Po celú dobu ľudskej existencie sa pojem láska chápal ako príliš veľa rôznych označení. Každý jednotlivec ho vníma vlastným spôsobom. Čo je to choroba, emócie, pocit, stav, intímna príťažlivosť? Ale často hovoria o láske, keď opisujú vzťahy medzi zástupcami mužskej časti populácie a dievčat. Tento pocit nemožno považovať za niečo jednostranné a štandardné. Láska nie je obyčajný pocit alebo skúsenosť, je to spôsob bytia jednotlivcov s určitým svetonázorom, hodnotami a prítomnosťou množiny vlastností, ktoré sú v jednote v láske. Láska nehovorí ani tak slová, ale činy, správanie jednotlivca, jeho činy a skúsenosti.

Čo je láska medzi mužom a ženou

Láska, láska, láska-vášeň alebo láska-zvyk, spotrebiteľ alebo láska-dávať, sú druhy lásky medzi rôznymi pohlaviami. Aby sa vytvoril stav, ktorý má veľký vplyv na rozvoj lásky, stačí určiť základ, na ktorom je tento pocit vybudovaný. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude sociálny stereotyp, fyziologická príťažlivosť, stav ľudskej duše, niečo na čele správania: myseľ alebo pocity. Povaha a typ lásky je determinovaný postojom subjektu k ľuďom alebo životu, jeho vnímaním seba v spoločnosti. To je odrazom vnútorného sveta jednotlivca.

Láska je taký rozporuplný pocit, ktorý je prenasledovaný, alebo z ktorého sa uteká, je veľmi cenený alebo zanedbávaný. Z neho stúpa, alebo psychicky a na úrovni fyzického zdravia ničí osobu. O stereotypoch intersexuálnej lásky všade kričí, či už je to televízia, rádio, knihy, billboardy. Toto je určitá spoločenská hra, kde každý vedie svoj vlastný lov a má svoju korisť a vytvára prosperujúce spojenectvá. Je to pravda v pravde? Spočiatku sa človek zaujíma o to, ako dostať pozornosť svojej polovice, chápať seba, milovať ho alebo ho používať. V budúcnosti niektorí hľadajú spôsoby, ako rozvíjať pocity, iné pre svoj prejav, a iní, ako zachovať pocit lásky. Niektorí jednotlivci naozaj hľadajú možnosť uniknúť z tohto pocitu, keď uhasia každý jeho prejav. Ak nie je všetko hladké a pocit zmiznutia medzi ženou a jej milencom, vzniká náročná úloha - ako zastaviť mučenie a mučenie iného, ​​ako prestať milovať alebo rozlúčiť sa.

Môžete hovoriť o láske dosť dlho, v rôznych smerových vektoroch. V prvom rade je to starostlivá, nezaujatá a prináša len uspokojenie v živote oboch jednotlivcov. Toto je protiváha k utrpeniu jednotlivca. Všetci, s ktorými sa stretol, dokonca raz, raz snívali o prepojení svojho života s jednotlivcom, ktorý je schopný zmeniť svoju existenciu, pridávajúc k nej farby emócií a vytvárajú harmóniu. Zároveň majú ľudia tendenciu redukovať takýto vznešený pocit na intímnu príťažlivosť. Áno, samozrejme, tradičným základom lásky je sexuálna príťažlivosť. Vzhľadom k tomu, že bola dokázaná neurológovia po štúdiu mozgovej činnosti ľudí v láske, sexuálna túžba je cieľavedomá dopaminergná motivácia, ktorá podporuje tvorbu párovaných väzieb. Po prvé, ako základný faktor sexuálna túžba pôsobí v období dospievania, keď hodnoty a primeraný osobný výhľad nie sú plne rozvinuté. Zrelý vek sa vyznačuje jemnejším prejavom intímnych zámerov. Predmet robí chybu, keď vníma prchavú príťažlivosť alebo vzrušenie pre zdroj lásky.

Pre morálne dospelú osobu, láska nie je každodenný pocit, ale spôsob života s určitými prioritami, ako je zodpovednosť, rešpekt, pozornosť, vzájomné porozumenie.

