Psychológia a psychiatria

Mužské sebavedomie

Mužské sebavedomie predstavuje mentálny obraz osoby. Muži, rovnako ako ženy, môžu mať nízke sebavedomie, ktoré následne vedie k rozvoju nízkeho sebavedomia a pretrvávajúca túžba prispôsobiť sa vytvorenému obrazu sa zmení na fiasko. Avšak, ak je to žiaduce, každá osoba je schopná zvýšiť osobné sebavedomie a realizovať všetky svoje túžby v živote.

Sebaúcta človeka priamo závisí od stanovených štandardov rodičmi ako dieťaťom. Napríklad, rodičia často stanovili štandardy vo svojich štúdiách, v športe, a ak chlapec nespĺňa očakávania, vytvára sa jeho sebaúcta. Psychológovia hovoria, že jedna neúspešná životná skúsenosť je schopná prejsť do iných oblastí a muž bude veriť, že je všeobecne zlý.

Existujú štúdie v psychológii, že až 75% všetkých prípadov s nízkou sebaúctou sa vyskytuje u tých mužov, ktorí majú problémy so ženami as intimitou. Zároveň je väčšina zástupcov mužov vystavená úzkosti, ako aj miernej alebo stredne ťažkej depresii.

Výskumní pracovníci znejú na poplach, pretože v posledných niekoľkých desaťročiach sa rodičovský prístup k výchove chlapcov úplne zmenil. Čas, ktorý rodičia trávia so svojimi deťmi, sa znížil, pretože chlapci sú vnímaní ako tvrdí a stabilní jednotlivci. Chlapcom sa pripisujú pevnejšie a sebavedomejšie charakterové črty, takže mužovo sebavedomie je priamo závislé od detstva, pretože všetko je položené na samom začiatku formovania osobnosti.

Vlastné sebavedomie má pre mužov veľký význam, pomáha sa dostatočne realizovať v živote. Rodičia musia pomôcť chlapcom vyjadriť svoje pocity výberom správnych slov. Deti by mali mať vždy pocit, že ich rodičia budú podporovať. Ak, ako dospelí, muži hľadajú odpoveď na otázku: „Ako sa vysporiadať s nízkou sebaúctou?“, Potom je to pravdepodobne vina rodičov, ktorí boli nútení robiť to, čo nechceli, napríklad šport alebo umenie. S pocitom neustálej podpory v detstve vyrastajú chlapci s väčšou istotou.

Nízka sebaúcta u mužov

Nízka sebaúcta mužov sprevádzaná úzkosťou a depresiou. Úzkosť vyvoláva nerozhodnosť a strach, depresia vedie k hnevu. Tieto podmienky spoločne posúvajú človeka k takým následkom, ako je užívanie alkoholu, drog, človek sa stáva horúcim, sú tu útoky agresie, človek ľahko chodí do cudzoložstva, nemá túžbu pracovať, je letargia, ako aj nestabilné vzťahy.

Sebaúcta človeka ovplyvňuje mnoho životne dôležitých okamihov: či sa rozhodne stretnúť s dievčaťom alebo nie, ako úspešné bude prvé stretnutie, či bude vybraný záujemca, či sa vyskytnú ťažkosti počas rozhovoru pri uchádzaní sa o zamestnanie, či sa bude vzťah vyvíjať v tíme a podobne.

Iba silný a sebaistý človek, ktorý nemusí nutne žiariť externými údajmi, prinesie oveľa žiadanejší účinok na ženské pohlavie, na zamestnávateľa alebo na riešenie kontroverzných momentov v živote.

Nízka sebaúcta u mužov v reálnom živote je obrovský problém. Táto neistota, podozrievavosť, nekonzistentnosť fráz, koktanie, vzrušenie, tras, bolesť hlavy, úzkosť, vysoký stres, letargia. Patrí k nevýhodám a v každom ohľade sa snažte vzbudiť všetky možné metódy.

Ako zvýšiť seba-úctu mužov?

Sebahodnotenie mužov ako celku je primeranejšie ako ženy. Štúdie ukázali, že muži o sebe myslia lepšie ako ženy o nich myslia. To neznamená, že by sa muži preceňovali, naopak, ženy ich podceňujú.

