Psychológia a psychiatria

Nízka sebaúcta

Nízka sebaúctaŽiaľ, dnes je to bežné. Vzhľadom k tomu, že človek nie je schopný adekvátne posúdiť svoje vlastné kvality, existujúci potenciál a seba samého, nie je schopný a nie sa snaží niečo dosiahnuť v živote. Toto je hlavné nebezpečenstvo nízkeho sebavedomia. Môže byť stabilný alebo plávajúci.

Stabilná nízka sebaúcta nezávisí od okolností a plávajúca je závislá od situácie alebo nálady subjektu. Ľudia s nízkou sebaúctou často nedokážu pochopiť, prečo ich spoločnosť zaobchádza s opovrhovaním, iní nie sú vôbec priateľskí pri komunikácii, kde hľadať dôvody takéhoto postoja.

Príčiny nízkeho sebavedomia

Psychologický problém nízkeho sebavedomia sa často nachádza v modernej spoločnosti. Niekedy môže vážne otráviť život človeka a ak s ním bude spojených niekoľko ďalších negatívnych prejavov osobnosti, potom bude človek jednoducho sklamaný životom a ľuďmi úplne.

Nízka sebaúcta a jej príčiny pochádzajú z detstva alebo v dôsledku mnohých špecifických udalostí, v dôsledku ktorých človek stratil vieru v seba samého. Dôležitým faktorom, ktorý spôsobuje vznik pocitov viny v detstve, je nízke sebavedomie rodičov. Toto je viac ženy. Koniec koncov, od momentu narodenia dieťa takmer úplne kontroluje jej pozornosť. Keďže mnohí dospelí konajú na deťoch, riadia sa falošnými presvedčeniami, hodnotami, postojmi a zásadami, toto všetko sa nevyhnutne prenáša na deti prostredníctvom správania a reakcií. V tých prípadoch, keď sa rodičia považujú za podradených alebo závislých od iných, sa deti cítia nehodné, v dôsledku čoho nedokážu prekonať ťažkosti a vyrovnať sa s problémami. V skutočnosti sú chybné názory rodičov vytvárané „faktami“ skúseností detí.

Nízka sebaúcta, lenivosť, strach, sú tri tzv. Veľryby, na ktorých sú založené zlyhania a nespokojnosť so životom. Keď sa narodí dieťa, jeho veľkosť mozgu je približne 12% mozgu dospelého. O jeden a pol roka - 50%, a za päť rokov je veľkosť mozgu detí len o 20% menšia ako mozog dospelej osoby. Toto telo je najrýchlejšie rastúce. Počas obdobia rastu detský mozog získava základné dojmy, ktoré pomáhajú formovať model ďalšieho správania. Ak teda počas tohto obdobia jeden alebo obaja rodičia majú nízku sebaúctu, potom je ľahko prijatý dojemným vedomím dieťaťa.

Všetko to začína prvou chybou, keď rodičia začnú volať dieťa zlé. Dieťa nemôže pochopiť, že táto vlastnosť súvisí s jeho správaním a neopisuje jeho osobné vlastnosti.

Nízke sebavedomie sa ďalej vyvíja v dôsledku porovnávania vášho dieťaťa s ostatnými. Rodičia často porovnávajú dieťa so staršími deťmi, alebo ešte horšie s niekým z rodiny. Výsledkom je, že detský pocit menejcennosti a nízke sebavedomie, stále v jeho embryonálnom stave, začína rásť a posilňovať. Výsledkom je, že sa dieťa porovnáva s deťmi podobného veku, ktoré má každý rád, je nimi obdivované a je nútené trpieť vlastnými imaginárnymi poruchami. Dieťa začína veriť, že iní sú obdarení veľkou inteligenciou, dôverou, silou a sú populárnejší. Dôsledkom toho je deštruktívny pocit menejcennosti. Rodičia by mali zmierniť kritiku a neporušiť dieťa ako osobu. Kritika by mala byť zameraná na zlé konanie a chybné konanie dieťaťa, a nie na neho osobne.

Nízka sebaúcta a dôvody pre ňu vyplývajú z inej chyby rodičov - nedostatku porozumenia a uznania individuality ich dieťaťa. Mnohí rodičia venujú veľmi málo pozornosti svojim pocitom, túžbam a postojom. Často môžete počuť frázy od mamy a otca, ako napríklad „čo môžete pochopiť“ alebo „viem lepšie, čo mám robiť“ atď. Rodičia vnímajú nesúhlas detí ako osobnú urážku alebo ako znak neúcty voči sebe. Takéto rodičovské správanie je určené ich nízkou sebaúctou a je vyjadrené v potrebe byť vždy v poriadku.

Mnohí dospelí sa snažia žiť nepriamo prostredníctvom svojich detí. Veria, že deti by mali dostať všetko, čo predtým hľadali. Preto tlačia deti na svoje ciele bez ohľadu na ich potenciál. Snívajú o realizácii svojich nenaplnených nádejí a túžob prostredníctvom detí.

