Psychológia a psychiatria

Ako vychovať dieťa

Ako správne vychovať dieťa je ťažké jednoznačne odpovedať, pretože neexistuje žiadna ideálna stratégia na vzdelávanie budúcej generácie. Všetky deti majú individualitu od narodenia. Mladí princezni a malí páni sú rozdielni. Niektoré premyslené a pokojné omrvinky, iné - vtipné, zvedavé, niektoré neposlušné nepokojné, štvrté - tiché ticho. Preto taktika vzdelávacieho procesu nemôže byť rovnaká. Povaha dieťaťa pozná len matku. A preto je to ona, kto si musí vybrať techniky, ktoré sú ideálne pre jej dieťa. Psychológovia môžu len načrtnúť všeobecnú stratégiu a odporučiť, ako konať, nie je potrebné, aby ochránili krehkú mladú psychiku pred traumatickými faktormi.

Ako správne vychovať deti - psychológia

Aby dieťa mohlo rásť a formovať sa správne, rodičia na to musia zabezpečiť vhodné podmienky. Po prvé, dieťa potrebuje rodičovskú lásku a starostlivý postoj k všestrannému harmonickému vývoju. Keď drvina cíti ľahostajnosť zo strany významného dospelého, úrodná pôda je vytvorená na zrod obrovského množstva problémov. Nejde o abnormality správania. Výskyt zdravotných porúch je tiež reálny.

Niekedy sa stáva, že významní dospelí milujú dieťa, ale dieťa to necíti. Preto je potrebné ukázať lásku k omrvinám akýmkoľvek možným spôsobom, objať ich, hovoriť o svojich vlastných pocitoch, bozkávať. Dieťa by malo cítiť bezpodmienečnú povahu rodičovskej lásky, pochopiť, že ho rodičia budú milovať proti všetkým námetom a vždy im pomôžu.

Väčšina rodičov sa zaujíma, ako správne vychovať dieťa, pretože na ňom závisí budúca existencia ich detí.

V prvom rade, vaše batoľa by mali byť prijaté úplne, aj napriek zjavným nedostatkom. Mnohí rodičia robia takmer nenapraviteľnú chybu a snažia sa dieťa prispôsobiť svojmu ideálu ľudského subjektu. A keď to nie je možné, cítia sa frustrovaní. Dieťa vždy cíti rodičovský nesúhlas, uvedomuje si, že mu neveria, že nemohol ospravedlniť očakávania rodičov. V dôsledku toho trpí sebadôvera omrvinky, čo spôsobuje mnoho problémov.

Vaše dieťa, či už trojročné dieťa alebo tínedžer, musí byť podporované, keď ju potrebuje. Deti by mali pochopiť, že v každej ťažkej situácii sa môžu vždy spoľahnúť na svojich rodičov. Že rodičia vštepujú svojim deťom pocit bezpečia.

Neodporúča sa vystrašiť deti rôznymi populárnymi hororovými príbehmi. Napríklad, keď na výchovných cieľoch významní dospelí vystrašujú drobky, že s jeho zlým správaním príde dieťa a vezme ho preč, dieťa chápe, čo sa doslovne hovorí. Myslí si, že nejaký strašný človek prenikne do obydlia a rodičia dovolia žene, aby ho vzala. Vzniká teda pocit neistoty, autorita rodičov padá. Dieťa prestáva byť v bezpečí.

Mal by sa viac zaujímať o život dieťaťa, hovoriť s ním o rôznych témach, najmä o tých, ktorí sa o dieťa zaujímajú, častejšie trávia voľný čas spoločne, robia príjemné aktivity pre oboch. Spoločná zábava, plná jasných pozitívnych emócií, prispieva k vzniku priateľskej interakcie medzi dospelými a deťmi.

Vlastné dieťa by malo byť rešpektované, nemalo by odmietnuť slová omrvinky, podľa jeho názoru. Neplatné frázy typu: "nedostanú šikovné," "je málo viac rád na distribúciu." Je potrebné chváliť potomkov, dokonca aj pre najmenší úspech.

