tlak však nie je vždy zvýšený a v takých obdobiach sa človek cíti dobre. Predpokladá sa, že tento typ je častejšie pozorovaný u jedincov vedúcich hypodynamický spôsob existencie.

Je potrebné pochopiť, že abnormálna reakcia tela na stresory zvyšuje kapilárny tón. Ak sa neustále zvyšuje, potom v mozgovej kôre vzniká epicentrum excitácie, ktoré udržiava nástroje v stave trvalej aktivity zodpovednej za kapilárny tón a fungovanie myokardu, čím prispieva k zvýšeniu tlaku. Dôsledkom toho je vývoj opísaného porušenia.

Ak má pacient hypertenzný typ IRR, potom liečba, drogy nie sú potrebné, stačí, aby človek relaxoval a odpočíval. Symptomatológia daného porušenia je prakticky rovnaká ako počiatočné prejavy hypertenzie. V prvom rade sa hypertenzný typ IRR môže stať primárnou pri tvorbe hypertenzie, pretože dysfunkcia autonómneho systému zvyšuje kapilárny tón, ktorý je hlavnou príčinou hypertenzie.

Správna diagnóza je založená na prítomnosti nižšie uvedených znakov. Po prvé, pre normalizáciu tlaku nie je potrebné brať antihypertenzíva, počas vyšetrovania by sa nemali identifikovať iné patologické stavy, ako je nárast tlaku krvi. V tomto prípade sa diastolický tlak udržuje v normálnom rozsahu.

Niekedy môže byť táto porucha sprevádzaná vegetatívnymi krízami vyplývajúcimi z nadmernej aktivácie nervového systému, v ktorom excitácia dosiahne svoj vrchol, v dôsledku čoho nastane kríza sympatoadrenálnej. Niekedy krvný tlak môže dosiahnuť 200 mm Hg. Art.

Takéto krízy výrazne zhoršujú priebeh vegetatívnej poruchy. Sú však zaznamenané u mnohých pacientov. Vznik sympatoadrenálnej krízy v dôsledku vplyvu maximálneho uvoľňovania adrenalínu. Dokončenie záchvatu nastane náhle, rovnako ako jeho debut.

Vegetatívna kríza je častejšie prejavom stavu podobného neuróze. Môže trvať 10 minút až niekoľko hodín. Príznaky IRR sú zároveň živšie: existujú náznaky úzkosti, netolerovateľného strachu a paniky vyvolanej strachom o ich existenciu. Poruchy vo fungovaní nervových útvarov, ktoré spôsobujú emocionálnu odozvu, sú považované za predpoklady pre vznik narušenia vzťahu vegetatívneho systému s cievnym systémom.

Pri hypertenznom type nie je liečba predpísaná. Prevencia zahŕňa minimalizáciu stresorov až do úplného odstránenia, normalizácie tempa a spôsobu života. U väčšiny jedincov trpiacich na VSD sa častejšie pozoruje zvýšenie krvného tlaku v dôsledku intenzívnej psychickej námahy a fyzickej námahy.

Je dôležité vedieť, že pri každej ďalšej kríze sa závažnosť príznakov dystónie znižuje, ale ďalšie ochorenia sa začínajú rozvíjať. A predovšetkým, úzkosť sa zvyšuje v dôsledku opakovania kríz. Okrem toho môže dôjsť k depresívnemu stavu a vyvíja sa sociálna nerovnováha.

Symptómy IRR sú dosť rôznorodé a vyznačujú sa subjektivitou. Je však možné určiť charakteristické sprievodné znaky hypertonického typu IRR, a to: t

- záchvaty zvýšenej srdcovej frekvencie;

- ťažké bolesti hlavy: subjekty trpiace týmto typom poruchy, zaznamenávajú kompresívnu bolesť v zadnej časti hlavy a oči podobné migréne;

- strata pamäte;

- Nervozita, strach a úzkosť, strach zo samoty;

- hučanie v ušiach;

- triaška končatín;

- zníženie alebo úplná strata chuti do jedla;

- melteshenie "lietať" v očiach;

- nadmerné potenie;

- výskyt pocitu nedostatku vzduchu, zúženia a ťažkosti v oblasti hrudníka;

- zníženie pracovnej kapacity;

- nekoordinovanosť;

- závislosť od poveternostných podmienok;

- nadmerná excitabilita;

- depresívny stav;

- nepokojný spánok, prekvapujúci, nespavosť;

A ak nie je možné pozorovať sprievodné príznaky IRR uvedené vyššie, pri útoku, potom sa vždy zaznamenajú zvýšené hodnoty BP.

