Psychológia a psychiatria

Rodové stereotypy

Rodové stereotypy sú prevládajúce a rozšírené predstavy o správaní, vzhľade, sebaprezentácii a túžbach v závislosti od pohlavia. Stereotypy sú spojené so zachovaním fungovania rodových úloh, ktoré sú vytvárané ich vlastnosťami, ale ovplyvňujú aj ich reprodukciu v nasledujúcich generáciách.

Štúdia rodových stereotypov ukázala ich vplyv na vznik rodovej nerovnosti, ako aj na porušovanie osobnosti na základe pohlavia, čo vyvolalo mnoho zhromaždení o rodovej a rodovej tolerancii, ako aj o feministickom hnutí. Vplyv takýchto stereotypov závisí od historického obdobia analýzy a študovaného kultúrneho prostredia. Viac vyvinuté v krajinách výskumu a kultúry v menšej miere využívajú rodové stereotypy na reguláciu sociálneho správania. Uvedomenie si, že prezentované fakty o dodržiavaní noriem sú ďalekosiahlejšie a nezodpovedajú realite, umožňuje ľuďom objektívnejšie sa vzťahovať na realitu a pohodlne si vybaviť svoje životy, realizovať talenty a uspokojovať potreby, ktoré v danom momente vznikajú, a nie v súlade s predpismi.

Rodové role a stereotypy

V menej rozvinutej spoločnosti je korelácia seba samého a hodnotenie druhých stereotypmi dosť silná, pretože pri vytváraní stereotypného vzťahu nemusíte analyzovať svoj vnútorný postoj, situáciu a identitu druhého, môžete jednoducho prijať informácie zvonku a sledovať jeho model. Charakteristikou v tomto prípade je manipulácia významov a konceptov, spočívajúca v selektívnom vnímaní informácií a ich osobnej voľnej interpretácii, ktorá robí takéto postoje na úkor charakteristického správania základom pre manipuláciu s ostatnými.

Výskyt rigidnej štruktúry rodových predsudkov je neodmysliteľnou súčasťou tradícií západnej kultúry, kde sú rodové úlohy jasne oddelené, zodpovedajú fyziologickému pohlaviu s trvalou konsolidáciou av iných kultúrnych spoločenstvách, pretože sociálna úloha určená pohlavím je úplne neprítomná, môže byť tiež nahradená zmenou podmienok a potrieb. V takýchto podmienkach sa nenarodia stereotypy a rámce a človek sa cíti slobodnejšie vo svojich prejavoch a môže úspešne vykonávať rôzne činnosti.

Či sú rodové stereotypy potrebné, je otázka, ktorá má veľa odpovedí, pretože na jednej strane žiadne stereotypy neumožňujú vidieť skutočnú situáciu a ukázať flexibilitu adaptácie, na druhej strane slúžia ako pomerne silný konštrukt na udržanie primeraného správania, keďže sú nepísaným súborom zákonov, ktoré zjednodušujú výber tém životnej stratégie. ktorí z rôznych dôvodov nie sú schopní vybudovať si samostatný.

Samozrejme, existujú rozdiely medzi ženským a mužským rodom a rodová psychológia sa zaoberá týmito otázkami. A čím viac štúdií o charakteristikách tohto spektra, tým viac dôkazov sa získalo, že medzi rôznymi pohlaviami je oveľa viac ako iná a psychika akejkoľvek osoby obsahuje prejavy oboch pohlaví (vlastné anima a animus). Rozdiely sa zdôrazňujú, pretože poškodzujú oči, sú večným kameňom úrazu a hlboko zakorenené v archaických vrstvách psychiky, je tiež vhodné vysvetliť a zahrnúť ďalšie koncepty (napríklad poníženie alebo podriadenie druhého). Ak človek začne konať len v rámci súladu s jeho fyzickým sexom, znamená to poruchy osobnosti, druh vzbury opačnej časti, ktorý sa ukázal byť neprijatý a vyslaný do tieňov.

Pojem pohlavia nebol zavedený ako synonymum pre biologické pohlavie, ale označiť jeho sociálnu zložku. Fyzické sexuálne charakteristiky nedávajú predurčenia spoločenským prejavom, pretože aby sme boli považovaní za muža alebo ženu, stačí sa narodiť. Aby sme boli považovaní za ženu alebo za muža v sociálnom zmysle, je potrebné splniť určité kritériá a očakávania, ktoré kultúra prináša v súvislosti s prezentáciou vlastného pohlavia. Keď človek nehrá primeranú sociálnu úlohu, je považovaný za zvláštneho alebo chorého, ľudia, ktorí majú vysoko rozvinuté stereotypné myslenie týkajúce sa pohlavia, môžu zažiť strach alebo nenávisť voči tým, ktorí konajú mimo rámca definovaného spoločnosťou.

