Inšpiráciou je vznik motivácie, pripravenosti na akúkoľvek činnosť, najdôležitejší aspekt tvorivého potenciálu jednotlivca, ktorý sa vyznačuje vysokým vzrastom a koncentráciou vnútorných síl. V momente inšpirácie sú aktivované všetky mentálne procesy, odhalené nové vnútorné možnosti. Inšpiráciu vyžaduje každý jednotlivec bez ohľadu na jeho povolanie a druh činnosti. Môžete podniknúť akúkoľvek obchodnú činnosť s dušou, či už ide o dôležitú vedeckú prácu alebo lekciu vlastného rozvoja, bežné varenie alebo každodenné upratovanie domova, výsledkom čoho často presahujú aj ich vlastné očakávania.

Čo je inšpirácia

Inšpirácia je zvláštnym stavom ľudskej duše, spontánnym spechom vnútorných možností, čo je predpokladom toku kreatívnych procesov. Ľudské vedomie, počúvanie nových informácií (prostredníctvom obrazov, zvukov, pocitov), ​​vytvára nové myšlienky a plány, ktoré, samozrejme, chcem realizovať a určite realizovať. Vďaka tomuto procesu sa objavujú výnimočné originálne, objektívne a sebestačné inovatívne produkty (technické vynálezy, vedecké objavy, umelecké obrazy atď.).

Často sú prekážkami budúcich objavov: nedostatok porozumenia, lenivosť, nezáujem o vykonanú prácu, negatívne myslenie, emocionálne bariéry, nadmerná sebakritika, choroba, zlé návyky, všeobecná nespokojnosť so životom a tak ďalej. Prekážkou tvorivej inšpirácie sa stávajú aj vonkajšie podnety, ako napríklad nepríjemné pracovné podmienky, rôzne vonkajšie rušenia.

Kreatívna inšpirácia stimuluje správne organizovanie podmienok na vykonávanie rôznych typov aktivít, rozširuje vlastné obzory, trénuje pamäť, myslenie, schopnosti a vytvára záujem o činy. Monotónnosť činností výrazne znižuje záujem o vykonanú prácu, robí ju monotónnou, rutinnou.

Kreatívni ľudia sú schopní odmietnuť obyčajné, vzorované myslenie a sú pripravení vytvoriť niečo nové, neštandardné, špeciálne. Ich vnímanie okolitej reality je mnohostranné a všestranné, dokážu v každodenných veciach vidieť niečo jedinečné, neviditeľné pre ostatných. Konečnou potrebou jednotlivca ako subjektu je rozvoj seba samého, najproduktívnejší spôsob jeho sebarealizácie a tvorivej činnosti.

Kreatívna, kreatívne inšpirovaná osoba je atraktívnejšia v komunikácii, charizmatickej, slobodnej, bezstarostnej, je neustále obklopená ľuďmi, je pre ňu zaujímavá a priťahovaná. Takýto jedinec je otvorený novým skúsenostiam, zostáva pripravený dýchať neznámy a dobývať nový vrchol.

Bola to tvorivá inšpirácia, ktorá opakovane podnietila najvýznamnejšie osobnosti ľudstva k tomu, aby vytvorili neprekonané výtvory a majstrovské diela. O inšpirácii písali skvelí ľudia:

„Inšpirácia je hosť, ktorý neradi navštevuje lenivý“ - P. I. Čajkovskij;

"Inšpirácia je schopnosť priviesť sa do pracovného stavu" - A.S. Puškin.

Pozorovania A. Maslowa potvrdzujú, že špičkové skúsenosti, vrátane inšpirácie, sú úzko spojené s úspechom jednotlivca, to znamená, že dosiahnutie úspechu v niektorých činnostiach inšpiruje človeka k dosiahnutiu víťazstiev v iných sférach života.

Byť na vrchole inšpirácie, človek akútne cíti jednotu vnútorného a vonkajšieho sveta, integritu svojej osobnosti. Pocity bezprostrednosti, originality, ľahkosti, vnútornej plnosti sa zdajú akoby samy o sebe. V takýchto časoch nie je miesto pre obavy a pochybnosti v jednotlivec, ale je tu dôvera, úprimnosť, pravda vo vlastných myšlienkach, ako aj činy. Momenty inšpirácie prispievajú k integrácii jednotlivca, rozvoju jeho individuality.

Úložisko ľudských zdrojov však netoleruje násilie a nátlak. Chladný, zotročený, úplne sebaovládajúci človek, ktorý zažíva ťažkosti v láske, v dôvere ľudí a vo svete ako celku, nie je schopný vnímať inšpiráciu a vlastné tvorivé posolstvá.

Každý človek potrebuje inšpiráciu a inšpiráciu. Veľa šťastia sprevádza tých, ktorí sú jednohlasní, ktorí sa neustále snažia kreatívne riešiť problémy, ktoré vznikajú na ich ceste k životu. Pre moderného človeka je dôležité byť schopný vyrovnať vnútornú a vonkajšiu kontrolu, získať integritu, dosiahnuť harmóniu. Človek, ktorý dokázal prekonať svoje vlastné obavy a negatívne pocity, je schopný plodnej činnosti a tvorivej práce.