Aby bolo možné niečo naučiť dieťaťu, je potrebné vziať do úvahy zvláštnosť jedného dieťaťa - deti si skvelo zapamätajú všetky svoje záujmy. Preto nie je dôvod na to, aby sme do dieťaťa brali vedomosti, je lepšie, aby boli lekcie zaujímavé pre neho, a aby zahŕňali aj hracie momenty.

Nemali by ste zneužívať notácie. Koniec koncov, sú nudné a úplne nezaujímavé omrvinky. Je lepšie ukázať želané správanie s vlastnými činmi. Deti vždy berú na vzorke opatrenia rodičov.

Ako vychovať dieťa od narodenia

Vzdelávací proces je najlepšie začať v prvých desaťročiach života dieťaťa. Aktívny vývoj omrvinky sa vyskytuje práve v prvom roku ich existencie. V opísanom štádiu sa prispôsobujú životnému prostrediu a získavajú svoje prvé cenné skúsenosti. Koniec koncov, za pouhých 12 mesiacov, dieťa potrebuje naučiť, ako do prdele, úsmev, reagovať na rodičovské hlasy, náladu a rozlišovať intonáciu.

Rodičia detí často venujú väčšiu pozornosť dennej rutine a strave, náležitej starostlivosti a nie vzdelávaciemu procesu. Až do veku jedného roka sa základné návyky potomstva kladú na podvedomú úroveň, vytvárajú sa sklony a rysy osobnosti. Ďalšie dozrievanie strúhanky, hlavne kvôli vzdelávaciemu procesu v detstve.

Ročná etapa výchovnej práce je zvyčajne rozdelená do štyroch stupňov podľa trimestrov.

Nižšie sú uvedené odporúčania, ako správne vychovať dieťa v prvom trimestri jeho života.

Uvažovaná etapa znamená vytvorenie „pravdivých“ návykov u detí a prevenciu vzniku škodlivých. Okrem toho by tu rodičia mali inteligentne organizovať drobky. To je veľmi dôležité pre primeraný prírastok hmotnosti, rozvoj závislosti na režime.

V tomto trimestri by mal omrvinky tvoriť návyky ako:

- bez figuríny, ktorá by sa mohla ponoriť do kráľovstva Morfeev na ulici;

- stráviť určitý čas v postieľke, baviť sa sami;

- držať hlavu;

- ukázať nespokojnosť pri výmene plienky;

- zaspať bez pohybu.

Odporúča sa tiež, aby sa pozornosť venovala hygiene omrvinky. Ráno v karapuz by malo začať priateľským úsmevom matky, hygienickými manipuláciami, medzi ktoré patrí umývanie detských rúčok a tváre, umývanie, výmena plienky. Tieto každodenné činnosti potomstva budú rozvíjať zvyk udržiavať sa v čistote.

Ak chcete vyvinúť návyk omrvinky držať hlavu položiť na bruško. Postupne si dieťa zvykne na opísanú akciu, svalstvo krku a chrbta bude silnejšie.

Aby dieťa začalo šukať, mali by ste si s ním hrať častejšie. Je tiež dobré, ak strúhanka počuje kecy a detské piesne. Každá akcia priamo súvisiaca s dieťaťom sa musí komentovať, napríklad, ako sa posúvajú posuvníky, mení sa plienka. Keď sa rozprávame s dieťaťom, odporúča sa usmievať sa, pretože je to kultúra komunikačnej interakcie.

V ďalšom trimestri sa vyvíja vizuálne, zmyslové a sluchové vnímanie sveta. Uvažovaná fáza zahŕňa prípravu potomkov na reč. Tu sa odporúča zahrnúť hudobné melódie rôznych žánrov. Zároveň je lepšie, aby boli harmonické a ľahké: klasika, detské melódie, moderné motívy. Aby deti boli gulil, začal bláznovať jeho pozornosť musí byť tiež zameraná na iné zvuky. Mal by byť predstavený okolitej realite, priťahovať jeho záujem o vtáčie tweety, hluk lejacej vody a rachot traktora.