Problémy nízkeho sebavedomia sú často priamo závislé od vzhľadu jednotlivca. Mnohé deti čelia fyzickým, intelektuálnym a emocionálnym ťažkostiam kvôli svojmu špeciálnemu, abnormálnemu alebo neobvyklému vzhľadu, ktorý nezodpovedá mýtickým kánonom atraktivity. Presvedčia sa, že sú príliš tuční, vysoký, pomalý atď. Takéto presvedčenie vedie k rozvoju hlbokého pocitu podradenosti, ktorý je v budúcnosti ťažké prekonať.

Mnohí rodičia veľmi oceňujú materiálny blahobyt. Dieťa prijíma tento postoj k životu a identifikuje sa s týmito hodnotami. Následne často vstupuje do manželstva kvôli peniazom. Postupne materializmus ničí vnímanie osobnej dôstojnosti dieťaťa, vtiahne ho do nekonečného hľadania bohatstva a kompenzuje tento pocit menejcennosti.

Príliš silné, príliš starostlivé alebo vždy oddávajúce sa rodičia menia deti na emocionálne postihnutie. Zbavení sa akceptovania životných okolností s dôverou, dôstojnosťou a pevnosťou, zotrvávajú a pohybujú sa s prúdom, vyberajúc si cestu najmenšieho odporu. Úplný nedostatok dôvery v osobnú silu alebo nedostatok jej vytvára pocit menejcennosti, čo vedie k vytváraniu nízkeho sebavedomia.

Existuje mnoho faktorov, ktoré spôsobujú problémy s nízkou sebaúctou, ale nasledujúce tri sa považujú za najdôležitejšie. Prvým faktorom je séria defeatistických presvedčení, presvedčení, princípov a hodnôt, ktoré si požičiavajú od rodičov. Druhým faktorom je charakteristika osobnostného súboru vlastných chýb, zlyhaní a omylov, získaných v školských rokoch z dôvodu falošných, mylných predstáv a konceptov učiteľov. Tretím faktorom je negatívna, príliš náboženská výchova, s dôrazom na pocit viny a menejcennosti.

Známky nízkeho sebavedomia

Každý jedinec je jedinečný, ale ľudia s nízkou sebaúctou majú niekoľko spoločných vlastností. Jednotlivci s nedostatočným sebahodnotením reagujú podobným spôsobom na podobné podnety.

Ľudia s nízkou sebaúctou majú tieto príznaky: nerozhodnosť, predstieranie, vyhýbanie sa chvály, zvýšená ostražitosť, ťažkosti s prítomnosťou v súčasnosti, ľahko sa vzdáva a robí ústupky, pokorne sa pýta, nedefinuje vysoké ciele, neustále sa porovnáva, zakazuje sa byť úprimne šťastný.

Nerozhodnosť sa vyjadruje v nemožnosti voľby. Potreba voľby vedie subjekt s nízkym sebahodnotením k strnulosti, pretože sa obáva následkov v prípade nesprávneho rozhodnutia. Predstieranie sa prejavuje v strachu z odhalenia sa ostatným, ako to naozaj je. Vychvaľujúca chvála je vrúcne vysvetlenie, prečo si nezaslúžia pochvalu. Vyhýbanie sa schvaľovaniu často vedie k podozreniu z neúprimnosti v vyslovení chvály. Ľudia si začínajú myslieť, že nemajú čo chváliť, preto to znamená, že sú len šikanovaní. Zvýšená ostražitosť sa prejavuje v pozorovaní všetkého, čo robia (gestá, výrazy tváre atď.) A iní hovoria. Preto ľudia s nízkou sebaúctou zbierajú dôkazy, že nie sú milovaní. Ťažkosť byť v súčasnosti spočíva v pretrvávajúcom poľutovaní nad minulosťou a obavami o novú budúcnosť, ktorá neumožňuje jednotlivcovi pohodlne zostať v súčasnom momente.

Osoba s nízkou sebaúctou má istotu, že sa neustále mýli a určite stratí, takže sa ľahko vzdá a robí ústupky, pričom sa nikdy nechráni. Presvedčenie osoby, ktorá je náchylná k podceňovaniu sebaúcty, menejcennosti, že jeho osud je v rukách iných, ktorí sa k nemu správajú rovnako ako k sebe, núti jednotlivca, aby sa nepýtal, ale aby prosil ostatných o pomoc. Nastavenie len zanedbateľných cieľov pred vami vám umožňuje chrániť sa v budúcnosti pred akútnym prežitkom zlyhania, sklamaním, človek je na sto percent presvedčený, že k zlyhaniu dôjde.

Osoba s nízkym sebahodnotením sa vždy porovnáva s ostatnými a nie je vždy v jeho prospech. Jednotlivec, ktorý má sklon neadekvátne hodnotiť svoju vlastnú osobnosť, zakazuje sa užívať, pretože si je istý, že žiadne šťastie nie je hodné. Aj príznaky nízkej sebaúcty sa môžu prejaviť v medziľudských vzťahoch subjektov av akejkoľvek komunikácii s prostredím.