Ako nájsť inšpiráciu

Pre mnohých ľudí sú zdroje inšpirácie individuálne. Niektorým jednotlivcom je neuveriteľne ťažké nájsť niečo inšpirujúce, zatiaľ čo iní sa inšpirujú doslova všetkým, čo ich obklopuje. Ale existuje niekoľko vecí, z ktorých sa väčšina z nás inšpiruje. Tieto veci nám umožňujú nájsť silu na vytvorenie.

Čo môže byť zdrojom inšpirácie? Niekedy je ťažké pochopiť, či to bude schopné zaujať toto alebo také povolanie a vznikne ťažkosť, kým to nevyskúšate, necítite to na základe vlastnej skúsenosti. Vyhľadávacie pole pre "inšpirujúce pramene" je pomerne široké. Pre niektorých to môže byť sledovanie obľúbeného filmu alebo programu, počúvanie vysoko kvalitnej hudby, pre iných je to prechádzka v prírode, alebo možno chodenie do múzea alebo do posilňovne, zábavné hobby a ďalšie. Tiež nové dojmy môžu byť mocným generátorom inšpirácie. Skúsenosti predtým netestované najlepšie aktivujú mozgové procesy, človek začína jasnejšie chápať a vnímať prostredie, osobnú hĺbku, presnejšie si uvedomovať svoje vnútorné potreby. Zostať v stave tvorivej inšpirácie vedie k vzniku postrehov, hľadaniu odpovedí na vzrušujúce otázky, trýznenie na dlhú dobu.

Voľba je len pre osobu, človek sa musí len pozerať a vidieť, kde je zdrojom inšpirácie, ktorá bude lákať a spiritualizovať. Ak opustíte "múzu", potom by ste nemali pasívne čakať na jej návrat, je čas konať:

- tráviť voľný čas v prírode. Príroda má veľmi priaznivý účinok, obnovuje stratenú vnútornú rovnováhu, je schopná prebudiť spánok jednotlivca. Vynikajúca relaxácia komunikuje so zvieratami, ich otvorenosť a oddanosť dokáže dobyť aj tie najnecitlivejšie a pochmúrne osoby;

- športujte. Fyzická aktivita ovplyvňuje biochemické procesy v tele, mení metabolizmus a hormóny, čo je dôvod, prečo po tréningu pociťujeme príjemnú únavu, súčasnú ľahkosť, uvoľnenie emocionálneho napätia, potom pozdvihnutie nálady a nárast vnútorných síl;

- začať sa zapájať do tvorivosti. Tvorivá činnosť, zameraná na zrodenie niečoho kvalitatívne nového, krásneho, jedinečného, ​​nemôže, ale inšpirovať, pretože je to samo o sebe stelesnením inšpirácie;

- začať cestovať, nič iné nie je také pôsobivé ako nové obzory;

- Zabráňte kontaktu s otvormi a závojmi. Komunikujte a komunikujte s úspešnými ľuďmi častejšie, ich príklad je vždy nákazlivý;

- Je užitočné zamilovať sa do človeka, s prácou, s koníčkom, s umením. Láska môže oživiť a inšpirovať;

- naučiť sa vnímať humor, čo znižuje nadmerne vážny postoj k životným ťažkostiam a skúškam;

- pracovať v priateľskom tíme, kde môžete získať podporu a výmenu skúseností. Súdržná práca zjednocuje, fascinuje, zvyšuje konkurencieschopnosť;

- Navštívte psychológa, ktorý pomôže aktivovať vnútorné rezervy. Hudobná terapia, meditačné praktiky, umelecké triedy, tanečné a telové terapie sú schopné odhaliť ľudskú osobnosť úplne z nečakaných strán. Kreatívne tréningy obsahujú metódy, ktoré sú zamerané na prebudenie tvorivej energie jednotlivca. Návšteva takejto udalosti, inšpirácia je bezpečná.

Ale tak sa stáva, že zdroj inšpirácie, zdá sa, sa vyčerpal sám a že to, čo sa tešilo a zapálilo skôr, stratilo svoju pôvodnú silu a príťažlivosť. Na jednej strane spôsobuje smútok a ľútosť za stratu, ale na druhej strane nás núti hľadať a hľadať nové cesty, vidieť nové perspektívy. Preto by ste mali otvoriť nový zážitok, zbaviť sa starých vecí, ktoré ovládajú ľudí a myšlienky. Nebojte sa urobiť krok do budúcnosti smerom k predtým neznámym pocitom a pocitom. Mali by ste sa snažiť ochutnať všetko, čo život ponúka, žiť s otvorenou dušou, s radosťou a pochopením toho, čo človek robí v tomto svete.

Je dôležité hľadať pozitívne v každom dni, v každej situácii. Pozitívne emócie inšpirujú oveľa viac ako tie negatívne, ktoré len posilňujú depresívny stav. Byť v stave inšpirácie, všetky sily osobnosti sa účinne zlúčia do jedného, ​​potom človek získa integritu, je naplnený výrazom a spontánnosťou, odhaľuje svoje najlepšie stránky, jeho činy sú plné a najproduktívnejšie.