VSD na hypotonickom type

Dystónia tohto typu je funkčnou poruchou gangliového systému. Zahŕňa tiež zlyhania vo fungovaní myokardu, pokles krvného tlaku, kapilárnej hypotónie a zníženie krvného zásobovania orgánov. Príslušný patologický stav je spojený s neschopnosťou tela prispôsobiť sa súčasnej situácii, meniacim sa podmienkam, okolnostiam alebo vzťahom. Jednoducho povedané, IRR hypotonického typu je neúspešným spôsobom, ako prekonať konkrétnu stresovú situáciu organizmom.

Klinický obraz opísanej patológie predstavuje časté ochorenie, zvýšená únava a znížený výkon. Okrem toho toto porušenie vedie k množstvu psychologických problémov, napríklad strachu z nevyliečiteľnosti choroby. Zhoršenie spôsobuje záchvaty paniky, neurotické stavy a depresívne nálady.

Popísaná porucha je citlivejšia na mladých ľudí, najmä ženy, čo vedie k hypodynamickému životnému štýlu. Zároveň sa v detstve a ďalšom pokroku často objavujú debutové známky tohto porušenia. Často však príznaky dystónie môžu s rastom dieťaťa zmiznúť. Niekedy prejavy tejto poruchy úplne zmiznú, ale sú prípady, keď sa symptómy vrátia po rokoch.

Zároveň je pomerne ťažké izolovať špecifické symptómy, ktoré sú jedinečné pre IRR v hypotonickom type, pretože každý samotný symptóm môže indikovať prítomnosť inej patológie, ktorá je len nepriamo spojená s fungovaním autonómneho systému. Ak sa však symptómy prejavia komplexným spôsobom, sú detegované kardiologické alebo vaskulárne prejavy a v živote subjektu sú traumatické okolnosti, potom sú tieto faktory základom pre diferenciáciu poruchy. Dôležitým diagnostickým kritériom je okrem toho trvalé zníženie indikátorov krvného tlaku, ktoré sa vyskytuje za rôznych podmienok a je nezávislé od vonkajších faktorov.

Srdcové poruchy v IRR hypotonického typu sú reprezentované subjektívnymi pocitmi spôsobenými poruchami myokardu a kapilárnymi dysfunkciami. Často sa vyskytuje periodický srdcový kňučajúci charakter. Nemajú jasnú lokalizáciu, takže ich limity je ťažké oddeliť. Okrem toho môžu algii vyžarovať do rôznych zón horného trupu.

Často je bolesť sprevádzaná pocitom nedostatku vzduchu, kómy v hrdle, ťažkosťami s dýchaním. Možné sú aj psychické poruchy a výskyt fóbií. Vzhľad algy nie je spôsobený fyzickým stresom. Nemôžu byť zastavené nitroglycerínom. Ich trvanie nie je charakterizované rovnakou frekvenciou. Odstraňovať bolesť v oblasti myokardu pomocou tohto typu možných prostriedkov na poskytnutie hypnotického, sedatívneho alebo antidepresívneho účinku, čo indikuje psychologické korene syndrómu bolesti.

V neprítomnosti pevne vyjadrenej algie sa pacienti môžu sťažovať na prítomnosť nepohodlia v oblasti hrudnej kosti. Zvýšenie kontrakcií myokardu a porucha jeho rytmu je druhým najčastejším kardiovaskulárnym symptómom. Tachykardia sa nachádza v pocite silných tepov v retrosternálnom priestore. Je tiež pravdepodobné, že krvný tlak skoky a všetky príznaky v dôsledku cievnych reakcií, ako sú: modravosť slizníc a pier, pocit chilliness, alebo naopak, návaly horúčavy, bledosť dermis alebo jeho začervenanie, chladné končatiny sú pravdepodobné. Zníženie frekvencie kontrakcií myokardu alebo bradykardie v opísanej forme je menej časté.

