Kancelárska romantika v práci zahŕňa vzťah kolegov, nad rámec podnikania a partnerstva v oblasti intímnej interakcie. Fenomén ľudí, ktorí zabezpečujú osobný život prostredníctvom práce, sa stal celkom bežným, pretože väčšinu času v modernej spoločnosti trávia v práci, iní sú tam najhlbšie uznávaní. Atmosféra riešenia výrobných a tvorivých úloh robí ľudí prejavom ich vlastností, ktoré človek jednoducho nedokáže prejaviť v inom type komunikácie. Patrí medzi ne rýchle riešenie zložitých problémov, vzájomná pomoc, psychologická podpora, agresivita a hnev - všetko je často skryté v romantickom období začiatku vzťahu. Okrem toho sa skrátilo samotné obdobie psychologickej konvergencie, pretože ľudia už boli v mnohých úzkych kontaktoch, prípadne zažili stres a pracovné miesta, ktoré tiež spájajú.

Existuje niekoľko typov kancelárskych romantiky v práci, z ktorých väčšina nie je povzbudzujúca svojimi vyhliadkami a psychickou pohodou. Takže milostný vzťah so ženatým mužom dáva určitú podporu v práci a prináša veľa úsilia do intímneho života, ale ak ich niektorí účastníci chcú priviesť na vážnejšiu alebo oficiálnejšiu úroveň, začnú sa objavovať ťažkosti a odpor z druhej strany.

Povesť oboch účastníkov je vážne ohrozená, pretože román v práci, ako keby nebol skrytý, bude predmetom diskusie kolegov a verejnosť takéto väzby odsudzuje.

Zdá sa, že milostný vzťah so šéfom je príťažlivou možnosťou až do prvých nezhôd - dodatočné bonusy a privilegované postavenie sú tu možné, ale s nezhodami, ktoré sa začali, častejšie ako nie, je všetko rozhodnuté prepustením.

Román pri práci s jedným kolegom - to je najlepšia možnosť zo všetkých možných kombinácií pre rozvoj milostných vzťahov, ktoré sa neskôr môžu skutočne zmeniť na rodinu. Mnohí ľudia sú tak ponorení do svojich profesionálnych aktivít, s ktorými sa nikde inde nestretávajú, alebo ich záujmy sú tak ďaleko od iných, že len osoba v predmete môže podporovať záľuby a humor a chápať problémy.

Príčiny milostných vzťahov

Samozrejme, román v práci má niekoľko výhod, a to aj napriek vysloveniu nedôvery, hrozbám a odsúdeniam tých, ktorí dodržiavajú prísne zásady a morálne štandardy. Obzvlášť živo, tieto chvíle môžu zažiť slobodní ľudia, pretože v popredí stojí stála blízkosť partnera a možnosť blízkeho kontaktu. Takéto vzťahy vylučujú momenty neodôvodnenej žiarlivosti voči kolegom a nútené meškania po vyhradenom čase, pretože ak ľudia nie sú spolu, vždy poznajú objektívny dôvod tohto správania.

Neustále spolu vám umožní spoznať svojho partnera hlbšie, vidieť jeho osobné prejavy v širokej škále životných situácií. Vo vzťahu k sebe pozitívne emócie lásky vždy dávajú impulz rozvoju. A ak za iných okolností nový román zasahuje len do práce, robí osobu viac ponorenou v korešpondencii a stúpa do snov o skorom stretnutí, potom môže román v práci dokonca slúžiť ako kariérny rast. Osobne milostné vzťahy na pracovisku stimulujú neustále zlepšovanie, sebarozvoj. Týka sa to oboch profesionálnych kvalít (aby sme dokázali, že nielen prostredníctvom pocitov, ktoré sa snažíte dosiahnuť všetko), ale aj udržania vzhľadu (ak nie je nikto v práci, môžete prísť tak, ako sa vám páči, ak je tam niekto milovaný, potom okamžite vstane túžba starať sa o seba a vyzerať slušne).

