Psychológia a psychiatria

Ženská psychológia

Ženská psychológia je koncept, ktorý je široko používaný v každodennom živote, ale má vo svojom význame významný rozdiel od psychologického chápania ženskej psychológie z hľadiska zohľadnenia rodových charakteristík psychiky. Vlastnosti ženskej psychológie sú vo veľkej miere spôsobené hormonálnymi zmenami a zvýšenou citlivosťou ženského tela na akékoľvek vnútorné zmeny. Vnútorné zmeny okrem vlastných fyziologických zmien zahŕňajú aj zmeny v úzkej interpersonálnej komunikácii, zatiaľ čo vonkajšie globálne problémy ovplyvnia len mierne reakcie ženy.

Tieto vlastnosti sú v ženskej psychike zabudované evolučne, pretože pre prežitie potomstva bolo dôležitejšie rozlišovať najmenšie nuly štátu a nálady suseda, monitorovať funkčnosť a bezpečnosť bezprostredného biotopu, ako aj jeho vlastný štát. Ak si matka z výrazu výrazu tváre dieťaťa nevšimne, že má hlad, môže zomrieť na podvýživu; ak nereaguje na podivné miešanie v susedných kríkoch, potom sa môže zjesť celá rodina; ako keby žena nepočúvala svoje vlastné vnútorné cykly, potom pravdepodobnosť pádu potomstva. Zároveň je potrebné venovať pozornosť klimatickým podmienkam kontinentu, logickým výpočtom pohybu koristi, schopnosti zostať v pohode za každých okolností kvality, ktoré sú pre človeka nevyhnutné pre jeho prirodzené aktivity.

Rozdiely medzi pohlaviami vo výkone funkcií a interakcií sú takmer vymazané, neexistuje rozdelenie práce medzi mužmi a ženami a kolektívy sa miešajú. Takže je veľa prekvapenia zo skutočnosti, že akýsi moderný "mamut" môže byť "hluk" v jasnom oblečení pod hlasnými diskusiami.

Ženy sú emocionálne, od detstva nedostali zákaz vyjadrovať pocity, intímnu a emocionálnu sféru, toto je miesto, kde sú naozaj silnejšie. Ženy sú nekonzistentné, pokiaľ ide o priamu lineárnu logiku, ale ich činy sú vždy autentické pre meniaci sa priestor (to, čo robí, môže byť zle vysvetlené, ale to je to, čo je teraz potrebné, vzhľadom na mnoho faktorov, ktoré človek nemusí ani všimnúť). Detailná pozornosť a posun priorít od dosiahnutia cieľa k pohodliu vlastného a blízkych môže vyvolať pocity podivnosti správania a bezdôvodných záverov.

Ženská psychológia vo vzťahoch

Rozdiel medzi mužmi a ženami neskončí na fyziologickej úrovni, ale zjednodušené pochopenie, že psychika je asexuálna a má svoje vlastné rozdiely v type nervového systému, charakteristických znakoch a odtlačkoch skorších poranení vedie k nedorozumeniu a klamám. Rodová psychológia je pre obe pohlavia ťažké pochopiť a výsledné hádky a konflikty vyplývajú z nedostatočného pochopenia charakteristík. Aby sa znížil počet konfliktov, muži by mali poznať vlastnosti ženskej psychológie.

Prvým výrazným rozdielom, ktorý si všimli všetci predstavitelia oboch táborov, je zvýšená emocionalita žien. Žena v zásade žije hlavne vo svete pocitov, a uvedomiť si, že je významná, je výraz aj negatívnych emócií vhodnejší ako ich úplná absencia.

Problémy ženskej psychológie sú redukované na objasnenie vlastných pocitov a pocitov partnera, preto keď je človek schopný otvoriť svoju vnútornú sféru skúseností, môže sa podeliť o radosti a zármutky, stáva sa bližšie k žene. Mýtus, ktorý je medzi mužmi bežný, že prejav mužstva je tichá a trpezlivá vytrvalosť utrpenia a neprítomnosť sĺz, nie je v žiadnom prípade podporovaný vnímaním žien, navyše môžu niekedy spôsobiť pocit chladu a ľahostajnosti.

