Šľachta je kvalita osobnosti, ktorá odráža kombináciu vysokej úrovne rozvoja takých vlastností, ako je morálka, čestnosť a nesebeckosť. Význam slova šľachta sa často používa synonymne na rytiersku a svätosť, zdôrazňujúc jedinečnosť a hodnotu osobných prejavov nielen pre samotného človeka, ale aj pre okolitú spoločnosť.

Spočiatku sa toto slovo používalo na charakterizovanie celého súboru vlastností, ktoré sú vlastné človeku zo šľachtického rodu alebo vysokého pôvodu, a to kvôli tomu, že ľudia z týchto tried dostali špeciálny výcvik rozvíjajúci tieto vlastnosti. Takáto výchova bola nevyhnutná na to, aby primerane vykonávali svoju zvolenú službu alebo aby zodpovedali svojim skutkom na vysokej úrovni, kde bola šľachta neoddeliteľná od pojmu cti. Ušľachtilé črty teraz nie sú spôsobené narodením, pretože vedomosti a vzdelanie sa stali dostupnými, takže môžu byť neoddeliteľnou súčasťou osoby akejkoľvek triedy, ktorá závisí od osobných túžob zrelosti, morálnych rozhodnutí a vnútorných hodnôt, ale vzťah s pojmami cti a poctivosti, viery a oddanosti zostáva.

Čo je šľachta

V mnohých prameňoch je vznik a základné pozície šľachty vysvetľované kresťanským vplyvom a definíciou Boha ako zdroja tejto kvality, ale dokonca aj obchádzaním náboženských denominácií je pojem šľachty rovnaký vo svojom prejave v rôznych krajinách, pretože neexistuje žiadny rozdiel medzi národným a sociálnym, úrovni vzdelávania.

Šľachta má jednoznačný zoznam svojich prejavov a pravidiel, podľa ktorých sa hodnotí čin človeka, ako morálny alebo porušujúci pojem cti. Je tiež charakteristická prítomnosťou príkladov z histórie alebo osobného života, na ktorých je možné sa vyrovnať (podobné tendencie sa najzreteľnejšie odrážajú v rytierskych rádoch, ktoré majú svoj vlastný súbor pravidiel, ako aj vynikajúce postavy, o ktorých sa už vytvorili legendy).

Zdanlivá šľachta je kvalita osobnosti, ktorá duchovne povznáša človeka, bez ohľadu na vieru alebo ateizmus, pretože znamená úprimné dobré skutky vykonávané pod vedením vnútorných presvedčení, a nie pod vplyvom ustanovených zákonov a potrieb.

Šľachta je kvalita osobnosti, odrážajúca hlboko vnútorné, nie spôsobené vonkajšími faktormi, ľudskou túžbou spáchať dobré skutky a silnou vôľou dosiahnuť ich ambície. Ušľachtilého človeka nemožno presvedčiť, aby robil niečo iné, pretože potom jeho správanie poruší svoje vlastné vnútorné základy. Títo ľudia zdieľajú dobro a zlo bez polovíc tónov a ospravedlnení, pričom medzi sebou nakreslili jasnú hranicu, nepovažujú za zradu, ako ospravedlňujúce správanie za určitých okolností, pre nich to vždy zostane zradou. Ušľachtilí ľudia sa často stretávajú s voľbou vlastného blahobytu a benefitov a obetujú sa za druhých, a to nie je len o veľkých skutkoch spasenia životov, ale aj o svetskejších veciach, ako je dávať najchutnejší kúsok, pokrývajúci druhú s teplou prikrývkou a vzdať sa výhodného obchodu. ak je známe, že to niekomu ublíži. Takáto obeta je často opodstatnená samotným konceptom a zahŕňa rozdávanie času a duševnej sily, tlačenie vlastných túžob do pozadia a dobročinných darov (od otvorenia fondov na darovanie oblečenia alebo na večeru pre bezdomovcov).

Táto kvalita nie je vrodená ani geneticky determinovaná, získava sa v procese vzdelávania a vďačí za svoju prítomnosť a stupeň prejavu ľuďom okolo dieťaťa, ich hodnotám, myšlienkam, metódam a metódam vzdelávania, morálnym a etickým kvalitám. Dokonca aj význam slova šľachta má túto informáciu sama o sebe, poznamenávajúc, že ​​takýto charakter bol zdedený po vznešenej rodine, ktorá bola predtým možná v aristokratických rodinách zapojených do duchovenstva alebo rytierskeho rytmu. Teraz je neoddeliteľnou vlastnosťou kultúrnej osoby, bez ohľadu na jej triedu, duchovnú, vekovú alebo výchovnú príslušnosť.

Pojem šľachty je taký široký, že ho nie je možné opísať dvojicou synoným. Okrem činností, ktoré sú prospešné pre iných, zahŕňa aj vnútorné aspekty empatie a sympatie, chápania iných ľudí a nestrannosti v ich postoji, ako prejavov mentálnej čistoty.

