Psychológia a psychiatria

Ako sa stať lídrom

Snívajúc o realizácii svojich vlastných myšlienok a projektov, ľudia študujú životopisy iných ľudí, pozerajú sa na iných a nezávisle sa snažia pochopiť, ako sa ostatní stávajú vodcami. Spočiatku musíte pochopiť definíciu tejto koncepcie, zvýrazniť hlavné črty a tiež zvýrazniť oblasť a skupinu ľudí, medzi ktorými je nevyhnutný prejav tejto funkcie. Vedúce schopnosti nie sú vždy potrebné, niekedy je logickejšie a ekonomickejšie zaujať výkonnú pozíciu z hľadiska investovanej energie. A schopnosť šíriť a meniť prejavy svojej povahy je tiež jedným z vodcovských prvkov.

Tipy na to, ako sa stať lídrom, môžu byť naplnené rôznymi nuanciami, ale zároveň sú potrebné základné body, ktoré treba rozvíjať. Spočiatku je potrebné naučiť sa stanoviť ciele, určiť ich spoľahlivosť, primeranosť a potrebu dosiahnuť.

Naučiť sa stať sa lídrom, môžete si všimnúť jeden spoločný trend - prijatie zodpovednosti a realizáciu voľby. Osoba zodpovedná za priebeh vlastného osudu sa stáva pre mnohých podporou a sprievodcom v osobnom pohybe. Ten, kto je schopný robiť rozhodnutia, ich v konečnom dôsledku začne brať pre iných ľudí v rôznych krízach alebo nepochopiteľných situáciách. Okrem toho, tí, ktorí nemajú vlastnú dostatočnú úroveň riešenia alebo pochybností, sa bojí urobiť posledný krok, takýto príklad vedľa neho môže pôsobiť ako druh poistenia proti chybám.

Vedúci nedáva rozhodnutia týkajúce sa dôležitých momentov pre neho, ale aj v každom malom prejave sa bude snažiť o osobnú individuálnu voľbu. Osoba nesie zodpovednosť za dôsledky takýchto rozhodnutí nezávisle. Sú to úžasné pocity v prípade úspechu alebo skôr zložitých skúseností v situácii zlyhania, pretože nie je nikto na vine, ale je potrebné sedieť a rozoberať opomenutia, vypracovať nový plán alebo odmietnuť realizovať.

Kto je vodcom

Vedúci je ten, ktorý sa neustále približuje k cieľu a vedie iných, a preto je nielen dôležitý, ale aj schopnosť rozlišovať medzi falošnými hodnotami a skutočnými hodnotami. Rozvoj vedenia pomáha maximalizovať iniciatívu a plánovanie do budúcnosti. Takýto prístup by sa mal uplatňovať nielen vo vzťahu ku globálnym projektom určeným na celé desaťročia, ale aj večernú zábavu a víkendy. Začína premýšľať o detailoch, človek rozvíja schopnosť nájsť jedinečné riešenia tam, kde sa to nedeje a plánovanie pomáha riešiť väčšinu úloh na cestách. Dôležitou vodcovskou zručnosťou je rozdeľovanie úloh medzi všetkých účastníkov procesu, pričom sa zohľadňujú schopnosti, záujmy každého jednotlivca a potreby spoločnej veci.

Vedúci je osoba, ktorá je schopná viesť skupinu ľudí nie na formálnej úrovni danej pozície, ale niekoho, kto má vysokú autoritu a uznávanú úroveň dôvery, môže ovplyvniť činy a voľby ľudí, dokonca aj bez formálnej autority.

Vedúci je možný výlučne v sociálnej skupine, so spoločnými záujmami a cieľmi, na dosiahnutie alebo udržanie práce všetkých členov tímu. V časoch zmien, neistoty alebo potreby osudových rozhodnutí môžu všetci členovia tejto skupiny preniesť osud ďalšieho priebehu procesu na lídra. To je porovnateľné s vodcom balíčka, ktorý všetci budú poslúchať, a jeho názor bude rozhodujúci aj napriek predbežnému hodnoteniu väčšiny.

V menšej miere sa tento pojem používa na označenie úspechov osoby. To sa týka vedenia v športových úspechoch, rýchlosti vedeckého výskumu alebo dosiahnutia finančného stavu. Existuje tiež mnoho úrovní vedenia, od planéty a štátu až po medziľudské. Dokonca aj v systéme vzťahov s dvoma osobami je možné zistiť, kto robí všetky dôležité rozhodnutia a je schopný ovplyvniť názor partnera.

