Podnetom sú informácie poskytnuté iným, čo je zjavne nepravdivé, čo má negatívny význam. Účelom takýchto správ je navrhnúť negatívny postoj voči osobe alebo vystaviť myšlienky a správanie súpera v negatívnom svetle. Metódy insinácie zvyčajne vylučujú priamu otvorenú opozíciu a používajú rôzne manipulačné techniky, ktoré očierňujú reputáciu osoby, ktorej sú určené. Na tento účel sa často uchyľujú k podnecovaniu, klebetám, náznakom, nepriamym alebo tajným odkazom na neplatné negatívne aspekty v živote inej osoby.

Inzumácia nadobúda svoj význam iba vo vzťahu k podkopávaniu obrazu niekoho iného, ​​nie je spojená s priamymi útokmi, ale bližšie k klebetám, ktorých účelom je zmeniť postoj ostatných k človeku alebo k objektu. V každom prípade si insulátor vždy uvedomuje skutočný stav vecí a zámerne vytvára negatívny falošný názor. Zvyčajne nie sú príbehy robené kvôli zábavu alebo zlej nálade, ako je to v prípade lotérií alebo dočasného zhoršenia nálady. Negatívny charakter je zameraný a štruktúrovaný, zameraný na elimináciu konkurenta alebo protivníka, získanie výhod alebo víťazstvo, keď čestný boj nevedie k víťazstvu.

Slovo význam

Podnecovanie má sémantický význam v prípade mäkkej, sugestívnej formy manipulácie názorov druhých, keď sa prostredníctvom nenápadných formulácií do ľudského vedomia ukladajú potrebné informácie. Tento pojem možno chápať nielen ako úmyselné poškodenie kohokoľvek, ale aj túžbu človeka vyhnúť sa problémom v jeho vlastnom životopise. Nie je to úplne úprimný spôsob, akým sa človek namiesto rozvíjania vlastnej osobnosti a profesionálnych kvalít usiluje o zníženie zásluh o iného alebo o kladné udalosti v negatívnom svetle.

Návrhy získavajú charakter zahalených narážok a môžu dokonca vyzerať ako tajný prenos. Z vonkajšej strany a pri prvom preskúmaní môžu takéto výpovede vyzerať dokonca ako záujem o druhých, túžba varovať, keď v skutočných udalostiach nie je nič ohrozujúce. Snažiť sa prísť na to, čo to je, je dôležité si uvedomiť, že používa najjemnejšie páky vplyvu a nie je prístupný primitívnym ľuďom alebo má horúcu náladu. Je to kvôli špeciálnym obratom reči, na ktorých je postavená insinuačná výpoveď, s mnohými význammi a dvojitými správami, rovnako dôležitá je hra intonácií a výraz tváre. Neexistuje miesto pre priamosť a otvorenosť a neexistuje žiadne priame ohováranie a sčernanie, ale zároveň ničivá sila pre povesť niekoho iného je dosť veľká. Neprístupnosť narážok na rýchlo popudených, ľahko postihnutých ľudí spočíva v tom, že si vyžaduje čas, aby sa pripravila úrodná pôda, čakala na zvláštny okamih a trpezlivosť čakala a získala výsledky.

Doslovne, prehovorenie je preložené ako ingratiating, bez použitia pozitívnych významov tohto konceptu. Zvodne do vedomia príslušného publika je umiestnená potrebná myšlienka a úsudok, a ak to nebolo okamžite zaznamenané, mnohí po niekoľkých dňoch začnú považovať vložené myšlienky za svoje.

Takéto metódy navrhovania sa často používajú v rôznych súťažiach, najmä politickej povahy. Pri takýchto udalostiach je neprípustné priamo obviňovať alebo urážať súpera, aby sa zachovala jeho zbožná tvár, ale zároveň je možné vďaka inscenáciám naznačiť publikum o jeho nedostatkoch. Uchýlením sa k takýmto manipuláciám existuje veľká príležitosť nielen prezentovať pretekára v negatívnom svetle a pokaziť jeho povesť, ale aj oddialiť niektoré priaznivé postoje na vlastné náklady.

Popri negatívnom vplyve na povesť alebo črty projektu sa však môžu použiť ako súčasť neúspešného flirtovania alebo majú jasné intímne podtóny a sklon k intimite. Frázy, ktoré možno interpretovať dvoma spôsobmi, sa týkajú práve tejto metódy komunikácie. V tomto prípade môže autor vyhlásenia, hoci sa ospravedlňuje, vždy vybrať neškodnú a formálnu stránku, zatiaľ čo kontext intímneho náznaku alebo urážky bude pre zvyšok celkom zrejmý a jasný.

