Psychológia a psychiatria

Žena priestupok

Znepokojenie je negatívny emocionálny zážitok, a to ako pre najviac urazených, tak aj pre tých, na ktorých je tento pocit nasmerovaný. Zvyčajne vzniká urážka v mieste, kde agresívne reakcie a hnev zastaví samotná osoba, pretože môžu ublížiť inému alebo sa prekrývať s láskou. Ale ako hnev a agresia, nenávisť signalizuje nespokojnosť, neprípustnosť toho, čo sa deje.

Samotné sťažnosti žien proti mužom sú samostatnou témou av každodennom zmysle sa často berú oddelene od všeobecného chápania sťažností. Je to preto, že vznik nárokov a zlá nálada pre ženy často vyzerá spontánne a nerozumne. Tento rozdiel v postoji vyplýva z rozdielov vo vnímaní a dôležitosti emocionálnej sféry. Takže ženy sú citlivejšie ako muži, všimnú si viac drobností a tiež pripisujú väčší význam tým faktorom, ktoré muži nemusia pozorovať. Ticho môže byť vnímané ako chlad, náhly dar vyvoláva podozrenie z pochybenia a neschopnosť spomenúť si na dátum prvého bozku sa rovná osobnej urážke. Okrem toho, zvýšená tendencia odrážať spôsobuje, že ženy značne nafúknu problém tam, kde vôbec nie je taká vec.

Nedorozumenie rastie vďaka mužskému prístupu k riešeniu problémov a dôvere, že ak sú negatívne momenty, potom mu o tom priamo povedia, ale nenaznačia to na smutný výraz v jeho tvári. Môžete reagovať na urážku žien rôznymi spôsobmi, ale mnohí sa mylne domnievajú, že ich dámy si myslia, že veci a nálada sú v poriadku, namiesto kladenia ďalších otázok. Práve takéto odlišné prístupy k riešeniu problémov spôsobujú nedorozumenia. Aby sa zabránilo zvýšeniu počtu ženských trestných činov, je potrebné poznať situácie, ktoré ich provokujú, vyhýbať sa a korigovať. Alebo aspoň skúste ukázať skutočnú podstatu vecí s vaším správaním.

Najčastejšie príčiny trestných činov žien

Ženstvá voči mužom vznikajú najmä v oblasti interakcie a medziľudských vzťahov. Prioritou je nedostatočné plnenie ich očakávaní. Charakteristickým znakom ženského trestného činu je to, že očakávania nie je možné vždy vopred oznámiť človeku, alebo dokonca realizovať samotnou ženou.

Napríklad, ak sa chystáte ísť vo večerných hodinách, rozhodne sa, že je to prechádzka pre dvoch vo verejnej záhrade, a muž zvolal spoločnosť veselých priateľov. Logika neumožňuje žene hovoriť priamo o jej nespokojnosti, pretože nikto z dvojice nešpecifikoval konkrétne možnosti na večer, takže môže sedieť s kyslým výrazom na tvári alebo sa správať ticho a chladne. Ak človek nespĺňa konkrétne dohody vyjadrené (napríklad, vyzdvihne ju v sedem hodín zo salónu), je to vnímané ako ľahostajnosť a nezáleží na tom, čo sa stalo počas práce - žena bola zabudnutá, pre jej osobný svet je to tragédia a iba bezpodmienečné sebavedomie zobrazené po.

Nízka sebaúcta a túžba byť jediným obsahom života človeka je na druhom mieste z hľadiska popularity priestupku. V tomto prípade, bez ohľadu na to, ako sa mladý muž správa, situácia sa nezmení, kým dievča nepracuje so svojím vnútorným svetom. Neistota a potreba neustáleho posilňovania sebahodnoty sú výsledkom komplexov, ktoré nútia človeka premýšľať o tom, čo tam v skutočnosti nie je. Takže fráza "normálne šaty" môže byť vnímaná ako "musíte chudnúť", a únava po pracovnom dni je vnímaná ako nedostatok záujmu o ňu osobne. Existuje mnoho možností, len teraz neustále zápasí s fantáziou neistoty, môže to urobiť len málo ľudí.

Vedľa komplexov je strach z odmietnutia, vďaka ktorému sa riešenie dôležitých a konfliktných otázok rieši pomocou rád a manipulácií. Tí, ktorí sa boja priameho konfliktu, nikdy otvorene nehovoria o situácii, pretože to môže spôsobiť konfrontáciu. Nikto však nebude útočiť na urazených, zvyčajne ho ľúto a splní jeho požiadavky.

Samozrejme, existujú priame provokácie na urážku - to sú úprimné pohľady na iné ženy, neistý postoj alebo neochota hovoriť o stave vášho páru a objektívny nedostatok pozornosti spolu s odmietavým a boorským postojom.