Berúc do úvahy tento pocit v paradigme psychológie, nemožno ho definovať v rámci jasného opisu činností alebo stavu jednotlivca. Prejav lásky je priamo spojený s ľudským vnímaním. Existuje teda niekoľko pozícií vnímania tohto pocitu pre jednotlivca:

• Nulová pozícia - "len" láska. To je prejav fyziologického partnera: dramaticky sa valí na jednotlivca, jednoducho zmizne, bez ohľadu na vôľu subjektu. Sociálny vzor zakotvený vo vedomí jednotlivca. Rýchle a bezohľadné formovanie pocitov, ktoré často končí v osobnej frustrácii. Niekto z páru si dovolí hrať úlohu milenca, hrajúc o „štandardných“ normách správania sa lásky, ktoré často ukladá spoločnosť.

• Prvá pozícia je láska a "ja". Pôsobí ako životná pozícia jednotlivca, aby sa dostal viac, ešte bezprostrednejšie, ako dať milencovi. Jeden z predmetov lásky prebýva na úkor potrieb, potrieb človeka a záujmov milenca. Niekedy sa prejavuje ako „dávanie lásky“: existuje záujem dávať niečo, pričom dar by mal byť vhodný z hľadiska osoby, ktorá ho chce.

• Druhá pozícia - láska a "vy." Postavenie v živote, keď sa najskôr zohľadňujú záujmy a potreby blízkeho. Objavuje sa vo forme „citlivosti na lásku“ alebo „láskyplnej starostlivosti“. V procese sa jednotlivec ako človek rozpúšťa vo svojom milovanom, žije s myšlienkou prinášať maximálnu radosť pre svojho vyvoleného. Niekedy sa rozvíja do otravnej starostlivosti o lásku.

• Tretia pozícia je láska a "my". Viac lojálnej a bohatej životnej pozície. Pozná milujúcich jednotlivcov ako pár, koľko je každý jednotlivec pripravený na zmenu, aký príspevok k tomuto vzťahu prispievajú. Ľudia, ako spojenie dvoch jednotlivcov, sa považujú za jednu vec, pripravenú porozumieť a vytvárať lásku.

• Štvrtá pozícia je láska a "život". S takýmto svetonázorom existujú pojmy budúcnosti, minulosti a súčasnosti. Uvažuje sa o pojmoch existencie sveta okolo páru a ľudí. Subjekty lásky sa snažia vidieť, ako sú schopní rozvíjať svoje pocity, aby sa v budúcnosti mohli vďaka týmto pocitom v priebehu rokov zachrániť a dať niečomu nielen sebe, ale svetu.

• Piata pozícia - "anjel". Životne dôležité postavenie jednotlivca, ktoré mu umožňuje stať sa zdrojom lásky, jej prejavom. Vyžaduje múdre ovládanie správania, adekvátny záväzok vo forme starostlivosti. Jednotlivec prináša radosť a radosť z starostlivosti o milujúcu osobu. S takouto pozíciou v správaní jednotlivca je často najosobnejšia osoba. Má všetko, čo potrebuje pre seba, teraz sa stará len o to, čo je pripravený ponúknuť svojmu milovanému.

Hodnota lásky v ľudskom živote

Dlho, pretože spoločnosť sa snaží vyriešiť problém: je potrebné mať v živote pocit lásky. Nič nebráni jednoducho žiť bez toho, aby sa vaše myšlienky odkláňali od práce, vzťahov založených na vzájomnom porozumení a dôvere v nadmerne emocionálny pocit lásky. Jednotlivec často dospeje k záveru, že je ľahšie žiť bez lásky, prečo je vôbec potrebné. Všetko na svete nie je stvorené bezcieľne, existuje existencia harmónie v existencii človeka. Bez tohto pocitu je ľudská existencia odsúdená na zánik.

Rozsudok, že jednotlivec tento pocit nepotrebuje, vzniká na základe neopakovaných pocitov, ktoré sa často prejavujú v úzkom mladom veku. Ale neopätované pocity nie sú láska. Láska je pocit náklonnosti, zodpovednosti za partnera, vzájomného porozumenia a podpory, keď sa všetko robí a vytvára spolu a na recipročnom základe. Psychológia osobnosti definuje faktor lásky v ľudskom živote ako zásadný, hoci má rôzne variácie a transformácie, tento pocit zaujíma zásadné miesto v existencii osobnosti. Psychológovia opisujú mužov a dievčatá ako jednotlivcov s rôznymi mentálnymi štruktúrami, ako sú dva rôzne póly. Je to pocit lásky, ktorý im umožňuje zjednotiť sa a vytvoriť nový začiatok, respektíve pokračovať vo svojej rase.

