Empatia je vedomá empatia pre inú osobu v jeho emocionálnom stave. Preto je empatia osoba, ktorá vyvinula schopnosť empatie. Rozvoj empatie zaujíma významné miesto vo vývoji emocionálnej inteligencie. Pomáha poznať emocionálny stav osoby, pričom sa zameriava na gestá a výrazy tváre.

Empatia empatie umožňuje pochopiť emócie partnera. Je žiaduce, aby vlastnila ľudí, ktorí vo svojej práci využívajú komunikáciu. Ide napríklad o pedagógov, psychológov, pedagógov, manažérov, lekárov. Vedci poznamenávajú, že štádium vývoja emocionálnej empatie končí v detstve. Pre vedomú empatiu deštruktívny strach.

Empatia sa v konfliktnej situácii necítia pohodlne, nemajú tendenciu súperiť, ako aj brániť svoje záujmy, častejšie odstúpia. Empatia sa nemôžu ľahko zbaviť strachu, pretože sú veľmi trpezliví a hľadajú vlastné spôsoby nápravy tohto stavu. V neprítomnosti schopnosti vyrovnať sa so strachom je schopný sprevádzať osobu počas celého života, čo vyvolá ďalšie záchvaty paniky.

Empatia a sympatia sú vzájomne prepojené. Sme priťahovaní k ľuďom, ktorí nám dobre rozumejú, a odtláčame tých, ktorí nám nerozumejú. Každý človek zámerne chce vidieť ľudí v jeho blízkosti, ktorí ho budú chápať a akceptovať tak ako on.

Vývoj empatie

Existuje niekoľko úrovní empatie a učenia sa rozvíjať vedomú empatiu je možné, ale je to veľmi ťažké pre tých, ktorí ju nevlastnili predtým. Je nemožné obrátiť svet okolo seba a zmeniť v jednom okamihu, začínajúc cítiť všetko. Na to potrebujete dostatok času na zmenu presvedčení a na získanie informovanej empatie.

Pocit empatie sa nevzťahuje na jednoduché pocity a skúsenosti. Toto je úplné pochopenie, ako aj uvedomenie si pocitov, ktoré sa vám dejú. Zvláštnosti emocionálnej empatie spočívajú v pocite jemného sveta úplne cudzieho života.

Vývoj empatie zahŕňa niekoľko úrovní. Prvá úroveň je poznačená schopnosťou rozlišovať emocionálne gestá, poznámky. Tón hlasu môže povedať, v akom stave je osoba a čo cíti. Táto úroveň ukazuje schopnosť sústrediť nezameniteľnú pozornosť na emocionálny stav človeka.

Pochopenie empatie zahŕňa posun zmyselného sveta pocitov na seba. Je ťažké sa učiť. Na to je potrebné študovať výrazy tváre, pohyby tela, hlasové zafarbenie. Začať cvičiť na známych, priatelia, prvé prichádzajúce. Všimnite si akékoľvek drobnosti: vlasy na bunde, špinavosť, make-up na tvári, vlasy. Môže povedať veľa o osobe. Osvojte si túto zručnosť.

Druhá úroveň prípravy zahŕňa držanie určitých zručností. Táto úroveň je ťažšia, pre účastníkov je dôležité, aby presunuli návyky, pocity, pohyby tela a zafarbenie hlasu objektu, ktorý potrebujete cítiť. Pre ľahší úvod do obrazu je potrebná silná emocionálna reakcia. Je dôležité pozorne pozorovať osobu, predstaviť si, že ste ním. Po úplnom zlúčení s ním môžete vopred predvídať, čo bude robiť. Budete môcť žiť svoj život bez rozmýšľania a nie súdiť, čo je zlé. Staneš sa jedným s ním a zažiješ rovnaké emócie ako on: láska, bolesť, sklamanie. Je ťažké sa učiť, ale možné. Postupom času empath vníma pocity inej osoby ako svoju vlastnú. A tieto pocity sú iné.

Tretia úroveň tréningu vám umožňuje premeniť sa na skutočný empat. Empatia dokážu nielen cítiť skúsenosti iných ľudí, ale vedia, ako tento stav zvládnuť. Prvá možnosť je schopnosť rýchlo sa odvodiť z negatívneho stavu. Druhý je obmedzený na schopnosť odstúpiť od negatívneho stavu účastníka. Empath je schopný ovplyvniť emócie.

