Arogancia je kvalita osobnosti, ktorá môže vytvoriť falošný zmysel pre jej význam v osobe v dôsledku odtrhnutia od akejkoľvek pripútanosti, nedostupnosti alebo chladu vo vzťahoch s prostredím. Inými slovami, človek, ako „fúkaná mydlová bublina“, ktorý chce vystupovať ako dôležitá osoba, sa stiahne z pravdepodobných, hmatových aj emocionálnych kolízií a pozve všetkých, aby sa ho dotkli, doslovne aj obrazne, jeho chlad a neprístupnosť.

Čo to je?

Biblia poznamenáva, že povýšenosť je neoddeliteľnou súčasťou jednotlivcov, ktorí sú oddaní a zanedbávaní Bohom. Slovo arogancia má staré slovanské korene pôvodu a presný význam tohto pojmu je „vyhodiť“ alebo „nafúknuť“, synonymom je arogancia, arogancia alebo arogancia.

Antonymná arogancia je pokorou alebo skromnosťou.

Arogancia človeka s jeho „ľadovým chladom“ odtláča ďalšie osobnosti od seba, ktorí sa s ňou chcú ísť emocionálne zblížiť. Arogancia vám neumožňuje zdieľať svoje emócie a pocity, plakať, činiť pokánie. Súčasná kvalita osoby odrádza od akejkoľvek túžby komunikovať s ňou.

Pocity, náklonnosť, láska - to sú nezákonné slová v slovníku arogantnej osoby. Skryje ich hlboko v duši. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve v prejave emócií a pocitov sa odhaľuje originalita a individualita človeka a potom vzniká sympatia, ktorá sa mení na náklonnosť. Obávajúc sa sklamania, povýšený človek sa odkláňa od akejkoľvek pripútanosti, nedovolí nikomu do jeho vnútorného sveta, takže sa prestáva správať, priaznivo, prirodzene a poctivo.

Arogance je „terapia“ plachosti, nešikovnosti a obmedzenia. Osoba, ktorá má na sebe masku arogancie, a to znamená, že spotrebuje nešikovnosť a stuhnutosť, je pre neho ľahšie riešiť dôležité problémy.

Povýšený človek nikoho neučí, nenúti ho a nezdvíha. Ukladanie niečo na inú osobu nie je súčasťou jeho zámerov. Jeho vládou je ísť "ich cestou". Je pozastavený od iného jednotlivca nie kvôli zanedbávaniu, ale často kvôli "studenej nedostupnosti", za ktorou je skrytý jednotlivec ukrytý. Intimita môže "roztaviť" nedostupnosť, odmietnutie a za tým sa objaví jeho nedokonalosť a slabosť. Arogancia je vo svojich vlastnostiach veľmi blízka predstieraniu, manýrismu, stuhnutosti.

Povýšený človek nie je ochotný ponižovať inú osobu. Jeho chlad a odlúčenie spôsobujú škodu všetkým, čím provokujú ľudí k emocionálnemu rozhorčeniu a rozhorčeniu. Avšak osoba, ktorá má túto kvalitu, nemá cielené poníženie.

príčiny

Vznik arogantného správania sa vyskytuje v detstve.

Vývoj arogancie je ovplyvnený dvoma dôvodmi:

- obrannú reakciu ľudskej psychiky, ktorá pôsobí ako nadmerná kompenzácia osobných vád;

- vznik arogancie v dôsledku zrejmého úspechu.

To viedlo psychológov k tomu, že faktory, ktoré prispievajú k vzniku arogancie, sú: pocit menejcennosti, sebectvo, nedostatok sebavedomia, nízke sebavedomie, keď je dieťa maznáčikom v rodine, egocentrizmom. Vyrastať, dieťa dostane zvyknúť na túto úlohu, aj keď má skutočné úspechy.

Ak dieťa vyrastá v rodine s vysokým sociálnym postavením, zvykne si na skutočnosť, že zaujíma prevažne lepšiu pozíciu v spoločnosti ako iní jednotlivci, potom sa tento jedinec určite stane arogantným, za predpokladu, že prostredie sa lichotí a snaží sa ho potešiť.

Známky arogancie

Pre túto kvalitu je charakteristická rovnosť, nedostatok sykofónie, adulácia, poslušnosť. Toto sú silné stránky, ktoré dokážu prevážiť nad nerozvážnosťou, bombardovaním, vychvaľovaním, preháňaním. Povýšená osoba sa trochu smeje kvôli strachu z „upustenia svojej dôstojnosti“.