Rodová identita je tiež formovaná pod sociálnym vplyvom, pretože spočiatku deti nerozlišujú pohlavie, potom to len formálne poznajú, keď sa im hovorí prostredníctvom rovnakých stereotypných očakávaní ich správania („nebudeme mať modré tričko, ste dievča, vezmeme vás ružové šaty "," ste silný a odvážny, môžete zaspať v tmavej miestnosti, ste chlapec "). Deti sa snažia, hrajú v rodine, ale konečné chápanie ich sexuálnej role a pocitu rodových rolí začína pubertou.

Rodová úloha zahŕňa množinu reprezentácií určitej kultúry v určitom časovom intervale, o tom, ako sa správať. Toto je typ správania, ktoré spoločnosť očakáva od osoby, v žíle ktorej sa vychovávajú (pamätajte, že rodičia vysvetľujú „ste chlapec“ - neexistuje žiadna logika, ale existuje predurčenie určitého správania len na základe sexuálnych charakteristík). Takýto prísny postoj je prítomný v školách a nádvoriach každého domu západnej civilizácie, aby sa určil zodpovedajúci dôraz na prejav ženskosti alebo mužskosti.

Rodové role nie sú udržateľným vzdelávaním alebo určovaním, ktoré je charakteristické pre pohlavie, nie je možné povedať, že ak je osoba citlivá, znamená to ženu. Takéto spustiteľné a zjavné momenty sú plne regulované kultúrou a skutočnosť, že na jednom kontinente sa bude považovať za mužský prejav, na druhej strane môže byť typickou ženskou povinnosťou. Ako sa človek bude vzťahovať na prejavy roly (vplyv stereotypného myslenia), určujú ľudia okolo nich.

Zmeny vo vnímaní rodových rolí, a teda aj silu stereotypov, závisia od historických rozdielov pri štúdiu rodových stereotypov. Ak sa v dávnych dobách aktivity a voľný čas mužov a žien jasne oddelili, teraz je všetko zamiešané. Stereotypy, ktoré existovali predtým, sú stále silné, ale prebieha vnútorná revolúcia spoločnosti a oficiálne neexistuje oddelenie profesií, pokiaľ ide o pohlavie, objavili sa viac slobôd prejavu. Podobne, vo voľnom čase - ženy chodia do boxu a muži maľujú obrazy a stále viac a viac ľudí sa riadi ich hodnotením podľa pohlavných predpokladov - na prvom mieste je potešenie samotného človeka a kvalita produktu, ktorý produkuje.

Vplyv rodových stereotypov

S rodovými úlohami si každý vyberá určitú pozíciu - môžete hrať a meniť tieto úlohy v závislosti od toho, čo sa deje v skutočnosti, a tým prejavovať prispôsobivosť a kreatívnu adaptáciu, a môžete konať prísne, striktne plniť úlohy receptov a potom to vyzerá ako prispôsobenie situácie tak, aby zodpovedalo vašim schopnostiam.

Či sú rodové stereotypy potrebné na lepšie prispôsobenie sa spoločnosti, logické uvažovanie vedie k negatívnej odpovedi, ale mnohí ľudia radšej prelomia realitu, požadujú od seba a svojich blízkych niekedy nerentabilné a ťažké dodržiavanie vynájdených pravidiel.

Akcie v pravidlách rodových stereotypov môžu pomôcť človeku dosiahnuť ich ciele (keď sa žena drží podobného konceptu, potom sa človek rozhodujúci o všetkých jej otázkach, často bez jej účasti, javí ako ideálny pre ňu), ale môže tiež výrazne zasahovať (s rovnakou situáciou, ale ak je Zameriava sa na svoju vlastnú vyspelosť a schopnosť zodpovedať sa, neúnavný zásah človeka, dokonca aj s dobrými úmyslami, môže ukončiť akýkoľvek vzťah).

Pravidlá predpísané stereotypmi diktujú ciele a spôsoby na ich dosiahnutie. Pozitívne momenty vyvolané stereotypmi - od detstva je známe, čo robiť, koho pracovať a ako sa správať, t. človek sa vyhýba emocionálnemu utrpeniu a dostane veľkú dávku sociálneho súhlasu s úspešným dodržiavaním. Problémy začínajú, keď sa ľudia snažia dosiahnuť podobný zápas (ženy majú ťažkosti spojiť prácu a domáce povinnosti a muži len zriedka dosahujú vzor mužstva a úspechu). Akákoľvek úloha a stereotyp je ideál, ktorý je a priori ďaleko od skutočného života a živej osoby, takže snahy o jeho prispôsobenie dávajú podnet na pocit menejcennosti, úzkosti a únavy.