Láska je podnetom pre mnohých, aby vytvorili rozprávky, básne, legendy a podobenstvá. Bola vtlačená ako večný obraz do malieb, sôch a architektúry vytvorených talentovanými ľuďmi. Toto je podnet na vytvorenie, rozvoj a vytvorenie harmónie. Ale keď sa tento jedinec chytil prekvapením, niekedy tento pocit vedie k katastrofálnym následkom. Jedno starodávne podobenstvo hovorí, že mudrc, ktorý sa snažil pomôcť chlapcovi pochopiť pravdu „čo je láska“, nemohol dať jasnú odpoveď sám. Hlavná vec, ktorá sa v jeho prejave povedala, je, že to trvá nejaký čas na to, aby ste ho otestovali na úprimnosť a silu.

Láska je v láske: keď si nemôžete predstaviť svoju existenciu bez partnera, nikto okrem „milovaného“ sa nezdá byť lepší. V milovanom je jedinec schopný vidieť iba dobré vlastnosti. Pravá láska je štandardom pokoja a rovnováhy, umožňuje vám vidieť zlé a krásne kvality, pomáha im porozumieť a prijať osobu tak, ako je.

Nielen básnici, psychológovia, filozofi, ale aj lekári sa venovali opisovaniu skutočných prejavov tohto pocitu a jeho výklad je aj dnes zložitý. Láska sa môže objaviť spontánne, ako kvapka rosy, ktorá vzniká v najmenšom čine. Postupom času sa vzájomné pocity menia na oceán lásky, ktorý pokrýva nielen srdcia tých, ktorí milujú, ale aj svet okolo nich. Prostredníctvom prizmu lásky je človek schopný porozumieť a realizovať mnohé nové veci, vytvárať harmóniu v jeho živote, poznať sám seba.

Musím sa najprv priznať lásku

„Skryť v minke“ je najobľúbenejšou možnosťou medzi mnohými, keď sa objaví nevysvetliteľný stav, keď si človek uvedomí, že je v láske. Nie je to každý muž alebo chlapec, dievča alebo úspešná dáma, ktorá sa ponáhľa byť prvou, kto to prizná. Hlavným dôvodom, prečo sa človek bojí vyjadriť svoje pocity, je pocit paniky, keď neprijímajú alebo neodmietajú. Strach z pocitov počúvania posmechu z predmetu adorácie. Príčinou týchto strachov je predovšetkým hlboké detstvo alebo úctyhodný mladistvý vek. Toto je obdobie, kedy je pre jednotlivca charakteristické otvorenejšie vyjadrovať svoje pocity, zároveň ho robí zraniteľným. Zákerná skúsenosť zlyhania v tomto veku sa prenáša do života dospelého, čo vedie jednotlivca k opatrnejšiemu ovládaniu jeho túžob a emócií.

Zaujímavým psychologickým faktom je, že predstavitelia rôznych pohlaví ležali v kategoricky odlišnom zmysle lásky. Ženy dali význam "Patrím k milovanej celkom." Zatiaľ čo muži znamenajú "Som zodpovedný za moju milovanú zodpovednosť." Často to má za následok určitú vlastnosť, keď je pre ženu ťažšie priznať sa k vybranému: "Chcem ťa," a za muža: "Milujem ťa." Kvôli takýmto psychologickým charakteristikám majú dievčatá tendenciu fantazírovať superveľmoci na svojich milovaných. Že by mal hádať o pocitoch, ktoré sa prejavujú prostredníctvom prizmu náznakov a začať sa správať sám. Zástupcovia mužského pohlavia v týchto rádách dámy dávajú úplne inú koncepciu, napríklad, že dievča jednoducho flirtuje, prejavuje priateľskú starostlivosť alebo sa chváli svojimi kuchárskymi zručnosťami. Dievča v reakcii na to vníma nečinnosť vyvoleného ako ľahostajnosť a neochotu nadviazať kontakt.

