Cudzoložstvo je pojem, ktorý je synonymom cudzoložstva, čo znamená akt intimity medzi dvoma ľuďmi, ktorí nie sú oficiálne registrovanými vzťahmi. Tento akt sa považuje za obviňovaný, ale chýba právny rámec, ktorý znamená trest. Mnohé rozvodové konania však začínajú skutočnosťou, že cudzoložstvo vo vzťahu sa stáva trvalým. Toto postavenie je vysvetlené počiatočným manželstvom na dobrovoľnom základe, čo vylučuje momenty cudzoložstva.

V kultúrach a rodinách, kde je významná regulačná úloha spoločenských momentov života pripisovaná náboženskej morálke, môže cudzoložstvo spôsobiť nielen verbálnu nedôveru tých, ktorí prísne ctia cirkevné dogmy, ale aj fyzický trest, až po exekúciu. V modernej spoločnosti sa slovo cudzoložstvo vzťahuje na kategórie morálky a osobnej zodpovednosti každej osoby. Vstup do vzťahu, každý pár určuje pre seba prípustnosť zrady, rovnako ako stupeň psychického poškodenia a ďalšie akcie v prípade incidentu. Niektorí sa môžu držať starých cirkevných kánonov, iní predpisujú svoje povinnosti v manželskej zmluve, zatiaľ čo iní môžu obhajovať svoju slobodu v dôvere a považujú ju za nedotknuteľné právo na súkromie.

Význam slova cudzoložník

Slovo cudzoložstvo je francúzskeho pôvodu a doslova znamená cudzoložstvo, zradu. Sémantická záťaž konceptu nesie negatívny a znevažujúci konotáciu, odsudzujúc postoj k tomu, kto sa dopustil zrady alebo porušil rodinné normy morálky. V modernom rozhovore sa tento termín používa veľmi zriedka, pretože od jeho vzniku došlo k zmene v inštitúcii. Okrem toho sa zvyšuje počet civilných sobášov, zrada, do ktorej nie je zahrnutá koncepcia cudzoložstva, pretože neexistuje oficiálna registrácia vzťahov.

Prístroj sám o vzťahoch medzi ľuďmi teraz čoraz viac pripúšťa prítomnosť druhého partnera alebo jeho vzhľadu, keď sa predchádzajúci vzťah ľahko skončí alebo sa po krátkom čase opäť znovu obnoví.

Advokát v rozhovore je nahradený zradou, ktorá neodráža ani to, že sa rodinné väzby a lojalita voči rodine zdajú byť zradou osobnosti jednotlivca a voľbou iného namiesto neho, či už raz alebo ako stály spoločník.

Pojem cudzoložstvo sa používa, keď sa niečo viaže na ľudí, okrem dočasnej túžby tráviť čas spoločne a týka sa vzťahov medzi mužmi a ženami. Vo svetle nových zavedených zákonov sa tento koncept stáva irelevantným pre homosexuálne páry, ľudí žijúcich v troch, swingers a všetkých tých, ktorých vzťahy nie sú registrované oficiálnymi štátnymi orgánmi.

Pojem cudzoložstvo sa teda používa výlučne na charakterizovanie cudzoložstva s prítomnosťou intímneho kontaktu v heterosexuálnom páre, ktorý má oficiálne registrovaný vzťah. Pre všetky ostatné variácie sa používa viac známych a moderných pojmov zrady, nevernosti, zrady a iných.

Čo je cudzoložstvo vo vzťahu medzi mužom a ženou

Cudzoložník vo vzťahu je témou duchovného utrpenia mnohých životopisov, o ktorých sa píše kniha a robia sa filmy. Nepochybne existuje určitý podiel romantiky a jasnosti zážitkov, ako aj exacerbácia starých psychotrauma a neopakovateľných situácií týkajúcich sa života všetkých účastníkov.

Z hlbokého psychologického hľadiska sú najstabilnejšie manželstvá, kde je prítomná skutočnosť cudzoložstva. Na prvý pohľad sa zdá, že takéto informácie sú protichodné, pretože len málo ľudí chce byť oklamaných a malo by byť podané na rozvod, ale zároveň vzhľad tretieho subjektu stabilizuje celý systém. Systém zahŕňa účastníkov, teda manželov, ktorí dobrovoľne uložili zodpovednosť a niekoľko povinností týkajúcich sa života a života partnera. Zahŕňa to tak materiálnu stránku, ako aj spoľahlivosť, keď neopúšťame ťažké časy, psychologickú podporu - veľa vecí, ktoré si ľudia dokážu navzájom poskytovať, sú v oficiálne registrovaných vzťahoch. Tieto povinnosti navyše neznamenajú prítomnosť absolútnej lásky. V tomto štádiu môže vzniknúť nevhodný spôsob vyjadrovania lásky a potreby pre tretieho účastníka interakcie, ktorý naplní potrebné potreby a bude pôsobiť ako bleskozvod.

Milovníci a milenky sú vyzvaní, aby kompenzovali nedostatok niečoho v manželstve, a ak by neboli, únia by sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozpadla. Dlhodobo človek nie je schopný zažiť nedostatok a začína buď žiadať od prítomných uspokojenie potrebných potrieb, alebo hľadá ich realizáciu inými možnými spôsobmi. Je dôležité poznamenať, že milenci nemusia byť nevyhnutne slobodnými ľuďmi - môžu byť aj manželmi. V tomto uskutočnení môžu takéto trojuholníkové vzťahy trvať desaťročia, pretože získané výhody podporujú všetkých účastníkov v procese a zverejnenie a ukončenie nebude pre nikoho prospešné. To prináša istú stabilitu a bezpečnosť, na rozdiel od jasných emocionálnych farieb, s ktorými sa stretávajú nesezdaní partneri, ktorí chcú oficiálny status.