Ale vonkajšia strana vplyvu na ostatných zostáva lákavá pre mnohých len dovtedy, kým sa ukáže, že stále existuje vnútorný aspekt, potreba osobne zodpovedať titulu vodcu. Predtým, než sa naučíte ovládať a usmerňovať iných ľudí, rozhodovať o ich živote, musíte sa vysporiadať s vlastnými.

Vedúci má železnú sebadisciplínu a vytrvalosť, je schopný nájsť motiváciu posunúť sa ďalej, stanoviť skutočné ciele a vyvinúť systém na ich dosiahnutie. Človek, ktorý má dokonalú schopnosť úspešne budovať svoj život, nadobúda schopnosť ovplyvňovať druhých. Presnejšie, prichádza automaticky, pretože ľudia pôjdu po dobrej nálade, radách, pomoci, príkladoch alebo konštruktívnej kritike.

Kvality vedenia nie sú určené genetikou a rozvoj takejto schopnosti nebude pomáhať pri čítaní niekoľkých kníh a článkov, ani pri absolvovaní relevantných školení. Iba neustála aplikácia odporúčaní zozbieraných alebo prijatých od niekoho z príkladov pomôže kultivovať túto vlastnosť. Niektorí mali šťastie a ich výchova bola spočiatku zameraná na identifikáciu jedinečných schopností jednotlivca a rozvíjanie týchto vlastností v priaznivej atmosfére, ktorá vytvára primerané sebavedomie a sebadôveru. Tí, ktorí boli vychovaní na umelých hodnotách, bez zohľadnenia ich individuality, boli vo všetkých možných spôsoboch zakázaní prejavovať činnosť, iniciatívy a podceňované sebavedomie, budú ťažšie. Vodca je ten, kto sa vytvára každým svojím vlastným rukám, činmi a túžbami, rozhodnutiami a rozhodnutiami, bez zastavenia.

Vedúci prevezme všetku zodpovednosť a nie viní ostatných. Takýto človek chápe svoj podiel vplyvu na udalosti súčasnej a vzdialenej budúcnosti, nielen na svoje vlastné, ale na všetkých zúčastnených, a preberá zodpovednosť za následky, neskrývajúc sa za druhými. Je schopný urobiť dôležité rozhodnutie. Na základe výhod a logickej analýzy, skôr než túžba získať požadované schválenie. Preto mnohé rozhodnutia vodcu môžu byť pre iných nepríjemné, ale s tým budú implementované. Keďže argumenty ich výberu, ako aj uznávaná reputácia budú svedčiť v prospech dočasných ťažkostí v záujme ďalšieho pokroku.

Schopnosť viesť vodcu sa nezdá byť výsledkom manipulácie alebo vydierania, ale kvôli jeho vlastnej charizme, verejnému prejavu, schopnosti prezentovať fakty a analyzovať situáciu. Ten, kto má rád spoločnosť, dostáva viac podpory a pomoci, súdruhov a obhajcov ako ten, ktorý sa snaží hľadať iné páky tlaku.

Zodpovednosť, ktorá sa prejavuje ako vedomé prijatie všetkých dôsledkov, sa netýka len vlastného života. Uvedomujúc si silu svojho vplyvu na určitú skupinu ľudí, vodca bude vždy klásť záujmy spoločnosti nad svoje osobné, robiť všetko pre zlepšenie života druhých.

Kvality vedenia

Kvality vedenia sa môžu líšiť pre armádu a učiteľa, v rodine vo vláde, pre športové úspechy a pre hľadanie spoločných bodov medzi ľuďmi. Ale aj napriek všetkým špecifikám rôznych oblastí, v priebehu množstva uskutočnených štúdií boli odhalené hlavné kvality pre vodcu akejkoľvek úrovne.

Stabilita, stálosť a pevnosť charakteru sú v prvom rade medzi lídrami vedenia. Vzhľadom k tomu, že je to povaha, ktorá vám umožní pokračovať v boji a nesúhlasí s kompromisom riešenia, ktoré sú vhodné pre ostatné, ale škodlivé pre neho. Konštanta voľby priamo ovplyvňuje povesť. Ten, kto podporuje rôzne myšlienky, nevedie k dôvere v stúpencov, ani k tým, ktorí sú schopní zradiť záujmy skupiny pod tlakom strachu alebo iných emócií.