Pre rozvoj milostných vzťahov je veľmi dobrým faktorom rozvoja spoločná téma, hoci funguje. Neexistujú žiadne nepríjemné pauzy, nie je nedostatok pochopenia únavy. Pre ľudí pracujúcich v rôznych oblastiach je možné dialógy o minulom dni zredukovať na niekoľko fráz, zatiaľ čo zamestnanci jednej organizácie budú mať vždy čo diskutovať. Pre psychologickú klímu malého tímu je prítomnosť páru tiež stabilizujúcim faktorom, úroveň dobročinnosti sa zvyšuje.

Nevýhody milostných vzťahov

Keď vezmeme do úvahy pozitívne aspekty románu v práci, určite by sme mali spomenúť jeho negatívne aspekty, vďaka ktorým mnohí ľudia varujú pred takýmito väzbami a pokarhaním, aby mali milostné vzťahy so spolupracovníkmi. Tu prichádza do popredia rozšírená propagačná kancelária romance, ako keby sa pár nesnažil skrývať. Na skutočnosť, že je povedomie zamestnancov, zvyčajne nasleduje drby, odsúdenie, zníženie zásluh niekoho, kto je v nižšom postavení. Cesta von je minimalizovať povedomie ľudí o tom, čo sa deje medzi párom, ale ohováranie a posmech sú takmer nevyhnutné, najmä pokiaľ ide o romantiku s šéfom.

Vzťahy s kolegami sa môžu z mnohých dôvodov zhoršiť. Niekto má svoj vlastný nespokojný osobný život a je to neznesiteľné, keď človek vidí šťastné páry, a tu, na nečakanom mieste, sa ocitnú na mieste. Workaholics môže byť naštvaný neustálym trápením a rozptýlením pár na iné témy. Ak medzi kolektívmi sú tí, ktorí cítili súcit s niekým z účastníkov milostného vzťahu, ale zakázali takéto vzťahy pre seba, potom úroveň hnevu a závisti môže dokonca prejsť na úroveň činností.

V osobných vzťahoch môže prísť sýtosť, pretože všetci trávia spolu čas. Ak nedopĺňate pracovné témy inými zábavami, stretávate sa s priateľmi mimo práce, potom sa čoskoro môžu témy vyčerpať, spoliehať sa na počiatočnú angažovanosť na krátky čas, potom musíte pracovať na rozvíjaní vzťahov. Bez preventívnych opatrení môže hranice medzi prácou a intímnymi vzťahmi rozmazať toľko, že rodinné škandály sa budú diať v práci a ľudia v posteli budú diskutovať o stratégii nového podnikateľského plánu.

Okamžik nedôvery ohľadom úprimnosti pocitov môže vzniknúť v nerovnom oficiálnom postavení. Takže šéf môže pochybovať, že je to ten, kto je sympatický, a nie privilégiá udelené milovanému. Osoba s najnižším postavením bude zároveň pociťovať nedostatočnú pozornosť, pretože rozhodovanie o pracovnom čase na vedúcich pozíciách bude aj naďalej prioritou.

Ťažkým momentom je ukončenie lásky, služby, romantika, pretože okrem emocionálnych zážitkov vzniká vážny stav v súvislosti s ďalšou interakciou. Nie všetci bývalí milenci pozdravujú, keď sú konfrontovaní v obchode, a úroveň stresu z nútenej komunikácie o obchodných záležitostiach môže byť kritická.

Ako sa správať so ženatým mužom

Milostný vzťah so ženatým mužom vždy prináša negatívne pocity spolu s jasnými emóciami rovnakej hĺbky, a ak sa všetko deje v jednom tíme, potom sa úroveň rozptýlenia emocionálneho švihu stáva kriticky vysoká. Poradenstvo pre tých, ktorí hodnotia ich mentálnu nemožnosť vyrovnať sa s týmto druhom skúseností - včas odmietnuť všetky ponuky a nereagovať na známky pozornosti. Môžete predstierať, že ste blázon, nepochopiť rady alebo priamo deklarovať neprípustnosť takých. Pre tých, ktorí sa už dohodli na komunikácii so ženatým mužom, je ťažšie z dôvodov neschopnosti odolať alebo za účelom dočasného bytia v takýchto nezáväzných vzťahoch.