Mentálna tvorba omrvinky v opísanom štádiu by mala debutovať komunikatívnou interakciou. Rodičia musia hrať s dieťaťom a formovať jeho vnímanie. Odporúča sa začať venovať bdelosti, keď nič nevystraší potomkov a je to veselé. Dieťa by sa malo tešiť z takýchto aktivít, takže by ste sa nemali hrať s dieťaťom, keď chce jesť alebo je rozmarný. V tomto štádiu sa kladú morálne a estetické základy výchovy, ktoré dieťa dostáva ako výsledok komunikácie s príbuznými.

Láska a radostné emócie prezentované dieťaťu budú východiskovým bodom pre vytvorenie morálneho a estetického modelu správania. Okrem vyššie uvedeného by mala byť prítomná aj denná rutina a masáž. V tejto fáze by cvičenia mali byť rôznorodejšie, pretože ich cieľom je pripraviť omrvinky na lezenie.

Štádium tretieho trimestra je poznačené nepokojom potomstva a jeho zvedavosťou. Aktivita u detí v opísanom štádiu sa výrazne zvyšuje. Keďže sa dieťa už naučilo plaziť sa a sadnúť si a niektoré deti sa snažia vstať, je čas na fyzickú prípravu.

Po prvé, dieťa musí dostať slobodu pohybu okolo obydlia. Preto je potrebné čo najviac zabezpečiť možnú cestu jeho cesty. V tomto trimestri sa deti viac a viac zaujímajú o obsah zásuviek a skriniek, preto sa odporúča odstrániť akékoľvek predmety, ktoré môžu poškodiť drobky.

V tomto štádiu je už možné urobiť prvé pokusy naučiť deti do hrnca. Po kŕmení, chôdzi, spaní je potrebné dieťa zasadiť do hrnca. Po určitom čase sa dieťa stane jasným, na aký účel je na hrniec. Asi vo veku siedmich mesiacov, môžete začať cvičiť omrvinky umytím pera. Vzniká tak koncept čistoty.

Obliekanie pred kŕmením omrvinky bryndéka, výmena znečisteného oblečenia bezprostredne po jeho znečistení, matky naočkujú deti opatrne. Dospelí sa zároveň musia vyjadriť ku každej akcii a vysvetliť ju.

Pre deti je dôležitá hracia aktivita, bez ohľadu na vekové štádium. Cez to poznajú svet. V sedemmesačnom veku môžete ukázať jednoduché hračky a manipuláciu s nimi, napríklad ukázať, ako sa lopta valí, kolesá sa otáčajú pri písacom stroji. Aj v opísanom štádiu už môžete ukázať oddelené časti hlavy: nos, oči, uši. Obchodovanie s deťmi v treťom trimestri je potrebné denne. Aj tu by mali byť potomkovia oboznámení so slovami zákazov: „nie“. Napríklad, keď mačička bojuje počas hernej činnosti, je potrebné povedať "nie", vysvetľovať dôvody (nenávidím, bolí to).

Vo štvrtom trimestri sa vzdelávanie dieťaťa vzťahuje na všetky oblasti jeho činnosti. Tu omrvinky aktívne interagujú s prostredím pre dospelých a snažia sa chodiť sami. Keď sa dieťa dostane na vlastné nože, malo by sa to podporovať. Najprv musíte pomôcť batoľa, riadiť ho, držať dva perá, potom jeden. Po chvíli bude dieťa schopné niekoľko sekúnd zotrvávať na nohách.

Duševné formovanie dieťaťa je založené na vštípení do neho zručnosti manipulovať s objektmi. Plnohodnotný vzdelávací proces zahŕňa úzku komunikačnú interakciu s potomkami. Je potrebné neustále hovoriť s arašidmi, ale neodporúča sa kopírovať reč dieťaťa alebo lisp. To môže viesť k vzniku defektu reči.