Zoznam emocionálnych funkcií zahŕňa potrebu viac času alebo počtu upokojujúcich faktorov, pretože Žena NS je viac vzrušujúca, citlivejšia, citlivejšia na podnety. Tam, kde človek vidí len úlohu, ktorú treba vyriešiť, sa žena nahnevá a po chvíli bude ohromená. Odtiaľto sa objavuje mnoho prípadov nedorozumenia, keď je všetko pre toho muža už hotové a nechápe, prečo je žena nervózna. Nie je to o nedôvere alebo túžbe triasť nervy, je to o citlivosti jej nervového systému.

Psychologický rozdiel, nútenie dať veľa prostriedkov na starostlivosť o vzhľad je tiež jedným z kľúčových. Keď žena trávi hodiny na svoj vlastný vzhľad a je rozrušená kvôli nedostatkom, je to kvôli absencii problémov alebo neschopnosti stanoviť priority. Priority sú v poriadku, pretože v ženskom prípade je krása indikátorom zdravia, čo naznačuje schopnosť porodiť zdravého dediča, medzi inými zvyšuje jeho konkurencieschopnosť. V slzách o rozmaznaný účes, staroveký mechanizmus usilovať o súťaž pre najsilnejšie muža a realizáciu inštinkt materstva je položená.

Vo všetkých svojich prejavoch sa ženy zameriavajú na partnera - to je založené na princípe dialógu, aj keď hovorí o sebe, pretože nehovorí toľko o sebe, ako o vás, vaše reakcie a myšlienky sú zaujímavé. Množstvo detailov, vysvetlenia, porovnania, zložité štruktúry - nezaťažovať mozog, ale priniesť situáciu čo najúplnejšie. Zároveň si uvedomte, že pozornosť ženy nie je zameraná, a rozptýlené, takže opis bude obsahovať dôležité a menšie faktory, technické a emocionálne detaily popísané.

Problémy ženskej psychológie spočívajú v tom, že vnímajú tento svet citlivo a mnohostranne a zdieľajú ho rovnakým spôsobom. Zdá sa, že multitasking pri vykonávaní akcií je prejavom čarodejníctva pre mužov, ale žena môže absolútne pokojne pripraviť fondue, hovoriť a sledovať film, pričom je rovnako aktívna v každej triede. Niektorým mužom sa vďaka vrodeným schopnostiam alebo nadobudnutým skúsenostiam podarilo pochopiť tajomstvo interakcie so ženami a v skutočnosti je všetko jednoduchšie, ako sa zdá.

Tajomstvo ženskej psychológie

Pri chápaní ženského pohľadu na svet, ako základných príčin zvláštnych reakcií a výberu činností, by sa človek nemal riadiť tak inteligentne a logicky, ako pocitom a pozorovaním. Je nepravdepodobné, že by sa demonštratívnosť žien, nejednotnosť a premenlivosť nálady a túžby podriadili kontrole alebo pokusom o porozumenie počas rozhovoru a procesu vytvárania dohôd. V takýchto udalostiach muži stratia vopred, pretože konať podľa prísnych pravidiel, nie zameranie sa na situáciu nie je pre ženy absolútne nezvyčajné. A vďaka svojej citlivosti a intuícii veľmi rýchlo zmení všetky deklarované pravidlá na vás záporne.

Človek musí zostať stabilný a nestratiť vnútorné jadro - to je to, čo ženy budú kontrolovať s ich neistotou. Vo svete, kde je všetko premenlivé a nespoľahlivé, kde sa sami začnú búrať v rôznych smeroch, sa ženy riadia vnútornou stabilitou muža, ktorý nie je vystavený vonkajším vplyvom, dokonca ani žene (nepotrebuje svoj emocionálny stav, aby ovplyvnil človeka, pretože krízové ​​momenty je s ním, že žena bude hľadať útechu).

Aby sme sa priblížili a začali chápať ženu, aby ju pozorne počúvala, a zakaždým, pretože žena nevyčerpala svoju vyčerpanú otázku. Počúvajte pozorne a všimnete si, že v diskutovanej téme sa objavili nové detaily alebo sa zmenili na niečo, alebo sa možno opakuje, pretože to nevyhovuje možnosti rozlíšenia. Každá žena sa chce zúčastniť a dialóg pre ňu je ukazovateľom jej dôležitosti, mávne to a myslí si, že bude hovoriť so svojimi priateľmi, budujete emocionálnu stenu a vyprovokujete viac konfliktov. Zdieľanie problémov, žena nie vždy čakať na muža, aby ich vyriešil túto hodinu, nemusí čakať vôbec, povaha psychiky je taká, že jednoduché ozvučenie pomáha uľahčiť zážitok. S vedomím, že nie je žiadna požiadavka na vyriešenie jej problémov, keď jej žena začne hovoriť druhý deň, potom bude ľahšie počúvať ju bez vlastnej zodpovednosti pri riešení vyjadreného.