Dôsledky urážky človeka

Namietanie nevzniká od nuly a samotná žena závisí od toho, ako často a hlboko bude urazená. Čím častejšie sa to stáva, tým viac sebaúcty trpí, pretože urážka je vždy o výnimke, deprivácii a nedostatku. Tí, ktorí sa neocitnú, si veľmi vysoko cenia a môžu vždy nájsť iné zdroje na uspokojenie svojich potrieb a nečakajú ich od iných. Čím viac žena čaká a manipuluje s urážkou, tým je jej morálny stav horší, jej nálada ide do režimu chronického smútku. Z takejto pozície, v blízkosti rozvoja klinickej depresie alebo vzniku psychosomatických porúch.

Byť neprejavenou agresiou, odporom spôsobuje hypertenziu, žalúdočný vred a neurologické poruchy. Keď sa dievča u človeka urazí, fyzický stres sa môže hromadiť v reprodukčnom systéme, čo spôsobuje problémy v intímnej sfére, gynekológii alebo vyvoláva problémy s koncepciou.

Okrem ovplyvňovania samotnej ženy má odpor aj deštruktívny vplyv na vzťahy vo všeobecnosti v páre. Dôvera je porušená, nie je zmysel byť sám sebou. Manipulácie spôsobujú, že obaja partneri sú v neustálom napätí, a keď sa to stane dlhú dobu, existuje tendencia vyhnúť sa navzájom. Človek sa v práci začína zdržiavať, pretože doma len čaká na ďalšiu dávku sťažností, žena je takými zmiznutiami ešte viac urazená. Ak nikto z dvojice nedokáže zastaviť rast takejto kritickej situácie, potom môže napokon nevôľa ženy viesť k rozvodu, hoci by sa to dalo vyriešiť jedným otvoreným rozhovorom, na ktorom je potrebný takt, vytrvalosť, porozumenie a odvaha na oboch stranách.

Ak je nenávisť ako spôsob interakcie so svetom pevná, potom môže byť žena po čase sociálne izolovaná. Spočiatku ju ľudia budú ľutovať a snažia sa pomôcť, ale po ďalšom kolosálnom úsilí strávenom budú tí, s ktorými je otvorený dialóg možný.

Ako reagujú muži na priestupky žien

Ako muži reagujú na trestný čin žien, je lepšie riešiť v závislosti od situácie, pretože neexistuje žiadna rada a samotná reakcia závisí od temperamentu a stavu človeka v čase priestupku.

Kojenci proti urážke môžu reagovať s urážkou v reakcii. Časté sú aj nedorozumenia a hnev, pretože tvrdenia žien sa zdajú byť neopodstatnené a hlúpe, všetko správanie je vnímané ako pokusy o manipuláciu alebo je vysvetlené ženskou hlúposťou. Iní, úprimne oceňujú svoje polovice, snažia sa pochopiť dôvody, analyzovať situáciu. Môžu sa vyskytnúť dlhé rozhovory a zistiť skutočné dôvody. Najčastejšie sa títo muži snažia poskytnúť všetku možnú podporu, preukazujúcu účasť a starostlivosť. Ak žena s takýmto prístupom kontaktuje a otvorene diskutuje o svojich potrebách a pocitoch, ktoré sa objavujú, potom sa zlepší vzťah vo dvojici a vznikne priestor na dialóg.

Vyvoláva odtlačok reakcie mužov a jeho vzdelania. Ak to nebolo v rodine zvykom diskutovať o vzťahoch a otec ignoroval emocionálnu sféru matky, potom by mohla existovať charakteristická reakcia na vyhýbanie sa. Ale nie len zvláštnosti rodičovskej rodiny môžu byť spôsobené podobnými. Keď sa žena príliš často dopustí priestupku a nevysvetlí dôvody, človek sa môže unaviť, že zistí zdroje a skutky trestného činu, je pre neho jednoduchšie čakať búrku oddelene, odchádzať na víkend alebo v práci.

Vo dvojiciach, ktoré sú spolu dlho, v určitom štádiu, prichádza globálne porozumenie. Potom ani tiché rozhorčenie nevyžaduje vysvetlenie, človek môže pochopiť sám pre seba, kde sa mýlil, alebo že tento záblesk nie je až taký adresovaný mu, ako je spôsobená únavou ženy. Zvyčajne, keď sú ľudia takí na seba zvyknutí, sa podobá idyle, ale stojí za to pripomenúť, že predtým, ako prišlo toto štádium, ľudia prešli mnohými štádiami zjavení a analýzou spoločných reakcií.

Pozrite si video: VĎAKA PRIESTUPKU MAJÚ IDENTITU (Septembra 2019).