Americký psychológ William James predstavil vzorec, v ktorom sa sebaúcta (spokojnosť so životom, sebavedomie, sebaúcta) objavuje vo forme zlomku, kde je úspech v čitateľovi av menovateli aspirácie (orientácia jednotlivca na dosiahnutie určitého výsledku, stavu, cieľa). Úroveň sebaúcty sa preto môže zvýšiť zvýšením úspechu (čitateľ zlomku) alebo znížením nárokov (menovateľ).

Stále existuje niekoľko spôsobov, ako zvýšiť sebaúctu.

Prvým je šport. Krásne, tónované telo, narovnané ramená a sebavedomá chôdza poskytne istotu pri riešení mnohých životných problémov.

Druhou je znalosť obsiahnutá v knihách. Dobre čítaný, dobre-zběhlý muž v mnohých veciach sa v skutočnosti nedostane do situácií, z ktorých sa nemôže adekvátne objaviť. Taký človek si vždy zachováva svoju dôstojnosť a vysokú sebaúctu. Je schopný predpovedať situáciu, čítať gestami, ľahko predpovedať správanie niekoho, trvalý, pokojný a nie rozruch. A vysvetlenie pre všetko je vysoký intelekt človeka.

Po tretie, musíte sa stať profesionálom v akomkoľvek hobby alebo biznise. Napríklad v tuningu áut, profesionálnom horolezectve, športovom rybolove, stavbe budov a pod. Psychológovia hovoria, že úspech v hobby viackrát zvyšuje sebaúctu.

Po štvrté, toto je mužské sebavedomie. Úspech muža vo vzťahu s dôležitou osobou pre neho (napríklad priateľka, spoločník, šéf) posilní jeho sebaúctu a povedie k vysokým úspechom, ako aj k úspechu v akejkoľvek oblasti života, a naopak, nízka sebaúcta predvída väčšinu neúspechov a zármutkov. Pocit nekompetentnosti a defektov vo vzťahoch s inými jednotlivcami podkopáva sebadôveru a sebavedomie mužov. Sebaúcta zahŕňa pojem sebaúcty, napríklad (som populárny / nepopulárny, som kompetentný / nekompetentný). Pamätajte, že tí, ktorí sú v okolí, sú zrkadlom, pretože sú presným odrazom toho, čo si o sebe myslíme ao tom, ako si vážime seba samých. Ak si človek myslí, že nie je ničím iným, ako človek, ako profesionál, iní na neho tiež myslia rovnakým spôsobom. Zmeňte svoje myslenie o 180 stupňov, začnite si vážiť seba a okamžite sa objavia zmeny vo vašom prostredí, ktoré s vami začnú úctivo zaobchádzať.

Po piate, vedľa vás by mala byť osoba, ktorá vám bude veriť, podporovať, povzbudzovať a dávať pocit dôvery.

Po šieste, spôsoby ako zvýšiť dôveru mužov zahŕňajú pozitívne myslenie, pretože je kľúčom k úspechu. Pozitívne myslenie môže zmeniť kvalitu života. Naša budúcnosť sa objavuje v mentálnom obraze a je dôležité naučiť sa vidieť priaznivý výsledok akejkoľvek situácie.

Po siedme, naučiť sa nastaviť úlohy inak. Veľké úlohy a ciele sú rozdelené na malé. Napríklad pri riešení problému, ktorý sa javí ako nemožný na realizáciu predstavivosti, je potrebné krok za krokom rozšíriť. Každý úspešne dokončený krok dá dôveru v riešenie náročnej úlohy a človek postupne dosiahne pocit dominancie nad touto otázkou.

Ôsme, je veľmi dôležité naučiť sa byť dobrým partnerom, priateľom, otcom. Nebojte sa ukázať súcit je najrýchlejší spôsob, ako sa ostatní cítia bezpečne v blízkosti človeka. Človek by nemal konkurovať svojmu otcovi. Je potrebné zamerať sa na rozvoj vlastného štýlu, a to sa zase budete cítiť pohodlne a dobre.

Sledovaním týchto jednoduchých tipov je možné dosiahnuť rast mužského sebahodnotenia.

Загрузка...