Ako vychovávať dieťa do 1 roka

Ľudská osoba sa podľa psychologického výskumu formuje v ranom štádiu existencie. V priebehu vzdelávacieho procesu je preto veľmi dôležité, že jednoročná strúhanka získava potrebné skúsenosti do budúcnosti, ktoré sa stanú základom vzťahu k životnému prostrediu a životnému prostrediu.

V uvažovanom štádiu prevláda herný proces. Avšak, vzhľadom na vek, strúhanka môže samostatne organizovať svoj vlastný voľný čas. Preto padá na ramená rodičov. Je potrebné ukázať potomstvo možných manipulácií s hračkami, napríklad ako chodia bábiky, skoky žabiek, auto transporty. Hry na hranie rolí sú tiež dôležité, je možné liečiť chorého medveďa spolu s batoliatom alebo variť večeru pre zajačika. Pozemky hier však musia byť primitívne, aby ich dieťa dobre rozumelo.

V procese herného voľného času, musíte starostlivo sledovať potomstvo. Hra bude odrážať predstavu detí o existujúcich rodinných vzťahoch, o svete, o ľuďoch. Pozorovanie umožní rodičom včas napraviť negatívne názory alebo deštruktívne postoje.

Jeden rok-starý chápe iba vizuálne-obrazové odvolanie. Preto, aby bolo možné vyjadriť drobky, je potrebné simulovať situáciu na základe rozprávok a brať ako príklady obľúbených postáv.

Tiež musíte neustále vysvetľovať batoľať, ako sa správať, čo je dobré, čo zlé veci sú. Okrem toho by mali byť rodičia vždy pozitívnym príkladom, pretože deti vždy napodobňujú prostredie pre dospelých. V uvažovanom štádiu vzdelávania by rodičia mali pravidelne upratovať, ukladať veci na určené miesta, predvádzať vlastnými činmi dodržiavanie denného režimu a hygienických pravidiel.

Ako vychovávať dieťa za 2 roky

Vzdelávací proces by sa mal v sledovanom období líšiť, pokiaľ ide o chlapcov a mladé dámy.

Výchova chlapca by mala zahŕňať predovšetkým vyjadrenie lásky v rôznych formách: zahŕňa, bozky, rozhovory, spolu hrá. Je zakázané poraziť drvinu a urážať, pretože môže rásť neistá, agresívna, naštvaná alebo podozrivá. Chlapec musí byť vychovávaný v striktných hraniciach, bez nadmerného zovretia, ale bez moci.

Neobmedzujte fyzické schopnosti chlapca a jeho činnosť. Je normálne, ak strúhanka často chodí s zlomenými kolenami, pretože budúci obranca rodiny a vlasti rastie.

V odvolaní na omrvinky je lepšie použiť jeho meno, alebo ho nazvať „synom“, a je lepšie nepoužívať takéto drobné formy ako „zlatko“, „zajačik“. Dieťa by si malo byť už od útleho veku vedomé, že vyrastá ako človek av budúcnosti sa stane živiteľom rodiny a ochrancom rodiny.

Vzdelávanie mladých žien by malo smerovať k rozvoju tvorivého potenciálu. Dievčatá v porovnaní s ich "antipódami" sú vyváženejšie, pokojnejšie. Monotónne manipulácie sú pre nich jednoduchšie. Vyvinuli fantáziu a pocit krásy.

Je potrebné povzbudiť túžbu dcér, aby ukázali svoje vlastné pocity, dávali komplimenty mladým princeznám, dávali jej chválu a nehu. Dievčatá musia vyrastať sebaisto, sebestačne, schopné rozpoznať falošné pocity.

Deti by mali mať možnosť vybrať si vlastnú hru. Od detstva je potrebné malým dievčatám vysvetliť, že v živote môžu dosiahnuť veľa. Môžete im ukázať fotografie úspešných žien - lekárov, politikov, herečiek, vysvetľujúcich im, že keď vyrastú, môžu sa stať rovnako úspešnými a rešpektovanými tetami.

