Psychológia a psychiatria

Bezpodmienečná láska

Bezpodmienečná láska je jedným z významných pojmov v oblasti ľudskej duše, pocitov a interakcií, ako je psychológia, náboženstvo a filozofický koncept. Samotný pojem označuje úplné a holistické prijatie osoby, ktorá je stabilná vo svojom prejave a nespolieha sa na vonkajšie situácie, určité podmienky alebo časové intervaly. Vzhľadom na koncepciu bezpodmienečnej lásky sa kladie dôraz na skutočnosť, že ju nemožno zničiť a existuje proti všetkým náporom, čo je dôvod, prečo mnohí ľudia hľadajú a trpia práve v tomto type vzťahu, keď sú akceptovaní s nedostatkami, kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností.

Takýto romantický opis však zvyčajne skrýva druhú stranu prejavu, ktorá spočíva v tom, že takýto postoj nemožno dosiahnuť alebo si zaslúži. Dobré a spoľahlivé činy vás charakterizujú pozitívne, účasť bude príjemná pre iných, niektoré gestá môžu dokonca viesť k pocitom náklonnosti a lásky podmienečne, ale nie je možné ovplyvniť zrod bezpodmienečnej lásky alebo urobiť z človeka takú lásku.

Bezpodmienečná láska k dieťaťu je referenčným prejavom takéhoto pocitu medzi ľuďmi a je to práve tento príklad, ktorý tento koncept vysvetľuje, ale treba mať na pamäti, že nie všetci rodičia sú schopní bezpodmienečne prejaviť lásku a prijatie a niektorí nie sú schopní vôbec. V dôsledku takéhoto nedostatku čistého prijatia v detstve vyrastá človek s emocionálnymi problémami, môžu sa vyskytnúť ťažkosti pri budovaní vzťahov alebo dokonca viesť k poruchám psychiatrického spektra.

Čo je bezpodmienečná láska?

Koncepcia lásky sa snaží byť formulovaná a meraná, obmedzená a zarámovaná, opisujúca jej prejavy a typy, hoci tento hlboký pocit má pre každý z nich rôzne aspekty a zvýrazňuje dôležité črty. Jediné, na čom sa môžete dohodnúť v opisoch, je to, že existuje podmienená láska a bezpodmienečné (ani jeden z nich nie je horší, čistejší alebo zložitejší - oba sú skutočné, len jeden je prístupný niekomu a niekto je schopný prijať druhého).

Bezpodmienečná láska nevyžaduje, neobmedzuje a nestanovuje podmienky, je proti sebectvu. Podľa rôznych psychologických škôl je úplná bezpodmienečná láska nemožná, pretože sa zmení na zlúčenie dvoch osobností, kde sa človek stratí, že druhý, a teda neexistuje žiadny pocit. Zdravé udržiavanie vlastných hraníc vyžaduje, aby človek na diaľku, schopnosť odmietnuť, niekedy drsným spôsobom, odpudzovať, deklarovať svoje vlastné nepríjemnosti v súvislosti s chovaním inej alebo nepríjemnej emócie. Ukazuje sa, že zatiaľ čo sa snažia priniesť prejavy svojej lásky do ideálneho bezpodmienečného štádia, človek stráca seba, nahrádza ho iným a tlačí svoje vlastné záujmy. Toto je duševné zneužitie, ničenie osobnosti nielen vševedúceho, ale aj toho, koho milujú. Pre toho, kto môže spočiatku pocítiť úprimnú bezpodmienečnú lásku, môže vyrastať do svojho opačného - seba-sústredenia a prebúdzania v tolerancii a prijateľnosti, ako je sklon k úrovni božstva, a je to zhovievavosť voči milostnému objektu, a preto je všetko odpustenie ako nižšia necitlivá bytosť. ,

Otázka, do akej miery možno takéto prejavy považovať za lásku, zostáva otázkou, ale o problémoch s primeranosťou vnímania sa bude musieť hovoriť stále viac a viac. Okrem toho, ktorý je na podstavci, trpí aj objekt lásky, ktorý spočiatku požíval úplné prijatie, bez ohľadu na to, čo robil. Človek však musí cítiť hranice toho, čo je dovolené, inak sa dostane do neznáma, za ktorým je veľký pocit úzkosti, osamelosti a prázdnoty, ktorí sa chcú vyhnúť tomu, ktoré provokatívne činy budú horšie a horšie. A ak si pôvodne osoba zvykla byť milovaný, napriek urážkam, potom po čase môže dosiahnuť vážny útok, s jediným cieľom zistiť, kde je táto vlastnosť, čo je nemožné, kde spôsobuje podráždenie, pretože byť blízko svätého je neznesiteľný, vlastné spoty sú veľmi viditeľné a chcem potriasť takú milujúcu osobu na úroveň.

Energia bezpodmienečnej lásky, vo svojej forme, ktorá nie je narušená ľudskými túžbami, znamená iba stvorenie a rozvoj av reálnom živote, a nie v teoretických pojmoch, sa prejavuje závažnosťou a zákazmi a vysvetleniami, ktoré nie sú príjemné. V tomto prípade dochádza k starostlivosti, obe osobnosti zostávajú nedotknuté a princíp „Prijímam vás, ale mám rád vaše činy“ a ďalej situáciu, namiesto toho, aby som zničil „Prijímam vás kýmkoľvek a všetky vaše činy“.