Tlakové fluktuácie sú najvýznamnejším príznakom pre diferenciáciu dystónie hypotonického typu. Skoky v krvnom tlaku sú pozorované po nervovom napätí alebo v dôsledku iných príznakov. Kvôli hypotenzii sa môžu vyskytnúť migrény, ktoré sú sprevádzané závratmi, nestabilitou a nedostatkom vzduchu. S prudkým poklesom tlaku je pravdepodobnosť mdloby.

Syndróm hyperventilácie je reprezentovaný psycho-fyziologickými reakciami dýchacieho systému. Typickým znakom tohto syndrómu je jeho výskyt výlučne na základe inšpirácie. To umožňuje odlíšiť ju od astmy, ktorá je charakterizovaná nástupom výdychu udusenia.

S IRR hypotonického typu je zvyčajne nasledujúca kombinácia prejavov: svalové napätie, zvýšené dýchanie, nepohodlie, ktoré sa vyskytuje, keď nie je žiadny vonkajší podnet. Spravidla nemajú všetky príznaky žiadne súvislosti s respiračnými ochoreniami, endokrinnými patológiami alebo abnormalitami vo fungovaní kardiovaskulárneho systému. Vyznačuje sa úzkym vzťahom s úzkosťou a panickými krízami.

Plytké dýchanie spôsobuje zníženie obsahu oxidu uhličitého. Znížená koncentrácia oxidu uhličitého vedie k alkalickému prostrediu v krvi a depresii dýchacieho centra. Mozog, ktorý pociťuje nedostatok kyslíka, vysiela nebezpečný signál, ktorého výsledkom sú muskulo-tonické poruchy, motorické abnormality, znížená citlivosť, bolesť hlavy, pocit neskutočnosti reality a ďalšie vegetatívne reakcie: pocit ťažkosti v priestore hrudníka, závraty, dušnosť, slabosť, strata vedomia , zimnica, necitlivosť končatín alebo brnenie v nich, zvýšené kontrakcie myokardu, hypotenzia.

Syndróm hyperventilácie je často sprevádzaný gastrointestinálnymi poruchami: svrbením, nevoľnosťou a zvýšenou črevnou motilitou. Odstráňte udusenie tým, že dáte osobe možnosť dýchať v papierovom sáčku. Vzduch je bohatý na oxid uhličitý, pomôže normalizovať dýchanie.

IRR hypotonického typu je takmer vždy sprevádzaná rôznymi poruchami tráviaceho traktu. Symptomatológia je predstavovaná bolesťou v bruchu otravnej a spastickej povahy, nadúvaním, rozrušenou stoličkou. Bolesť sa často vyskytuje po jedle alebo v dôsledku odloženia udalostí spojených so stresom. Okrem toho môže dôjsť k porušeniu chuti do jedla, poruchám motility zažívacieho traktu, ťažkostiam pri prehĺtaní, nevoľnosti, čkanie, otlačeniu. Je charakteristické, že v prítomnosti všetkých uvedených prejavov nie je možné identifikovať skutočné ochorenie.

Okrem vyššie uvedených príznakov a príznakov VSD na hypotonickom type sa môžu vyskytnúť nasledujúce prejavy: zvýšené potenie, porucha termoregulácie, slabosť, únava, apatia, znížený výkon. Väčšina pacientov sa tiež sťažuje na nadmernú podráždenosť, slznosť, bolesti hlavy, poruchy spánku, stratu záujmu o bytie.