Žiarlivosť žien - psychológia

Žiarlivosť nie je v zásade príjemným pocitom, ale aspoň raz zažívaná každým. Stále však existujú rozdiely aj v skúsenostiach a príčinách žiarlivosti v závislosti od pohlavia.

Žiarlivosť žien je zvyčajne silnejšia ako muži, žije dlhšie a môže sa objaviť nielen z podmienečne existujúcej príčiny, ale aj z vnútorného zmyslu pre seba. Žena s nízkou sebaúctou, ktorá bola v traumatickom vzťahu, ktorý zničil dôveru, ktorá bola konfrontovaná so zradou predtým, môže žiarliť na muža, ktorý je neustále na jej strane a je osprchovaný príznakmi pozornosti. V takýchto skúsenostiach je malý kontakt s realitou, existuje mnoho nárokov na partnera, ale nie je tam žiadna cesta von, pretože je hľadaná vonku, ale vo vnútri ženy, jej zmysel pre seba.

Stáva sa, že žiarlivosť žien vyzerá ako sebenaplňujúce proroctvo, keď všetko bolo spočiatku dobré, ale v hrdle nedôvery a snahe ovládať partnera, žena ničí vzťahy vlastnými rukami. Všetko je postavené na jednoduchom mechanizme, keď sa priestor a sloboda človeka potlačí, začne sa snažiť o útek, čím viac trestu sa pozerá na stranu, tým častejšie sa chceš pozrieť na stranu.

Šanca na to, že žena bude žiarlivá, je vyššia a úroveň sebestačnosti tiež ide dobre s ohľadom na mužské vnímanie sveta. Tento strach z osamelosti položil tisíce rokov vývoja na génovú úroveň, keď neprítomnosť človeka znamenala hladovanie pre ženu a jej deti (z doby kamennej, keď to boli muži, ktorí boli ochrancami a baníkmi, nie tak starým vojenským a socialistickým časom, keď bolo menej mužov). ako ženy a žiť osamote nebolo možné).

Žiarlivosť vzniká zo strachu z osamelosti, existenčne narodenej s človekom a konečne formujúcej sa v detstve, prostredníctvom opustenia a nedostupnosti matky v detskom zmysle. Pri vývoji v rodine, kde nebola dôvera, nastali zrady, došlo k rozvodu, strach z bytia bol nakoniec stanovený v osobnej štruktúre, s východmi z nedôvery a odmietnutím budovať úzke vzťahy alebo prostredníctvom neustálej žiarlivosti. Existuje tiež dobrý scenár pre vývoj udalostí, ale zvyčajne zahŕňa osobné terapeutické štúdium takýchto vstavaných podvedomých postojov, alebo za najlepších okolností a citlivosti partnera sú tieto bloky vypracované nezávisle.

Špecifickosť ženskej žiarlivosti je, že je emocionálna a môže sa dokonca vyskytnúť aj pre priateľov a záľuby (žena môže ľahko odpustiť fyzickú ako emocionálnu, zatiaľ čo muž tomu nebude venovať pozornosť). Túžba byť najdôležitejšou časťou ľudského života, prisľúbenou už od detstva, tlačí žiarlivosť aj na matky a deti z minulého manželstva: neexistujú žiadne výnimky, ak trávite viac času s niekým, smejete sa a zdieľate novinky ľahšie - na vás čaká žiarlivosť. Je to druh zármutku, že si ju nevybrali, aj keď je miesto ženy, ktorú miloval v živote tohto človeka, pevne a trvalo zverené. Možno to uľahčí osud vedomia, že žena bude tiež žiarliť na svojho najlepšieho priateľa (možno aj svojho nového priateľa), dieťa (veselý učiteľ materskej školy), matku (sestru) atď.

Загрузка...