Insinuator je vždy čistý, poskytuje možnosti pre interpretáciu ich výrokov a činov na taktickej strane, takže nie je žiadna príležitosť, aby ste sa obrátili na otvorenú konverzáciu a objasnili vzťah. Každý však chápe, čo sa deje, a je úplne prijateľné, aby ste priamo komentovali alebo zastavili toto správanie akýmkoľvek iným dostupným spôsobom.

Príklady použitia termínu insinuations

Čo je to narážka sa stáva najrozumnejším príkladom, vrátane vyhlásení, vyzdobených v zdvorilom, etickom a priateľskom tóne, ale naznačujúcich alebo majúcich podtextové urážky, provokácie, posmech alebo ponižovanie osoby. Takže jeden priateľ môže povedať inému: "Vidím, že vaša priateľka rýchlo nájde spoločný jazyk s chlapcami, len profesionál." Takéto vyhlásenie, vo forme komplimentu a chvály, skutočne poukazuje na dievčenskú neveru, ako aj urážku jej cti. V tomto slove nie sú žiadne fakty, priame pokyny ani urážky, ale zároveň je schopný vyvolať významnú nedôveru medzi partnermi. Ak ten chlap neberie takéto manipulácie vážne, takéto frázy môžu slúžiť ako dôvod na objasnenie vzťahu.

Mnohé narážky sú založené na zmene sémantického významu slova na opačnú. V dialógu to možno urobiť pomocou gest, ktoré citujú v úvodzovkách alebo prostredníctvom intonačnej hry. Napríklad, frázy „váš priateľ je najvernejší“, „tu prichádza naša kráľovná krásy“, „ste tak šikovní“ a podobne veľmi ľahko sa z chvály a obdivu stávajú vyhláseniami, ktoré ničia sebaúctu len vďaka akcentom, ktoré zmenia význam slova.

Čo sa týka príkladov sexualizovaných narážok, môže to byť fráza kolegu, „ja by som ťa po práci jazdil“. Zvyčajne je to sprevádzané jednoznačným úsmevom a redukciou fyzickej vzdialenosti, ale keď sa pokúšate obviniť osobu z obťažovania, zameria sa na interpretáciu vhodnú pre neho. Nikto si nepamätá o gestách, výrazoch tváre a intonácii, aj keď tam boli svedkovia, ale ten, kto povolil takéto vyhlásenia, vás môže ľahko nazvať zákerným človekom, ktorý sa prezentuje v ušľachtilom svetle človeka, ktorý ponúkol jazdu v noci dáme.

Takmer priama možnosť, ale stále pripisovaná narážkam, je začať reč pred popieraním a ďalej uvádzať potrebné fakty ("ste osoba, ktorá nikdy neskoro, môžete skontrolovať čas a nastaviť alarm" alebo "tento chlap rozhodne nebral dokumenty bol v tom čase sám v kancelárii, iba kamery ho upevnili a to bolo vtedy, keď súbory zmizli, ale nebral ich “). Ľudská psychika je navrhnutá takým spôsobom, že nevníma popierajúce častice, najmä ak im intonačne dáva sarkastický zvuk. Takže keď hovoríme opačne, insulátor vloží potrebné informácie do hláv.

V politike sa používajú jemnejšie techniky, kde sa protivníci môžu pochváliť. Zvyčajne to vyzerá ako chvála za projekt schválený konkurentom, opis jeho prínosov a významu pre ľudí. Následne je popísaný vlastný program ďalších činností zameraný na riešenie ťažkostí spôsobených týmto novým prijatým zákonom.

Možnosti pre narážky môžu byť mnohé, odlišujú sa svojou priamosťou, rozsahom a šírkou pôsobenia, ako aj vekom insulátorov (dokonca aj v detstve, podobný mechanizmus vplyvu je už k dispozícii). Nemá zmysel skúmať každú frázu a príklady na rôznych úrovniach (od vrátnika k prezidentovi), hlavná vec je chytiť jedného spoločného názoru na skutočnosť, že ide o návrh bez priameho obvinenia, ktorý má zvyčajne niekoľko sémantických dôsledkov, takže insulátor by mohol v každom prípade ospravedlniť.