Činnosť v predpísanom rámci obmedzuje rozvoj jednotlivca, neguje potenciál hypoték a teória sociálnej androgynie otvára dvere svojmu zlepšeniu a úspechom. Mnohé vedecké objavy boli urobené ženami po tom, čo dostali prístup k vzdelaniu a vede, a väčšina z najtalentovanejších kuchárov, dizajnérov a parfumov sú muži.

Pri skúmaní psychických čŕt ľudí, ktorí dodržiavajú rodové stereotypy, bolo odhalené väčšie množstvo psychických obranných mechanizmov, zvýšená úroveň depresívnych a rušivých prejavov, rigidita psychických a sociálnych procesov, uviaznutých v traumatickom zážitku. Kým osoba slobodne prepínajúca medzi úlohami mala stabilnejšie emocionálne pozadie, menej obranyschopnosti a vyššiu úroveň povedomia, boli tu aj vyššie ukazovatele adaptability, flexibility a realizácie, celková úroveň pocitu plnosti života.

Všeobecne možno povedať, že čím viac správania má človek, tým úspešnejší sa stáva vo svojej práci a je viac citovo citlivý na rôzne incidenty.

Príklady rodových stereotypov

Pred narodením už osoba spadá pod pôsobenie rodových stereotypov, keď rodičia po uznaní pohlavia dieťaťa vyberú kočík a posteľ modrej alebo ružovej farby. Okrem toho je celá reklamná a sociálna infraštruktúra zameraná na separáciu - čiapky a fľaše, ryushechki a dinosaury na tričkách sa líšia.

Príkladom toho istého rodového stereotypu je výber hračiek a hier pre deti - dievčatká pre bábiky a riad a chlapcov a automobilov a robotov. Ak sa pozriete na hry juniorských skupín materskej školy, všimnete si, že deti hrajú tie, ktoré zaujali ich pozornosť, dievčatá tam hodia autá a chlapci dali bábiky spať, ale potom im povedia, s akými hračkami musia hrať, všetci uvidia doma určitú množinu a postupne začínajú hrať svoje vlastné. Preto sa začínajú formovať primárne stereotypy o vzhľade a aktivite, málo rodičov si myslí, že ich dcéra bude vodičom kamiónu.

Navyše, typická žena by mala byť čistá a uprataná, rovnako ako celý priestor okolo nej, jej povolanie by malo byť nápomocné a spojené s ľuďmi (učiteľmi, lekármi, sekretárkami), pričom úroveň príjmu ženy neprekračuje mužskú úroveň. Pre ženy nie je vzdelanie dôležité a nemusí ho prijímať, rovnako ako šport a politika. Vo vzťahoch, ženská úloha je vždy pomocná, tichá a v tieni, poslúchajúca to, čo človek povie. A hlavné smery aktivít žien sa uzatvárajú na domácom území pri varení, čistení a starostlivosti o deti, je možné pracovať a ísť niekde inde len vtedy, keď je splnená priorita a je považovaná za rozmar (ak nie hlúposť). Ženy milujú spev, tanec a umenie a nemajú radi online hry, autá a rybolov; zatiaľ čo oni vždy vyzerajú dobre a vonia a nikdy sa naštvajú.

Stereotyp človeka môže byť postavený na antonymách ženy, pretože sa zaoberajú vážnymi vonkajšími problémami, ale nie domácimi povinnosťami. Muži môžu opraviť zlomené a sú závislí na hrách, ale nemôžu dlho a úprimne komunikovať alebo vyčistiť po sebe. Muži v stereotypnom vnímaní zarábajú veľa, vykonávajú svoju činnosť v politike, aktívne sa zapájajú do športu a riadia ženy.

Zoznam môže byť nekonečný, ale nikto úplne nezodpovedá tomuto zoznamu a nevyžaduje od svojho partnera. V spoločnosti prevládajú stereotypy, z ktorých sú volení tí, ktorí sú relevantní pre konkrétnu osobu, jeho rodinu. Stereotypy môžu súvisieť s formami (muži - matematika, ženy - humanitné vedy), túžby (ženy sa chcú vydávať, muži - sloboda) a temperament (muži - agresívni, ženy - pokojní).

Celá konštrukcia stereotypov je postavená na binárnom princípe a ak je žena intuitívna, potom je človek logický. Nasledujú vtipy o ženskej logike, ale nikto sa nedomnieva, že intuícia je rovnaký logický systém fungujúci podľa iných zákonov. Štruktúrnosť a podriadenosť tiež odrážajú dichotómiu stereotypov, ale neodrážajú podstatu. A okrem všeobecných trendov, každý vo svojej rodine môže nájsť osobné stereotypy (napríklad človek musí byť vojak a žena by mala byť schopná variť jesetera - a nič iné).

Загрузка...