Srdcový typ VSD

Tento typ dystónie srdcového typu je dysfunkciou gangliového systému v kombinácii so závažnými príznakmi kardioneurózy. Charakteristickým znakom srdcovej dystónie z iných typov ochorení je syndróm bolesti, sprevádzaný nepohodlím v myokarde. Nie je jasné miesto pre algiu. Bolesť môže byť stláčaním, pálením alebo prasknutím. Vznikajú po emocionálnom chvení alebo stresujúcej situácii. Popísané bolesti sú podobné záchvatom angíny, ale nie je možné ich zastaviť nitroglycerínom. Okrem hlavných príznakov ochorenia si môžete vybrať aj ďalšie prejavy porušenia. Nemôžu byť pripisované špecifickej symptomatológii, ale často prispievajú k správnej diagnóze.

Súbežné prejavy VSD na srdcovom type sú nasledovné: meteorologická závislosť, pretrvávajúce migrénové bolesti hlavy, emočná labilita, chvenie končatín, nadmerné potenie, poruchy spánku, únava, apatia.

Ako liečiť srdcový typ IRR? Terapia tohto ochorenia u dospelých je zameraná na elimináciu rizikových faktorov a prispôsobenie pacienta stresorom. Terapeutický priebeh je vybraný po získaní anamnézy, vykonaní potrebných inštrumentálnych a diagnostických vyšetrení a absolvovaní laboratórnych testov.

Stratégia liečby zahŕňa liekopisné lieky, ako sú trankvilizéry, ktoré sú zamerané na normalizáciu fungovania nervového systému, sedatív, zlepšovanie psychickej stability a znižovanie indikátorov krvného tlaku, antidepresíva, ktoré minimalizujú príznaky úzkosti, zmierňujú podráždenosť, zvyšujú náladu, nootropiká, ktoré zvyšujú stabilitu mozgových štruktúr na hladovanie kyslíkom, cerebroprotektory, zamerané na optimalizáciu zásobovania mozgu krvou atď.

Liečba IRR doma zahŕňa dychové cvičenia, autotraining, masáže. Odporúča sa aj systematické aeróbne cvičenie (plávanie, jazda na bicykli, chôdza), dobrá výživa, racionálny denný režim.

VSD na vagotonickom type

Väčšina štúdií potvrdzuje, že dystónia je najčastejšie v kontakte s mentálnou patológiou. Príčiny vzniku porušenia sú často depresívne stavy a neurózy, vytlačené do podvedomia, a preto sa prejavujú rôznymi somatickými symptómami. V prípade zlyhania autonómneho systému vagotonickej formy sú narušené funkcie podriadené parasympatickému systému zodpovednému za homeostázu.

VSD na vagotonickom type je parasympatický účinok nervu vagus na telo, ktorý sa inak označuje ako vagus. Tento typ ochorenia sa často pozoruje u detí a dospievajúcich. Útlm parasympatického systému spôsobuje únavu, apatiu, poruchu pamäti, depresívne nálady, ospalosť. Okrem týchto príznakov existujú aj prejavy autonómnych abnormalít, ako sú:

- nízky krvný tlak,

- srdce algii;

- opuch pod dolnými viečkami;

- potenie;

- nedostatok dýchania;

- zníženie srdcového tepu;

- bolesť dolných končatín, vyskytujúca sa počas nočného obdobia;

- Hypochondria;

- závraty;

- zvýšené slinenie;

- "mramorová" koža;

- neznášanlivosť neznášanlivosti;

- bolesť brucha;

- nevoľnosť, strata chuti do jedla;

- obezita, úzkosť.

VSD na vagotonickom type vedie k rozvoju strachu, neschopnosti plne vykonávať prácu. Človek sa stáva slabým. Útoky sú často sprevádzané bolesťami hlavy.

Vagotonický typ často provokuje jednotlivcov k strachu o vlastný život. Toto ochorenie sa vyskytuje v dôsledku nasledujúcich faktorov: zlyhanie fungovania hypotalamu, poruchy kmeňa, pobyt jedinca v stresových situáciách, poškodenie mozgu organického typu.

VSD na zmiešanom type

Základný príznak dystónie zmiešaným typom i

Pozrite si video: NPV and IRR explained (Október 2019).

Загрузка...