Je dôležité si uvedomiť, že oficiálna manželka bude vždy na prvom mieste, milenky sú privádzané k tomu, aby sa stali zmyslom života, ale aby našli dočasnú predajňu. Pomerne malé percento mužov je pripravených vymeniť si už nadviazané vzťahy a etablovaný život za romantickú, aj keď neistú. Na základe tejto pozície budú pokusy nejakým spôsobom viazať manžela samého na seba neúspešné a môžu viesť k prasknutiu. Platí to najmä pre taktiku náhodného objavovania vlastnej existencie, keď žena zámerne zanecháva stopy na oblečení alebo na koži svojho partnera, dáva intímne dary alebo doplnky, ktoré požadujú, aby ich človek nosil. S najväčšou pravdepodobnosťou sa najskôr pokúsi dosiahnuť dohodu, potom sa rozhnevá a nakoniec rozplynie vzťah.

Nezamieňajte si svoju úlohu - tohto muža, ktorého ste tajne a dočasne. Nie je potrebné ho zoznámiť s príbuznými, zavolať na polievku a železné košele. Všetko, čo je potrebné pre vaše vzájomné šťastie, je zachovať ľahkosť a krásu vzťahu, a to si vyžaduje romantické stretnutia, chutné ľahké večere a dobrú náladu. Žiadny pokus dostať sa hlboko do duše a ešte viac v rodinných vzťahoch nebude korunovaný úspechom.

Vykonávať úradné povinnosti, ako predtým, nežiadať ho o pomoc alebo príhovor. Človek vás samozrejme nebude môcť odmietnuť, pretože má očividne určité pocity, ale čím viac takýchto momentov existuje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že verejnosť bude vedieť, a čím viac sa skončí povesť oboch.

Ako dokončiť vzťah

Ukončenie románu v práci je zaťažené neustálou prítomnosťou bývalého partnera vo vašom živote. V najlepšom prípade budete musieť bojovať len so svojimi vlastnými skúsenosťami, v najhoršom prípade budete musieť odolať jeho útokom alebo pomsti, ako aj zosúladiť vzťahy s celým tímom. Takéto ťažkosti vystrašujú prepúšťanie, pretože jediná cesta von zo situácie a v dôsledku toho sú ľudia nútení udržiavať zastarané alebo nudné vzťahy na úkor svojho času a psychického pohodlia.

Aby sa minimalizovali následky ukončenia milostného vzťahu v práci, dohodnite sa vopred s partnerom o zachovaní neutrálneho postoja a dodržiavaní obchodnej etikety. Všetko, čo sa deje medzi dvomi ľuďmi, by nemalo mať vplyv na výsledky aktivít, preto je dôležité zachovať obchodný štýl komunikácie. Je obzvlášť dôležité striktne dodržiavať zvolenú líniu správania, keď partner neudržiava uvedený rámec. Spočiatku to môže byť ťažké pre oba, pretože zvyk je silnejší - nemôžete ustúpiť a dať ústupky sebe alebo svojmu bývalému partnerovi.

Po prestávke milostných vzťahov budú klebety pre informáciu. Nehovorte nič, nedávajte žiadne osobné údaje. Pokusy o pomstu na bývalého partnera v pracovných chvíľach, rozprávanie o ňom akékoľvek obscénnosti, nakoniec zničí vašu povesť. Aj keď uplynulo veľa času, môže sa zdať, že všetko ustúpilo, ale vaše hlasné príbehy o novom románe môžu vyvolať neočakávané reakcie.

Znížte množstvo komunikácie, najmä neformálnej - vyberte si spoločnosť na prestávku na kávu a dym, aby sa náhodne neporušili. Ak sa korporátna strana blíži, je lepšie nájsť úctivé ospravedlnenie a nechodiť na ňu, ak to nie je možné, potom odstrániť používanie alkoholu, aby sa nevyvolali emocionálne výrony.

Vzťahy by sa mali postupne vyrovnávať, ak sa to nestane, potom si zorganizujte stretnutie a úprimne povedané diskutujte so svojím bývalým partnerom o všetkých problémoch, možných možnostiach pre vašu mierovú existenciu bok po boku alebo hľadajte spôsoby, kde sa už nebudete prekrývať.