Ušľachtilý človek sa nezvyšuje nad druhých a nepovažuje žiadne vonkajšie prejavy za významnejšie, súdenie ľudí vo všeobecnosti nie je ušľachtilým činom, ale zároveň je v súlade s čestným kódexom a pravidlami určujúcimi dôstojné správanie. Vedený takýmto súborom pravidiel alebo usmernení svojho svedomia, môže ušľachtilý človek potrestať zločinca, ísť do vojny proti nepriateľovi alebo odmietnuť podporiť niekoho, kto je pokrytecký. Všetky dobré skutky sa robia z úprimnosti a duchovnej čistoty, ale to neznamená, že sú to dobrí ľudia, ktorí môžu byť navždy využívaní ako patróni, naopak, taká silná vôľa a že sa nebudú dopúšťať nečestnosti niekoho iného, ​​ostro, ale slušne odvážnych ľudí so samoobsluhou myšlienok a zlého správania.

Známky šľachty

Napriek šírke konceptu a multidimenzionalite prejavu šľachty je možné identifikovať hlavné črty alebo charakterové črty, ktoré umožňujú definovať osobu ako ušľachtilú. Patrí sem nasledovanie vašich vlastných slov a podpora ich skutkami (pozorovanie prísahy a sľuby, striktné dodržiavanie dohôd, bez vykonania nezávislých zmien, ale až po diskusii), takže vás nesklamú, aj keď budete musieť obetovať svoj sľub obetovať svoje vlastné pohodlie alebo plány.

Ušľachtilí ľudia majú jasnú predstavu o spravodlivosti, oceňujú túto kvalitu v iných a sami sa snažia konať podľa spravodlivých zákonov. Nebudete vidieť, ako dávajú veľký podiel na spoločnom zisku tým, ktorých milujú, budú zdieľať všetko v súlade s investovaným úsilím každého a ak si uvedomia, že nemôžu objektívne posúdiť situáciu, obrátia sa na pomoc a radu, ale nepodľahnú manipuláciám pocity a provokácie iného druhu.

Šľachtickí sú zvyčajne dostatočne silní, a nie tak fyzicky, ako duchovne a intelektuálne, ale nikdy nepoužívajú svoju silu a zručnosti na to, aby sa podrobili iným alebo poukazovali na svoje nedostatky. Naopak, vedomosti a sila sa používajú na pomoc druhým v ich rozvoji a prekonávaní ťažkostí a vysoký rozvoj duchovných kvalít pomáha nezaujímať a blahosklonne, namiesto toho zostať na osobe na rovnakom základe a vykazovať rovnakú úroveň úcty voči kráľom a bezdomovcom.

Šľachta núti druhých, aby konali dobro, nie aby sa páchali buď pre svoj vlastný čas alebo pre materiálne bohatstvo. Títo ľudia sa vo svojich prejavoch nebojí byť čudní a odlišní, ale to, čoho sa obávajú, je, že sa dopúšťajú nečestného činu alebo nešťastia iných.

Sila mysle vám umožňuje vidieť len to najlepšie v druhých a udržiavať tieto skutky v človeku, nebudú neustále robiť poznámky a poke chyby, predstierať, že si toho nevšimli, čo naznačuje, aké dôstojné vlastnosti môže človek vyvinúť. Tá istá vnútorná sila ich zachraňuje od sťažností a kňučania, núti ich bojovať s ťažkosťami a nezastavovať sa. Ušľachtilí ľudia ľahko odpustia ostatným a takmer nikdy neodpustia, prísnosť hodnotenia a požiadavky pre seba sú vždy maximálne.

Šľachta a lojalita

Vernosť má u šľachty vo svojich vlastnostiach veľa spoločného, ​​ale to sú rôzne kvality, hoci sú vždy blízko. Nemožné šľachetné, porušujúce zákony lojality, ako lojalita, je odrazom šľachty ducha. Koncepcia lojality je tiež jednou z morálnych a etických zložiek osobného prejavu a charakterizuje nemennosť človeka v jeho voľbách a pocitoch, plnení uložených povinností a povinností napriek zmenám, ku ktorým dochádza. Slovo lojalita je odvodené z viery a hovorí o nedotknuteľnosti ľudskej viery, čo potvrdzuje nemennosť záväzku. Toto môže byť viera v Boha a potom sa vernosť prejavuje prísnym dodržiavaním zákonov Písma alebo viery v človeka, a potom sa lojalita prejaví v zachovávaní čistoty a stálosti vzťahov, a to môže byť prejavom viery v myšlienku a lojalitu k nemu prostredníctvom rozvoja a implementácie. Rovnako ako šľachta vyžaduje, aby človek prísne plnil svoje slová, tak lojalita vyžaduje aj prísnu a konštantnú cestu po zvolenej ceste.

Pojmy lojality a šľachty sú založené na podobných veciach: poctivosť, odvaha, dôvera, nemennosť, odvaha, dôvera v vlastné rozhodnutia, ako aj nasledovanie dobra (nielen pre seba, ale pre pochopenie ľudstva). Jeden z prejavov rytierskej šľachty (ako hlavný príklad a obraz, ktorý prichádza, keď vyslovíte slovo) je lojalita voči vášmu kráľovi, obchodnému a ženskému. Ak aspoň v jednom z momentov bola lojalita porušená, celý morálny charakter osoby bol vystavený pochybnostiam, až po odňatie titulu. Teraz má rytiersky rytmus trochu iný pohľad, ale šľachta muža, ktorý neukazuje lojalitu, je doteraz nemysliteľná a lojalita nielen k externým postavám (šéf, obchod, žena, nápad), ale aj k sebe a jeho vnútorným princípom.

Pozrite si video: FELICE Štedrosť (Október 2019).

Загрузка...