Oddanosť veci, zvolenej ceste, vašej sociálnej skupine je to, čo inšpiruje ľudí príkladom, ako aj to, čo dáva dôveru. Vedúci je povinný poskytnúť ľuďom pocit spoľahlivosti a stability, ktorý sa dá dosiahnuť len prejavom vlastnej lojality a stability ich presvedčenia v prípade zmeny vonkajšej udalosti.

Ľudia priliehajú k tým, ktorí spôsobujú sympatie, preto vysoká úroveň charizmy, schopnosť každého človeka vidieť potenciál a príjemné kvality sú kľúčom k dobrému postoju.

Pozitívna osoba, ktorá miluje ľudí, je otvorená pre datovania a socializáciu, ktorá je schopná fandiť a poukázať na silné stránky - to, čo väčšina potrebuje.

Ak chcete zachovať silu ducha a nádherný postoj, vrátiť vieru a silu, potom keď sú ruky znížené - to je jedna z dôležitých funkcií vodcu. Keď takýto človek požiada, aby vynaložil veľa úsilia a utrpel nepríjemné časy, bude vypočutý a podporovaný a s iným charakterom môžu takéto požiadavky viesť k povstaniu.

Schopnosť komunikovať však zahŕňa nielen pozitívne a schopnosť povzbudiť. Kvalita vedenia je schopnosť sprostredkovať informácie akéhokoľvek obsahu osobe akejkoľvek úrovne rozvoja, nadviazať úspešnú komunikáciu medzi dvomi bojujúcimi stranami, preniesť svoje vedomosti. To si vyžaduje jemný pocit iných, pochopenie základov psychológie a dobre vyvinutých komunikačných zručností.

Okrem toho je potrebné neustále zlepšovanie ich vedomostí na ich ďalšie odovzdávanie iným v prístupnej forme. Vzhľadom k tomu, že vodca natoľko neuvádza, čo má robiť, koľko otvára nové spôsoby a príležitosti, ktoré určujú najoptimálnejšie spôsoby propagácie. Kompetencia je potrebná nielen vo vedúcich, ale aj v susedných oblastiach. Takže tréner športového tímu, ktorý je lídrom, musí brať do úvahy nielen športové potreby. Ale psychológia každého účastníka, zvláštnosti interakcie v tíme, ako aj zvláštnosti diéty.

Úprimná štedrosť je stálym spoločníkom vodcu a prejav tejto kvality nie je naplánovaný a nezávisí od úspechov ľudí, čo ho odlišuje od manipulácie. Navyše, veľkorysosť sa týka všetkého, čo má človek sám. Je vždy pripravený zdieľať poznatky alebo rady, pomáhať finančne alebo morálne. Vodca investuje nielen do materiálnych zdrojov, napríklad do usporiadania večere alebo neustáleho ošetrovania karameliek. Takýto človek sa vo väčšej miere delí o svoj čas a duševnú silu a snaží sa nielen kŕmiť osobu, ale aj pomáhať mu nájsť si prácu, nie podplatiť sudcov, aby vyhrali, ale vybudovať tréningový program pre nezávislé víťazstvo. To je zvyčajne ťažšia cesta, ale vždy sa odlišuje skôr vývojom než formálnym plnením túžob.

Činnosť a iniciatíva sú pre lídra dôležité kvality. Neustále je to jediná možnosť rozvíjať a implementovať plány alebo prísť s novými nápadmi. Otázka externej motivácie nie je pre takýchto ľudí relevantná. Vlastnosť iniciatívy úplne zabezpečuje vnútornú motiváciu dosiahnuť. A človek, ktorý sa dokázal motivovať, aby aj naďalej mohol nájsť motiváciu pre zvyšok. Okrem toho, bez toho, aby sa uchádzalo o tieto negatívne metódy ovplyvňovania, keď je osoba nútená vykonať príkaz. Takáto motivácia je vyvinutá na základe hlbokej oddanosti, ponorenia sa do procesu, vášnivého prijatia myšlienky. Vedúci sám vždy vnútorne horí tam, kde hľadá, a tento oheň je schopný zapáliť aktivitu v iných, aby ľudia stáli v blízkosti.

Ale takéto nadšenie medzi lídrami vždy koexistuje s dôležitou schopnosťou kriticky zhodnotiť situáciu a vyrovnať sa s problémami, vypočítať riziká. Ten, kto fanaticky prehlbuje myšlienku, je v snoch a nepredpokladá, že ťažkosti sa nestanú lídrom. Pokračovať môže len pochopenie, že každá činnosť spôsobí ťažkosti, problémy a prípadne zlyhania. Schopnosť riešiť problémy a predchádzať im je dôležitou črtou, ktorá sa vyvíja zo životných skúseností, schopnosti analyzovať, pretrvávania charakteru a zodpovednosti.