Povýšený človek nikoho nezmierňuje, ale ukazuje svoj vzhľad iným osobnostiam, že nie sú jeho rovní. Toto je zaznamenané v externom správaní a naznačuje, že povýšený človek nemá v úmysle ísť na zblíženie, najmä aby sa prispôsobil niekomu.

Keď má povýšený človek túžbu komunikovať, „naskenuje“ inú osobu, aby identifikoval sociálny status pred začatím komunikácie. Ak jednotlivec nevyvoláva záujem, povýšená osoba naňho hádže, alebo jednoducho nasadí neverbálne signály opovrhnutia: nepozerá sa, zdvíha obočie, odchádza bez sluchu.

Arogantný človek sa snaží robiť bez slov. Pre neho inherentné sebauspokojenie, sebavedomie, arogancia, arogancia, hanlivý postoj k iným osobnostiam. Toto správanie sa často zaznamenáva v kontaktoch s osobami rovnakého postavenia a najvýraznejšie v komunikácii s ľuďmi s nízkym sociálnym postavením.

Komunikácia s ľuďmi, ktorí majú vysoké sociálne postavenie, napríklad, ak je šéf, konformizmus je často neodmysliteľnou súčasťou povýšenej osobnosti.

Arogance je tiež zaznamenaná u osôb náchylných k psychopatológii.

Ak má teda osobnosť nasledujúce vlastnosti, možno sa dohadovať o jej arogancii:

- hrdosť;

- pompéznosť;

- časté zdvíhanie obočia;

- komunikácia bez toho, aby ste sa pozreli na partnera;

- pohŕdanie v kombinácii s tvrdohlavosťou, sebavedomím, odporom.

Povýšený jednotlivec potrebuje ovládnuť, má nadmerné presvedčenie v jeho schopnostiach av zásluhách úspechu. Celkovo však arogancia správania pôsobí ako kompenzačný mechanizmus neistoty. Takýto človek túži po obdore, úcte k prítomnosti určitých vlastností alebo činov.

Arogantné správanie v určitom meradle a za určitých okolností je neodmysliteľnou súčasťou všetkých ľudí. Ale ako pre jednotlivcov, ktorí sa vyznačujú neustálou aroganciou, toto je ich silný model správania.

Arogancia správania človeka vyvoláva agresiu, diskrimináciu a nepriateľstvo. Na osobnej úrovni môže arogancia viesť k extrémnym formám, ktoré poškodzujú ľudské zdravie, pretože tým, že preukazuje spoločnosti jej nadradenosť, pracuje na hranici svojho tela.

Ako sa zbaviť arogancie

Ak je potrebné sa zbaviť arogantného správania, je potrebné z času na čas sa postaviť na miesto tých ľudí, ktorí musia zažiť aroganciu človeka. Je dôležité naučiť sa prijímať ľudí tak, ako sú, neberúc do úvahy, že sú niečo horšie. Nič by nemalo dať jednej osobe právo nadradenosti nad druhou. Ak si povýšený človek uvedomil, že urazil partnera, potom by sa v tomto prípade nemal ospravedlniť, ale jednoducho sa ospravedlniť z čistého srdca. V situácii, keď iní považujú arogantnú osobu za vinnú, a neuznáva vinu za sebou, mala by rozumne obhajovať svoje stanovisko.

Pri rozprávaní je neprípustné poukazovať na osobnú prevahu, vyjadriť opovrhujúci postoj k komunikátoru. Môžete sa opýtať priateľov, príbuzných, spolupracovníkov, upozorniť na chyby, nedostatky a prednosti v správaní. Po analýze toho, čo bolo počuť, je dôležité akceptovať skutočnosť, že všetci ľudia majú svoje slabé stránky a nedostatky.

Arogancia, pretože kvalita osoby zmizne, ak sa človek začne zaujímať o iných, klásť im rôzne otázky, venovať im pozornosť, prestať hodnotiť a kritizovať.

Arogancia je často neodmysliteľnou súčasťou nezrelej osobnosti. Zrelá osoba si uvedomuje, že vo vývoji neexistuje žiadny limit, v každom podniku budú najúspešnejší ľudia. Je dôležité pochopiť, že spoločnosť existuje kvôli tomu, že niektorí jednotlivci dopĺňajú druhých, a tí, ktorí dosiahli významný úspech v živote, učia menej úspešných ľudí a nerobia si z nich srandu.

Загрузка...