V náboženských pojmoch môže byť bezpodmienečná láska iba vyššou bytosťou a ľudia sa môžu len snažiť o prístup vo svojich prejavoch k nekonečnému prijatiu. A to je príklad, pretože nie je jediný náboženský text, kde by božstvo nikdy nezhnevalo, ani nedovolilo ľuďom robiť nič beztrestne, ale láska nie je zrušená.

Energia bezpodmienečnej lásky vždy existuje, napriek nevoľnosti a nechcenému správaniu. To je schopnosť ukázať lásku nielen vtedy, keď je to vhodné pre vás, chcete, je čas a zdroje, ale vždy. Neprekrýva tento zdroj a správanie niekoho, koho milujete - môže robiť chyby, byť nepríjemné a nepríjemné, ale získať podporu a lásku. Zaujímavé je, že tí, ktorí sú podporovaní namiesto vyháňania sa za chybu, sa s väčšou pravdepodobnosťou vyrovnávajú s problémami, menia svoje správanie a vytvárajú dobré vzťahy. A tí, ktorí narážajú na kritiku, trvajú len na svojom správaní, uzatvárajú sa od druhých, urážajú sa a potom sa hnevajú z bolesti, vlastne z odmietnutia.

Bezpodmienečná láska matky k dieťaťu

Bezpodmienečná láska k dieťaťu zo strany rodičov sa spomína vo všetkých literárnych prameňoch týkajúcich sa vzdelania, pretože získanie dôvery, že ste milovaní, chránení a akceptovaní v každom prípade, čo robíte, dáva zariadeniu bezpečnú existenciu od detstva, povolenie na existenciu samotnú v tomto svete. Takýto hlboký a vážny pocit je podmienený skutočnosťou, že sa narodil, celý svet človeka predstavuje pre neho matku a sú to práve tieto vzťahy, ich kvalita, sémantický a zmyselný obsah a závery, ktoré z neho robia celý životný scenár a stratégie pre interakciu so svetom (nevedomé stratégie prežitia To samozrejme nie je logické uvažovanie). Ak nie je prijatá dostatočná bezpodmienečná láska, dieťa prijatia sa necítilo, potom sa vo svete cíti zbytočným, cudzincom, povinným zarobiť si právo na život a bez inštrukcií presne, ako to možno urobiť.

Pri použití vzdelávacích modelov založených na podmienenej láske, ktorá sa prejavuje, ak sa dieťa správa pozitívnym spôsobom a je neprítomné, ak je negatívne, požadované správanie sa rýchlo vytvára v behaviorálnej sfére. A v psycho-emocionálnej sfére je inštalácia upevnená na zbytočnosti súčasného ja a vy môžete prežiť len dodržiavaním pravidiel. Paralely s prežitím nie sú alegóriou, pretože v detstve nie sú žiadne schopnosti, prostriedky, príležitosti na prežitie bez dospelých, preto jediná stratégia je pre nich výhodná a užitočná, potom bude dieťa milované, kŕmené a aspoň jeho fyzické telo bude žiť.

Je veľmi ťažké a niekedy nemožné ísť do bezpodmienečného vzťahu lásky, odmietnuť manipulovať s najdôležitejšou potrebou psychiky. Rodičia, ktorí vychovávajú svoje dieťa a nedávajú mu skutočné prijatie, zažívajú vnútorný hlad, ktorý pochádza z ich detstva, kde aj oni sú nedostatočne financovaní. Čo môže dať hlad na hlad a ako sa naučiť žiť inak, keď z kolísky v našich dušiach dajte presne také prejavy? Snaha o pumpovanie dieťaťa opatrne silou vedie k hyper-starostlivosti alebo k úplnému morálnemu vyčerpaniu rodičov. Je potrebné začať ako v lietadle - najprv kyslíkovú masku pre seba, potom pre dieťa, inak obe zomrú. Vlastná psychoterapia, hľadanie diery a traumy v emocionálnej sfére, vypracovanie vzťahov s rodičmi, príbuznými, manželom, hľadanie zdrojov a miesta pre prečerpanie energie, schopnosť prijímať a prijímať lásku, rozvíjať schopnosť cítiť sa ináč opatrne je súčasťou rozmanitosti, s ktorou sa môžete stretnúť počas vážnych situácií. vypracovať svoju vlastnú nechuť s bezpodmienečnou láskou. Najťažšia práca, hľadiaci strach do očí, dotýkajúce sa starých krvácajúcich rán nakoniec pomôžu samotným rodičom naplniť sa z vnútra (čo zlepší ich pohodu a zvýši kvalitu ich života, poskytne im možnosť častejšie si vychutnávať energiu a dodávať energiu) a dať dieťaťu potrebný nutričný a vitálny pocit.

Keď je vlastná duša v poriadku, emócie prúdia pokojne a nie sú stláčané do kocky, a pocit vlastnej stability je doslova fyzicky prítomný, nie je potrebné vyžadovať od malého muža, aby spĺňal niektoré externé normy, vzal na stranu svojich žalobcov kvôli svojim vlastným komplexom. Vedieť, že naplnenie alebo neplnenie požiadaviek verejnej morálky významne neovplyvňuje úroveň zdravia a šťastia, ale pocit vašich vlastných potrieb, ktorý sa zrodil z lásky a prijatia seba samého, vedie k nemu, prestanete učiť deti správnemu správaniu a začnete učiť lásku.

Загрузка...