Postoje k cudzoložstvu v mužskom a ženskom výkone v spoločnosti sú odlišné. Najčastejšie je zrada mužov chápaná a odpustená, dievčatá z detstva sa učia reagovať na tieto epizódy ako prejav prirodzenej mužskej povahy. Ženy si nemôžu dovoliť taký stupeň intímnej slobody, len v niektorých kultúrach je matriarchát a v dlhých príbehoch sú mužské haremy.

Muži sami sú ľahšie vzťahovať sa k cudzoložstvu, vrátane toho, že si vyberajú milenku, nikto z nich neopustí svoju ženu. Pre dočasného spoločníka existuje minimálna požiadavka, zatiaľ čo manželka je zvyčajne kolektívnym obrazom mnohých cností. Dámska zrada je charakterizovaná dôkladnosťou, a preto je milenec vybraný tak, aby zodpovedal, alebo dokonca lepšie ako oficiálny manžel. Takáto situácia hrozí rozpadom manželstva oveľa intenzívnejšie ako prchavé mužské intrigy, a preto je ženský postoj k cudzoložstvu vážnejší.

Príčiny cudzoložstva

Príčiny zrady v manželstve sú do značnej miery určené osobnými vlastnosťami účastníkov, pretože v rôznych životných situáciách, s rovnakými vonkajšími faktormi, nie každý rozhoduje o vonkajších spojeniach. Jediné, čo zostáva rovnaké, je rozdelenie zodpovednosti za cudzoložstvo. Jeden alebo len jeden z partnerov sa môže zmeniť, ale zodpovednosť za incident zdieľajú obaja. Zrada je extrémnym bodom pri vyjadrovaní problémov vo vzťahu, kde sa vynechali fázy pozornosti, úprimné rozprávanie o neuspokojených túžbach, zmeny v správaní a svetonázore. Zodpovednosť za kolaps rodinného systému, ktorý bol, spočíva na oboch - na niekom v dokonalom čine, na strane druhej - bez pozornosti na vznikajúce zmeny.

Najčastejšou príčinou cudzoložstva sú nesplnené potreby. Intímne a finančné chvíle prichádzajú na prvé miesto na myseľ, že manžel nemôže poskytnúť kvôli fyzickým alebo psychickým charakteristikám. Frekvencia fyzického kontaktu a jeho kvalita sú častými témami v kine, ale v reálnom živote pár hľadajú niečo, čo by ich naplnilo. Takže milenci hľadajú niekoho, kto bude podporovať, chváliť, pomáhať vyrovnať sa s neistotou a komplexmi. Rodinný život, premena na život a riešenie súčasných problémov úplne zbavuje oči milenca a obavy z nálady partnera. Tento štýl vzťahu vzniká na pozadí vzájomnej únavy a sklamania v partnerovi, ale ak nie je žiadna sila alebo túžba začať nový vzťah, cudzoložstvo je cesta, ktorá pomáha znovu cítiť radosť zo života bez toho, aby sa zmenila jeho pôvodná cesta.

Tiež cudzoložstvo môže byť použité na kompenzáciu komplexov získaných počas života a psychickej traumy. Osoba, zvádzajúca stále viac partnerov, môže veľmi rád milovať svojho právneho partnera, ale podobným spôsobom môže dokázať svoju relevanciu a príťažlivosť. Nemilované deti, tínedžeri s frustrovanou sexualitou, tí, ktorí boli kruto šikanovaní, sa snažia pomstiť v dospelom živote a zaslúžia si lásku druhých.

Deti vychovávané v situáciách hyper alebo hypoveca nevedia, ako byť v zdravom vzťahu, a potom sa cudzoložstvo stáva faktorom regulujúcim psychologickú vzdialenosť medzi manželmi. Takéto otázky sa riešia pri individuálnej individuálnej terapii, kde sa riešia otázky stanovenia hraníc, pripútaností, ako aj slobody prejavu a osobnej zodpovednosti každého jednotlivca.

Expresívne osobnosti sa môžu uchyľovať k cudzoložstvu, aby sa pomstili manželovi za spôsobenú nenávisť, nenaplnené sľuby alebo jeho zradu. Zvyčajne, keď sa zrada používa ako trest, manželia sa veľmi nezaujímajú o skrývanie tejto skutočnosti, ale naopak, ukazujú extrémnu neopatrnosť, ako by to bolo provokujúce odhalenie. Neexistujú žiadne teplé a úprimné pocity pre milencov, skôr sa používajú na upozornenie oprávneného manžela na ich stav.

Nie je možné úplne vylúčiť biologickú povahu človeka, keď pod vplyvom feromónov nie je možné odolať jednému z nových známych. Ale sociálne vyvinuté tvory sú schopné kontrolovať tieto prejavy, okrem tohto druhu ostrej túžby nemôže dôjsť medzi dlhodobo známymi ľuďmi alebo spôsobiť dlhodobé vzťahy. Preto môže byť dôvod biologickej platnosti odôvodnený len niekoľkými prípadmi cudzoložstva.

Cudzoloženec nie je vždy dosiahnutý s vnútornými výzvami ukončiť vzťah, skôr je to posledný pokus niečo zmeniť. Pre tých, ktorí dokázali prekonať emócie a pýchu, pozrieť sa na situáciu z pohľadu osobnej zodpovednosti a vlastného príspevku k tomu, čo sa stalo, sa otvárajú nové horizonty. Mnohé páry začali skutočne prehlbovať úroveň intimity a otvorenosti vzťahov až po tom, čo nastala zrada.

Pozrite si video: Antoine Jude - Cudzoložstvo, odsúdiť alebo. .? (Október 2019).

Загрузка...