Pre väčšinu jednotlivcov, výslovnosť frázy "Milujem ťa" je ťažké, odborníci odporúčajú, aby sa obrátili na jednoduchšie formy fráz. Takéto alternatívne výrazy sú napríklad: "Chcem byť s vami," "Páči sa mi," "je príjemné byť s vami." Na začiatku vývoja pocitov, ktoré je dosť. Pre rozvoj vzťahov alebo účinnejší spôsob, ako sprostredkovať svoje pocity, musíte používať slová a činy súčasne. Žiadosti o význam akcií však boli pre mužov vždy záhadné, pretože existuje koncepcia, ktorú žena miluje s ušami. Ale je to ďalšia vec, keď sú krásne slová posilnené úprimnými krokmi, ktoré umožňujú zástupcom očarujúcej časti obyvateľstva pochopiť závažnosť zámerov partnera.

Pri úvode vyznávajúc svoju lásku, psychológov, odporúčame, aby ste sa pripravili na dva typy vývoja udalostí. Koniec koncov, odpoveď milovaný (milenec) môže byť pozitívny a nie celkom. Šanca jednotlivca, ktorý si zvolí zjavenie so svojím vyvoleným, je päťdesiatpäť. Odborníci odporúčajú, že ak sa rozhodnete priznať, uvedomte si možné možnosti zlyhania. Ak človek nepočuje žiadnu recipročnú odpoveď, bude ľahšie ustúpiť a úroveň frustrácie bude nižšia. Každý jednotlivec a každý hľadá presne svoju polovicu. Keď sme ho našli medzi miliónmi ľudí, je nemožné stratiť šancu, inak sa "druhá" polovica vhodnej polovice nenájde.

Spoločnosť dnes porušuje stereotypy. Silná polovica obyvateľstva - muži - v tomto momente zmiernili svoj charakter a dievčatá dospeli k záveru, že všetko treba vziať do ich krehkých rúk. Muži jednoducho musia počkať, kým sa všetko stane. Vyznať svoju lásku je nevyhnutné! Bude to smiešne, alebo nie tak, ako som plánoval celý život. Akýkoľvek emocionálny prejav z hľadiska psychického zdravia jednotlivca musí mať záver, jeho výsledok. Nie je potrebné čakať, so založenými rukami, že sa stane zázrak, musí sa urobiť nezávisle.

Môže byť šťastie bez lásky

Pojem láska je považovaný za niečo dôležité pre existenciu jednotlivca v spoločnosti. Na druhej strane je tu veľa sporov o živote bez tohto pocitu. "Hlavná vec v živote je láska" - zvuky z prakticky všetkých médií v ktorejkoľvek krajine. Bez tohto dôležitého pocitu môžete žiť. Vynára sa otázka, aký bude takýto život? Subjekt bez lásky môže existovať ako každý iný. Na prvý pohľad sa jeho život nijako nelíši: ide na prechádzku s priateľmi, pozerá televíziu, chodí do práce, jej, spí. Po všetkých dôležitých veciach, o ktorých som snívala už od útleho detstva, stále cítim neukojiteľný pocit osamelosti. Láska - pocit, ktorý môže zmeniť život, tlačí na skutky, prispieva k sebazdokonaľovaniu každého človeka: ľudia hrajú šport, starajú sa o svoj vzhľad, zvyšujú úroveň samoštúdia, všetko, čo priláka druhú polovicu. Preto hlavnou vecou v živote je láska, schopná vládnuť svetu a ľuďom.

Nie každý je schopný milovať. Niekedy, bez toho, aby sa stretol sám so sebou alebo na základe vzdelania, je človek schopný vzdať sa pocitu lásky a kompenzovať iné emócie. Pre ľudí, ktorí nesplnili svoju polovicu, je bežné vytvárať rodiny s ľuďmi, ktorí prejavujú zmysel pre starostlivosť a pozornosť. Nechajte ho, vzájomne, vytvárať nové sociálne bunky, zmieriť sa s nimi, žiť šťastne. Niekto, kto je v tejto pozícii určený, aby sa zamiloval do partnera, je pre seba neočakávaný. Malý plameň žiarivo sfarbených emócií vzplanie a človek sa dozvie o výhodách vzájomnej lásky a rodiny vytvorenej v harmónii. Nevyhnutná je možnosť, že láska nepríde. Je tu pozitívna stránka - že krízový moment nepríde, keď tento pocit zanikne a stane sa zvykom. Šťastie bez lásky existuje, je ukryté v duchovnosti a sebarealizácii osobností, ktoré sú na základe toho schopné vytvoriť prosperujúcu rodinu.