Ako vychovávať dieťa do 3 rokov

Trojročný je pre rodičov veľmi vážnym testom sily. Koniec koncov, omrvinky už výrazne vzrástli a začali hovoriť. Dieťa už má aktívnu pozíciu pri vyjadrovaní vlastných ambícií. V určitom bode sa dramaticky zmenila behaviorálna reakcia omrvinky a jeho činy. Doteraz učenlivý malý tot sa zmení na neznesiteľný "kriminálnik". Tak sa prejavila trojročná kríza.

Tu je hlavná vec rezervy trpezlivosti od významných dospelých. Akákoľvek situácia vznikajúca potomstva potomkov by sa mala hodnotiť veľmi triezvo. Je potrebné pochopiť pocity detí a zručne používať proti nim nálady detí. Keď napríklad arašidový oriešok odmietne zložiť hračky, ale skôr ich odhodí, mali by ste požiadať dieťa, aby ich nikdy neskladalo.

V opísanom období sú rôzne požiadavky, zákazy neúčinné. Je lepšie snažiť sa zmeniť pozornosť dieťaťa na činy, ktoré sú pre neho viac vzrušujúce.

Neodporúča sa nadmerne reagovať na hysterické záchvaty. Nie je však potrebné ani oddávať sa akýmkoľvek detským rozmarom. Trojročná kontrola hraníc toho, čo je povolené. Koľko môže dovoliť rodičom. Ak pri najmenšej hystérii, ktorá dáva dieťaťu želané, potom bude mať vo zvyku začať hysteriu pri najmenšej zámienke. Je potrebné pokúsiť sa odvrátiť potomkov od provokatívneho faktora, k ďalšej zaujímavej veci.

Vzdelávací proces za 3 roky by mal byť založený na konzistentnosti. Ak matka zakázala dieťaťu niečo, otec by mu nemal dovoliť, aby to urobil. Toto pravidlo by malo byť obzvlášť jasne odovzdané súcitným babičkám a najlaskavejším starým otcom.

A čo je najdôležitejšie, vychovávať topy by mali byť v láske. Je potrebné sa starať o potomkov, trénovať ich, ukazovať želané správanie s vlastným pozitívnym príkladom.

Ako zvýšiť cholerické dieťa

Dieťa s cholerickým temperamentom je svojou povahou neúnavné. Príroda obdarila takú strúhanku silným energetickým potenciálom. Už od útleho veku, dieťa ukazuje jeho neznesiteľný temperament, a príbuzní s zmätkom hovoria: "dobre, a charakter!" Úlohou prostredia pre dospelých v konkrétnom prípade je pomôcť omrvinkám, aby rástli v čo najväčšej miere flexibility, zdržanlivosti a kompromisu.

Malý vlastník tohto temperamentu je nekonečný v hnutiach, ktoré sa vyznačujú nehybnosťou, ostrosťou, akoby ho niekto naháňa. Takéto dieťa netoleruje dlhé očakávania, a preto nemôže dlho sedieť bez práce na jednom mieste. Rozhovor dieťaťa je emocionálny. Он не говорит, а тараторит, глотая слова и слоги. Иногда так увлекается монологами, что оказывается не способным кого-либо услышать.

Нередко утрачивает над собой контроль, начиная громко кричать и спорить. Воспитывать ребенка холерика 3-4-х лет непросто. Такой малыш обожает приключения и риск. Zároveň náchylnosť dieťaťa k drastickým zmenám nálady vrhá blízke prostredie do zmätku.

Dieťa choleric môže ľahko zmeniť svoje rozhodnutie na poslednú chvíľu. Nikdy neviete, čo od neho očakávať. V každej situácii sa môže správať mimo boxu. Sám dieťa často nerozumie tomu, čo sa s ním deje kvôli jeho impulzívnosti. Dieťa s cholerickým temperamentom okamžite prijíma rozhodnutia, jeho myšlienky sú spontánne, ale často zaujímavé. Všetko nové dieťa je fascinujúce, ale je tiež ľahké na neho zabudnúť v krátkom čase. Počas tréningu ukazuje schopnosť, ak má dieťa záujem o túto chvíľu.