Rozvoj empatie umožňuje komunikovať s ľuďmi s ľahkosťou a porozumením. Existujú výhody a nevýhody vo vývoji empatie. Na jednej strane človek začína chápať ľudí a na druhej strane sa stáva citlivejšou osobou, ktorá je v konfliktných situáciách ťažko schopná odolať účastníkovi rozhovoru.

Úroveň empatie

Byť rôznorodý pojem, empatia má mnoho úrovní v sebe.

Prvá úroveň empatie je najnižšia. Ľudia patriaci k tejto úrovni sa zameriavajú na seba, sú ľahostajní k myšlienkam a pocitom iných ľudí. Zriedkavo chápete ostatných a máte problémy s nadviazaním kontaktov, cítite sa nepohodlne vo veľkej neznámej spoločnosti. Emocionálne prejavy takýchto ľudí sa zdajú byť nepochopiteľné, ako aj bez významu. S nízkou úrovňou empatie ľudia uprednostňujú osamelé aktivity, obchádzajúc kolektívnu prácu. Zástupcovia nízkej úrovne empatie sú zástancami presných formulácií, ako aj racionálnych rozhodnutí. Títo ľudia majú málo priateľov a tie, ktoré existujú, sa vyznačujú jasnou mysľou a obchodnými schopnosťami, a nie citlivosťou a citlivosťou. Ľudia na takýchto ľudí reagujú rovnako. Títo ľudia sa cítia odcudzení, pretože tí, ktorí sú okolo nich, im nevenujú pozornosť. Pri veľmi nízkej úrovni emocionálnej empatie je pre človeka ťažké hovoriť ako prvý, drží sa oddelene od svojich kolegov. Často je veľmi ťažký kontakt s deťmi, ako aj so staršími ľuďmi. V interpersonálnych vzťahoch sa empatia často ocitajú v nepríjemnej situácii, často nenájdu vzájomné porozumenie s ostatnými, milujú vzrušenie a umenie. Bolestne toleruje kritiku, ale nie je schopný na ňu reagovať.

Druhá úroveň empatie je najbežnejšia. Väčšina ľudí je ľahostajná k myšlienkam a pocitom druhých a len zriedka prejavuje empatiu. Táto úroveň je typická pre väčšinu ľudí. Okolité osoby ich nenazývajú hrubé, ale nie sú považované za obzvlášť citlivé. Emocie nie sú pre takýchto ľudí cudzie, ale vo väčšine prípadov sú pod kontrolou. V komunikácii sú často pozorní, snažia sa veľa pochopiť, ale niekedy strácajú trpezlivosť. Častejšie dávajú prednosť tichému mlčaniu, pretože si nie sú istí, či budú pochopení. Pri čítaní umeleckých diel, ako aj pri sledovaní filmov sa zaujímajú o akcie, nie o skúsenosti hrdinov. Títo ľudia nie sú zvláštni pre uvoľnenie pocitov, čo bráni plnému vnímaniu ľudí.

Tretia úroveň empatie je najvyššia. Ľudia s touto úrovňou empatie našli dosť. Títo ľudia majú tendenciu chápať cudzincov lepšie ako oni. Robia pravých lojálnych priateľov. Títo ľudia sú citliví na problémy a potreby druhých, sú veľmi veľkorysí, schopní veľa odpúšťať. Vždy so záujmom ľudí. Títo ľudia sú citovo citliví, rýchlo nadviazali kontakt, sú veľmi spoločenskí. Kolegovia a iní oceňujú takú úprimnosť. Ľudia s treťou úrovňou empatie neumožňujú konflikty a vždy hľadajú kompromisné riešenia, primerane tolerujú kritiku. Pri posudzovaní situácie dôverujú svojim pocitom, ako aj svojej intuícii. Radšej radšej pracujú s tímom než sami. Ľudia s treťou úrovňou vždy túžia po sociálnom schválení svojich činností. Takíto ľudia však nie sú vždy opatrní pri vykonávaní presných, ako aj tvrdých prác. Sú pomerne ľahké viesť z rovnováhy.