Zodpovednosť - to je vlastnosť, ktorá sa bezprostredne neprejavuje tým, ktorí sú okolo nich, ale je to jadro. V prvom prípade, keď ten, ktorému bola zverená voľba, a úrady odmietnu akceptovať výsledky svojho rozhodnutia, citujúc okolnosti alebo obviňujú ostatných, ľudia sa odvrátia a bude menej nasledovníkov. Zvyčajne, po niekoľkých takýchto incidentoch, nikto nie je okolo.

Psychológia vedenia

Psychológia vodcu je určená osobnostnými vlastnosťami, ktoré sa prejavujú na úrovni správania, hodnoty a významu. V správaní takejto osoby možno rozlišovať neverbálnymi príznakmi výrazov tváre a postojov, ako aj gestami. Budú to signály dôvery a otvorenosti, snažia sa napredovať a naladiť kontakt. Keďže vedúci predstavitelia majú trochu iný spôsob myslenia ako väčšina ľudí, odráža sa to v ich chôdzi a spôsobe komunikácie. Medzi zvláštnosťami správania stojí otvorený istý pohľad, zvýšená úroveň brady, hladké držanie tela.

Lídri sú zvyknutí zaujímať centrálne miesto v publiku alebo hlavnú vec pri stole, a to sa deje dosť nevedome, ale okolití ľudia sa takmer nikdy nepokúšajú zmeniť tento stav vecí.

Psychológia vodcu má tvorivé zameranie a rôznorodý prejav seba samého. Títo ľudia sa neustále snažia byť tvoriví, na všetkých úrovniach - od medzištátnych aliancií až po čipkové obrúsky. Túžba zlepšiť tento svet, nájsť nové, vhodnejšie spôsoby práce, krásne miesta a ekonomické vynálezy - všetko závisí od smerovania osoby, ale vždy to bude tvorivé hľadanie kreatívnych smerov. Práve táto tendencia z nich robí hľadať nové metódy aplikácie namiesto kritiky. V zásade je kritika takmer úplne neprítomná u lídrov, je nahradená túžbou nájsť láskavosť. To je ďalší dôvod, prečo sú skutoční lídri neustále obklopení ľuďmi, pretože medzi bežnými ľuďmi existuje veľa kritizujúcich a ponižujúcich rozsudkov, pričom prakticky neexistuje žiadna podpora.

Zvláštnosť vnímania sveta zo strany vodcov je taká, že sú neustále mimo okolností, a to aj napriek tomu, že ich myšlienka je plná celého srdca. Rozmýšľajú o niekoľkých krokoch dopredu a neponárajú sa do situácie súčasného okamihu, ktorý ich robí emocionálne stabilnými. Zatiaľ čo väčšina ľudí zostane v panike z neúspechu toho, čo sa stalo včera, vodca sa môže potichu usmiať, pretože už prišiel na to, aké výhody z toho môžu mať po šiestich mesiacoch. Oddelenie pomáha oddeliť najdôležitejšie od maloletého, kontrolovať priebeh pohybu a včas meniť plány a prípadne ciele.

Vedúci nepracuje samostatne alebo len na dosiahnutie svojich vlastných záujmov. Oddanosť vlastnému ľudu robí hľadanie možností, ktoré sú pre väčšinu optimálne, v niektorých okamihoch sú možné aj obete a osobné investície. Globálna povaha myslenia odhaľuje pravdu, že ak sú ľudia okolo vás šťastní, ten, kto im pomohol dosiahnuť tento stav, sa vráti s vďačnosťou. Investovaním do iných sa líder nakoniec dostane viac, ako keby chcel naplniť len svoje vlastné potreby. Starostlivosť o druhých však nemá žoldnierové motívy - je to prejav rovnakého správneho spôsobu interakcie a výmeny energie s priestorom.

Ako sa stať lídrom v tíme

Lídri sú tí, ktorí majú vysokú úroveň inteligencie a široký výhľad, takže sa môžete stať nielen príkladom, ale aj byť schopný inšpirovať a vysvetliť svoje nápady komukoľvek. Vyžaduje sa aj rozvoj neustáleho optimizmu, keďže vedúca úloha znamená ťažkú ​​a dlhú cestu, s občasnými neúspechmi a možno aj bez prerušenia. Nie je možné ukončiť všetko na polovicu, potom keď sa vrátite, tí, ktorí išli predtým, už nechcete podporovať, zo strachu z ďalšej zastávky. To však neznamená, že by ste mali robiť stále všetko, čo ste urobili predtým - takže sa vám nepodarí dosiahnuť zmenu situácie. Stojí však za to, aby sme boli na cestách, hľadali nové príležitosti, spôsoby, riešenia a najmä keď sa všetci vzdali alebo došlo k inému zlyhaniu.