Ako sú pojmy lojality a lásky

Z uvedeného vyplýva, že láska je vzájomný pocit, vznešený, založený na vzájomnom porozumení, vzájomnom rozvoji, vzájomnej podpore. Je tam taký vznešený pocit bez lojality?

Ľudská kvalita, ktorá prispieva k prejavu odporu voči určitej udalosti alebo subjektu, na základe osobnej voľby a postojov, sa nazýva vernosť. Pre morálne dospelého človeka je láska vedomou voľbou. Iba vtedy, ak obidva predmety vytvoria spoločný koncept existencie, urobia voľbu smerom k vytvoreniu spoločného dobra, rozvoj rodinných hodnôt, spôsob, akým chcú žiť, robí skutočný pocit lásky. Je to teda vedomá voľba, ktorá vedie k udržaniu lojality.

Zrada - akcia, ktorá znamená nielen chybu jednotlivca, ale najmä jeho nezrelosť a krátkozrakosť pri vytváraní vzťahov. Stáva sa však, že lojalita je uložená vo vzťahu nielen kvôli pocitom. Stáva sa to vtedy, keď je jeden partner v takomto prostredí pohodlný. V zmysluplných a zdravých vzťahoch prítomnosť lásky znamená pocit lojality. Nevera vo vzťahu, kde sa obaja partneri navzájom nehodnotia, nechcú sa rozvíjať spoločne, sa považuje za zradu.

Ako zabudnúť na bývalú lásku

Pocit lásky nie je navždy, niekedy nie vzájomný. Každý, kto sa snaží zažiť pravú lásku, musí byť najprv pripravený na sklamanie a stratu milovanej osoby. Skúsené pocity v dôsledku zlyhania vo vzájomných vzťahoch alebo po strate osoby, ktorú milujete, privádzajú osobu z rovnováhy, vedú k depresii.

Špecialisti ponúkajú rôzne možnosti, ako znížiť úroveň utrpenia:

- Uvedomenie si, či osoba skutočne miluje, pomáha odhaliť podvedomé pocity náklonnosti alebo sebahypnózy. Človek musí premýšľať o tom, aký je pre neho úprimný;

- Pokúste sa zmeniť svoj život, urobte ho čo najviac podobným. Стоит изменить круг общения, номер телефона, избавиться от напоминающих об человеке вещей (отдайте, что возможно в детские приюты или в дома для беженцев, ненужный хлам, на то и ненужный - выбросить его), без возможности изменить место жительства, измените обстановку в квартире (новая мебель или старая, но по новому расположена), измените режим дня;

- nájsť triedu, ktorá prispieva k maximálnemu rozptyľovaniu vašej pozornosti: športy, remeslá, čítanie kníh;

- venujte všetok stratený čas príbuzným, priateľom, nech vám pomôžu;

- zmeniť postoj k tomu, čo sa stalo - toto nie je globálna katastrofa, ste nažive a dobre, iba osoba zmizla, vaša schopnosť milovať zostala s vami. Urobte si lekciu z toho, čo sa stalo: šťastie je stvorené nami na vlastnú päsť;

- nikdy by nemala byť uzavretá novým známym, svetom plným prekvapení, ktoré čakajú na každého;

- Neudržiavajte zášť voči človeku, prajeme šťastie a šťastie, len pustite.

Je potrebné si uvedomiť, že ten, kto odišiel, by mal odísť len raz, nenechať ho vrátiť sa, ne ponižovať sa. Nechajte sa stať šťastnejšími, nájsť harmóniu, práve preto, že človek odišiel. Život dáva človeku šancu žiť bez jedinca, ktorý ho nútil trpieť.