Typy empatie

Empaths sú rozdelené do nasledujúcich typov: non-empath, slabý empath, funkčný empath, profesionálny empath.

Nie empatia úplne zavreli svoje zmyslové schopnosti. Možno sa prejavil prejav empatie, pretože túto schopnosť nikdy nepoužili. Pocit empatie k takýmto ľuďom je neznámy a nesnažia sa ho spoznať. Nie sú schopní rozpoznať neverbálne a verbálne signály.

Slabé empaty sú v stave neustáleho stresu, zažívajú závažnosť sveta, problémy iných ľudí, obavy z emocionálneho preťaženia. Často je slabý empatický fyzicky rýchlo vyčerpaný, zažíva bolesti hlavy.

Funkčné empatie sú najrozvinutejšie, ľahko sa prispôsobujú emóciám, ovládajú ich, neprechádzajú cez seba. Toto je vzácna zručnosť. Externe, funkčné empatie nevychádzajú z obyčajných ľudí.

Profesionálni empati ľahko rozpoznajú všetky emócie, dokonca aj tie najzložitejšie, skryté v hlbinách duše. Profesionálne empatie dobre riadia emócie iných ľudí. Takých ľudí je veľmi málo. Majú schopnosť zmierniť bolesť, zlepšiť náladu.

Diagnostika empatie

Diagnóza empatie pomáha určiť, ktoré vlastnosti empatie dominujú osobe. Tento test je dôležitý pri výbere pracovníkov, ktorých profesionálne aktivity sú spojené s ľuďmi. Ak chcete študovať empatiu, môžete použiť metódu "stupnice emocionálnej reakcie". Test bol vyvinutý profesorom psychológie A. Mehrabianom.

Technika „Emocionálna reakcia“ poskytuje možnosť analyzovať všeobecné črty empatie u testovanej osoby. Napríklad schopnosť vcítiť sa do inej osoby.

Empatia u detí

S pomocou empatie získajú deti skúsenosti v štúdiu seba a iných ľudí, ktorí ich obklopujú. Dieťa postupne zhromažďuje zmyslový zážitok.

Empatia u detí priamo závisí od vzniku empatie u rodičov. Ak sú rodičia dobre formovaní vyššie uvedené pocity, potom ich deti budú mať normálny prejav empatie. Dobre sa rozvíja v dieťati, ktoré od rodičov dostalo lásku a teplo. U detí, vďaka rodičom, môže byť altruizmus dobre rozvinutý, pretože vznik altruizmu vzniká v rodine.

Súcit, súcit nie je len duchovný vývoj dieťaťa, ale aj spôsob skúmania vzťahov medzi ľuďmi. Opierajúc sa o tieto pocity, sa deti pozerajú na ľudí okolo seba a snažia sa v nich nájsť vlastné skúsenosti. Vzdelávanie empatie teda spočíva výlučne na pleciach rodičov.

Empatia u adolescentov

Vývoj osoby od narodenia je vo veľkej miere ovplyvnený rodičmi a rodinou. Rodina je dôležitou súčasťou rozvoja ľudského života. Vo vývoji empatie hrá obrovskú úlohu komunikácie detí so svojimi rodičmi. Tínedžer nemôže samostatne naučiť sa vcítiť kvôli nedostatku skúseností. Stále nie je oboznámený s pocitom bolesti. Rozvoj empatie u adolescentov sa prejavuje v živote tých detí, ktoré boli schopné dať rodine tak lásku, ako aj starostlivosť a pozornosť a teplo.

Empatia u adolescentov je možná, keď rodičia chápu pocity a emócie svojich detí. Porušenie kontaktu s rodičmi traumatizuje psychiku teenagera, ktorá sa negatívne prejavuje v jeho vývoji. Mať emocionálnu empatiu znamená vnímať svet inej osoby, jeho bolesť a šťastie. Rodina, ktorá je založená na dôverných pocitoch, je zameraná na harmonický rozvoj osobnosti adolescentov. Preto stojí za to zvážiť, že rodinné vzťahy by mali byť vždy priateľské.

Загрузка...

Pozrite si video: Suvereno - Empatia OFFICIAL VIDEO (Septembra 2019).