Nízka sebaúcta - čo robiť

Problémy nízkeho sebavedomia sú vážnou prekážkou rozvoja, osobného rastu a úspechu. Je to nebezpečné, okrem toho, že jednotlivec zostane nenaplnený, dokonca aj skutočnosť, že je sprevádzaná duševným utrpením, prežívajúc pocity strachu a viny, pocity menejcennosti. Jednotlivec s nízkou sebaúctou sa postupne vzdiali od sveta, čo vedie k pocitu odmietnutia a zbytočnosti.

Neistá osobnosť sa vyznačuje fyzickou a emocionálnou zdržanlivosťou, plachosťou. Ľudia podvedome vnímajú iných jednotlivcov podľa ich sebaúcty. Preto, ak sa človek sám hodnotí sám, potom by nemal očakávať vyššie „skóre“ od tých okolo seba.

Séria porúch často vedie k situačnému nízkemu sebavedomiu. Ak sa sebadôvera znížila nie vplyvom vplyvu určitých okolností, ale je stabilným postojom voči jednotlivcovi, nebude ľahké ju zvýšiť, ale je to možné. Pomôcť osobným tréningom a pozitívnej psychoterapii.

Čo robiť s nízkou sebaúctou? Situácia nízka sebaúcta stúpa pomerne ľahko - stačí len rozptyľovať jednotlivca od negatívnych okolností, ktoré zažívajú, zapájať sa do nového podniku alebo inej situácie, v ktorej je úspech celkom reálny. Aj pri tomto type nízkej sebaúcty nebude podpora priateľov a príbuzných zbytočná.

Ako sa vysporiadať s nízkou sebaúctou, pýtate sa. Hlavná vec je vaša túžba a vytrvalosť. Snažte sa robiť to, o čom ste už dlho snívali, ale znechutenie sa vám to zabránilo. Napríklad, choďte na výlet, kúpte si niečo, o čom ste už dlho snívali, doprajte si svoje obľúbené jedlo, zmeňte svoj obrázok, navštívte divadlo alebo film, stretnite sa s priateľmi. Všeobecne platí, že musíte urobiť to, čo odkladáte robiť, pretože váš odpor k sebe a pretože to bola škoda tráviť čas a peniaze na seba.

Pokúste sa prehodnotiť svoj postoj k neúspechom a neúspechom. Musíme sa naučiť, ako s nimi zaobchádzať ako so skúsenosťami, s potenciálom naučiť sa niečo nové, lepšie poznať druhých a naše schopnosti. To určite prinesie pozitívne výsledky a zvýši vaše vlastné osobné sebavedomie.

Nízka sebaúcta - ako bojovať

Človek môže robiť všetko, ale často má lenivosť, strach a nízke sebavedomie na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov.

Nízka sebaúcta je stále nebezpečná, pretože porušuje kvalitu života jednotlivca. Môže sa prejaviť v rôznych sférach životnej činnosti jednotlivca. Znížené sebavedomie jednotlivca môže mať tiež nepríjemný vplyv na jej bezprostredné okolie - priateľov, kolegov, príbuzných atď. Tento problém by sa preto mal bojovať, ale mal by sa robiť takým spôsobom, aby sa nezmenil na vojnu s vlastnou osobou. Naopak, jednotlivec sa musí snažiť naučiť sa milovať a prijímať sa.

Ako sa vysporiadať s nízkou sebaúctou? Pre začiatočníkov, prestaňte sa neustále porovnávať so svojím okolím. Niekto je talentovaný umelec a majstrovsky sa pripravuje, čo je úplne mimo moci iného subjektu. Premýšľajte o tom, že niekto môže len snívať o zručnostiach, ktoré vykonávate šikovne, ale nepovažujte ich za potrebné. Musíme začať robiť niečo, čo je naozaj zaujímavé a nepotlačiť. Záľuby môžu veľa povedať o osobe, môžu pomôcť nájsť spolupracovníkov a podporiť konverzáciu. Snažte sa pochopiť, že ste ľudská bytosť, preto môžete urobiť chyby, ktoré robí úplne celá populácia Zeme. Koniec koncov, chyba nie je osobnou vinou, ale skúsenosťou a príležitosťou naučiť sa niečo nové.

Snažte sa objektívne zhodnotiť svoje zásluhy a nedokonalosti. Prevezmite zodpovednosť za svoj vlastný život, chyby a úspechy pre seba. Ak sa niečo pokazilo, vždy sa môže zmeniť. Zamerajte svoju pozornosť na osobný úspech, úspechy a nie na zlyhania. Zabudnite na urážky, nepozorujte na ne.

S akoukoľvek interakciou s prostredím, nemusíte štipku a premýšľať o tom, aký dojem urobíte. Je lepšie zamerať sa na rozhovor a rozhovor s ním. V tomto prípade určite urobíte priaznivý dojem. Koniec koncov, všetci milujú, aby boli pozorne počúvaní.

Problémy nízkeho sebavedomia sa dnes vyskytujú na každom kroku, takže sa nemusíte okamžite dostať do paniky, ak si všimnete neadekvátne posúdenie vašej osobnosti a vlastných zásluh. Je lepšie prevziať vôľu do päste a zapojiť sa do zvyšovania viery v seba a svoj potenciál.

Загрузка...