Rady psychológov, ako sa stať lídrom v tíme, odrážajú praktickejší smer vo vývoji uvedených osobných charakteristík vodcu. V jednom dni nie je možné zaujať vedúce postavenie, čo si vyžaduje pravidelné prejavy vašich zručností, z ktorých prvá je rozvoj komunikačnej funkcie. Komunikácia znamená schopnosť vysvetliť ostatným vašu pozíciu, inšpirovať ľudí svojimi nápadmi. Čím lepšie sú komunikačné zručnosti, tým ľahšie bude, keď osoba bude motivovať ostatných, aby spolupracovali, a tiež zjednoduší proces riešenia konfliktných situácií. Rozvíjať komunikáciu s ľuďmi rôznych úrovní, naučiť sa komunikovať so zástupcami všetkých profesií a vekových kategórií. Čím viac praxe v interakcii, tým vyššia je pravdepodobnosť nájdenia prístupu ku všetkým.

Musíte sa neustále zapájať do seba-poznania, aby ste predvídali svoje reakcie, boli schopní odolať manipuláciám a identifikovať svoje vlastné hodnoty. Okrem toho, osoba, ktorá sa dobre chápe, je schopná lepšie porozumieť ostatným, čo pomôže pri individuálnej motivácii a vytvorení úspešného tímu. Успех складывается ведь не из отбора незнакомых кандидатов с лучшими рекомендательными письмами, а из правильного распределения людей, с учетом их способностей и интересов. Зная ценности каждого можно составлять успешные тандемы, а разбираясь в особенностях способов решения проблем, людей можно ставить на соответствующие должности.

Povzbudzujte ostatných k pokroku, nestarajte sa o chválu - inšpiruje ľudí, ale pre toho, kto im dal inšpiráciu, mnohí urobia takmer všetko. Môžete pochváliť za predložené nápady, ako aj za náladu. Osoba, ktorá priniesla kávu do celého úradu, si niekedy zaslúži viac chvály ako účtovník, ktorý včas predložil správu. Vyhnite sa manipulačnej funkcii chvály na vytvorenie konkurencie - úlohou vodcu je čo najviac eliminovať takéto prejavy a zabezpečiť priateľskú atmosféru vzájomnej pomoci.

Pomôžte ostatným, učte sa, vymieňajte si skúsenosti, zdieľajte tajomstvá, ale nerobte miesto iných. Keď poradíte, potom ukážte, že veríte v človeka, a keď pre neho urobíte, poníži to. Mnohí z tých, ktorých ste neskôr učili, možno delegovať niektoré z ich podnikateľských aktivít ako možnosť povzbudiť a poskytnúť dôveru. Len nevyhadzujte hrubú prácu, ale vždy premýšľajte o vývoji osoby a ako mu tento druh činnosti pomôže „pumpovať“ svoje vlastné zručnosti a dosiahnuť úspech.

Neustále pracovať na vlastnom rozvoji a hlavná časť by mala byť obsadená tým, o čo sa tím zaujíma. Čoskoro tam budú tí, ktorí vedia viac, môžu lepšie a začnú ich počúvať. Okrem profesionálnej línie sa však osobne vyvíjate, čo z vás urobí zaujímavého a komplexne vyvinutého partnera. Zostaňte vždy v tíme a všimnite si ľudí vo vašej blízkosti. Ak nie ste ospalý dizajnér, môžete pustiť domov a zamestnanec, ktorý má dieťa, ktoré má ovocie prezentovať ovocie môže mať skúšku u externého študenta. Je to ľudský vzťah, ktorý vás robí príjemnými pre iných.

Pracujte na emocionálnej stabilite, pretože je to ona, ktorú facilitátor potrebuje. Osoba podliehajúca emocionálnym výbojom nie je schopná kontrolovať všeobecný pohyb a dokonca ani život. Udržiavanie pokoja pomáha dôvere vo zvolený kurz, metódam úspechu, ako aj ľuďom okolo nich. Dôvera vám umožňuje odmietnuť, čo zvyčajne spôsobuje ťažkosti väčšine ľudí a vedie k nerentabilným kompromisom a prázdnym sľubom.