Trochu cholerický človek zaspáva s ťažkosťami a veľmi dlho. Spánok je nekľudný v závislosti na dojmoch dňa.

Cholerická osoba má veľa pozitívnych vlastností: nebojácnosť, rizikovosť, odvaha, cieľavedomosť, sebavedomie, vytrvalosť. Zároveň má tendencia k tvrdohlavosti, nepokoju, šialenstvu, konfliktu, netrpezlivosti, hravosti, ktorá dáva rodičom určité ťažkosti pri výchove cholerického dieťaťa.

Vzhľadom k tomu, že deti cholerické emocionálne nestabilné, ich rodičia sú povinní zvládnuť schopnosť ovládať svoje vlastné emócie. Predtým, ako sa porozprávate s dieťaťom v záchvate hnevu alebo zlosti, musíte sa zastaviť, niekoľkokrát sa nadýchnuť alebo počítať do desiatich a len premýšľať o tom, či vám vo vašej situácii pomôžu zápisy a výkriky zamerané na vaše dieťa.

Energické dieťa cholerickej osoby sa musí podieľať na robení užitočných vecí, ako sú domáce úlohy. Dieťa by malo vidieť konečný cieľ a výsledok svojej práce. Naučte svoje dieťa, aby nahlas hovorilo o fázach práce, potom ticho a neochvejne sa držalo svojho plánu.

Pre cholerických ľudí je veľmi dôležité zapojiť sa do mobilných športov. To vám umožní dať si odbyt pre vašu energiu a školenie vás naučí počítať svoju silu. Takéto dieťa potrebuje životný priestor, tak často, ako je to len možné, mali by ste ísť s ním na prechádzky.

Pomáhať rozvíjať pozornosť a vytrvalosť môže navrhnúť, vyšívať, kresliť, manuálnu prácu. Je dôležité, aby rodičia nepreukázali podráždenosť omrvinky, ak je rozptyľovaný, a aby vždy podporovali trpezlivosť a usilovnosť. Je dôležité naučiť dieťa, aby vopred premýšľalo o svojich rozhodnutiach, posúdilo rezervy svojich síl a až potom pokračovalo v akcii. Je potrebné učiť zdvorilosť v každej situácii, pretože bezprostrednosť cholerickej osoby často ubližuje pocitom ľudí.

Osobitne je potrebné venovať pozornosť schopnosti budovať vzťahy v detskom tíme, pretože rodičia nemôžu byť neustále blízko. Problémom v cholerických osobách je zavedenie vedenia na iné deti. Druhým problémom cholerického chlapca je túžba po rozmanitosti, takže pravidelní priatelia nezostávajú blízko. V tomto prípade je potrebné podporiť dieťa, aby analyzovalo svoje správanie, aby sa s ním vyrovnalo s konfliktnými situáciami, aby diskutovalo o filmoch a knihách. Je potrebné naučiť dieťa kontrolovať svoje emócie, berúc do úvahy záujmy iných ľudí.

V boji proti zlej nálade dieťaťa-choleric humor pomôže. Ukážte svojmu dieťaťu cestu z nahromadených emócií: môžete tresku hračku, hodiť a poraziť vankúš. Bude lepšie ako roztrhať svoj hnev na rodičov a deti v materskej škole. Dýchacie cvičenia môžu tiež pomôcť sebakontrole. S nárastom emocionálneho stresu dieťaťa môžete použiť rušivé techniky, napríklad na zaujatie ostatných a prechod na toto povolanie. Niekedy to stačí len na to, aby sme sa objali a pokojne. Dospelí musia sledovať čo najviac pre behaviorálne prejavy ich omrvinky a konať ešte predtým, ako sa rozzúria alebo plačú. Je prísne zakázané dráždiť malú choleriku.

Загрузка...

Pozrite si video: Jak vychovávat děti bez křiku! 6 typů pro klidnou domácnost (Septembra 2019).