Psychológia a psychiatria

Ako zachrániť rodinu

Ako zachrániť rodinu - dnes jedna z najčastejšie kladených otázok. A to je pochopiteľné, pretože podľa oficiálnych štatistík sa každá druhá rodina rozpadá. V modernom svete bolo zachovanie rodiny dosť ťažké. Aby sa manželstvo nerozpadlo, je potrebná túžba oboch manželov, obrovská každodenná práca na sebe a na ich vzťahoch. Jednou z najčastejších príčin rozvodu je nedorozumenie medzi manželmi, ktoré sa nakoniec rozvíja v akútnych konfliktných situáciách a takmer neriešiteľných osobných problémoch. A aby to nevzniklo, mali by ste sa naučiť, ako správne budovať vzťahy v rodine.

Chcem zachrániť svoju rodinu, čo mám robiť? Ako často môžete počuť takúto otázku z úst mladých a nie veľmi dievčat. Môžete im dať veľa rád, ale všetci budú márne, ak neriešite základnú otázku, stojí za to zachrániť rodinu? Musíte na túto otázku odpovedať čestne, aby ste pochopili, aké motívy vás vedú. Možno už dlho nie je nepotizmus, pocity sú preč a ľudia nemajú nič viac spoločné?

Ak sa stále rozhodnete ponechať si rodinu, s týmto vám pomôžu nasledujúce tipy.

Ako udržať rodinu - tipy psychológa

Jedna z hlavných príčin mnohých konfliktných situácií v rodine úzko súvisí so skutočnosťou, že subjekty postupne prestávajú všímať si identitu vo svojom partnerovi a začínajú ju vnímať ako súbor užitočných a potrebných funkcií.

Napríklad, priemerný manžel má nasledujúci užitočný súbor funkcií: pravidelne prináša mzdu, príde domov včas, nehadzuje ponožky okolo bytu, dáva darčeky na dovolenku a kvety, keď dostal pokutu, atď. To by mala byť typická kópia multifunkčného muža.

Rovnaká situácia je pozorovaná v postoji mužov k ženám. Žena by mala byť schopná variť, pravidelne umývať, byť vždy v dobrej nálade a nikdy by nemala mať bolesti hlavy v noci.

Keď sa vyskytnú niektoré poruchy vo výkone ich funkcií, či už muž alebo žena, druhá polovica sa začne uraziť, hnevať a prejavovať svoju nespokojnosť, čo vedie ku konfliktu. Ale človek nie je auto. Môže byť chorý alebo rozrušený, unavený alebo osamelý. A tak deň za dňom ľudia postupne prestávajú všímať si a vážiť si črty, pre ktoré sa milujú, a brať ich za samozrejmosť. Spolu s tým sa úspešne zameriavajú na vlastnosti, ktoré nie sú príjemné a nepríjemné. Táto situácia je pozorovaná aj v stabilnej komunikácii. Ľudia sú tak usporiadaní, že majú tendenciu si všimnúť viac negatívnych ako pozitívnych. Tu leží nebezpečenstvo. Jednotlivci môžu stratiť víziu celého obrazu, čo nie je také zlé.

Čo robiť, aby ste zachránili rodinu? Druhým tipom je obdivovať sa. Urobte si trochu cvičenia, aby ste pochopili dôležitosť schopnosti obdivovať svojho partnera. Predstavte si, že všetky vlastnosti manžela, ktoré vám spôsobujú negatívne, odmietnutie, premýšľanie o tom, aké charakterové vlastnosti váš partner potrebuje. Samozrejme, takéto myšlienky spôsobia frustráciu, zlosť a zlosť. Teraz si predstavte všetko, čo milujete v partnerovi, jeho najlepších vlastnostiach a charakterových vlastnostiach, všetko, čo sa vám páči, a sledujte svoju náladu - okamžite sa zlepší. Takéto myšlienky môžu pomôcť vyrovnať sa s nepríjemnými a nepríjemnými momentmi, ktoré vznikajú v procese spolužitia.

Obdiv je priamym antagonizmom neúcty, ktorej vznik vo vzťahu k partnerovi vedie k pomerne rýchlemu rozpadu rodiny. Nerešpektovanie sa považuje za jeden z najnebezpečnejších pocitov v rodinnom živote. Preto sa snažte kultivovať pozitívne myšlienky o svojom partnerovi tak často, ako len môžete. Keď sa to stane zvykom, okamžite si všimnete dramatické zmeny k lepšiemu vo vzťahu. Chváľte a obdivujte svojho partnera nahlas. Spočiatku to môže byť nezvyčajné, ale časom sa partner bude používať a váš vzťah bude vznietiť novým spôsobom.

Ako udržať mladú rodinu? Musíte sa naučiť rozumieť sebe. Koniec koncov, každý človek má komplex nevedomých očakávaní a predpokladov týkajúcich sa interakcie s partnerom, ktorý sa vyvíja postupne. Všetky naše dohady sú ovplyvnené rodinou, z ktorej sme prišli. V rodičovskej rodine často vznikajú primárne emocionálne problémy. A keďže neexistuje spôsob, ako ich vyriešiť, ľudia ich tlačia hlbšie do podvedomia. Takéto dohady a problémy majú tendenciu prísť v podobných podmienkach, zatiaľ čo zostávajú nevypočítateľné (bezvedomia), môžu skôr zničiť spoločný život. Koniec koncov, ľudia majú tendenciu byť rozrušený, ak nedostanú to, čo chcú.

Ďalšou z najčastejších chýb je neschopnosť alebo neochota vyjadriť svoje vedomé túžby v jasnej forme. Mnohí jednotlivci veria, že partner musí uhádnuť, čo chce. Bohužiaľ, je to dosť zriedkavé. Preto by sa partneri mali naučiť jasne, otvorene, jasne vyjadriť svoje myšlienky a túžby, ale zároveň sa snažiť navzájom nevyprovokovať obrannú reakciu.

Ako udržiavať rodinné vzťahy? Umenie gramotného sporu v tom pomôže. Rozhodujúcim faktorom v oblasti rodinného blahobytu je to, ako si manželia navzájom diskutujú alebo argumentujú. Najprv musíte zistiť, kde vedú diskusie - naostriť alebo vyriešiť, zmierniť konflikt. Samozrejme, že je ťažké, ale možné vytvoriť diskusiu správne, keď vášne beží vysoko. Je ťažké správne argumentovať, ale je to celkom možné. V sporoch s osobou s vyšším postavením sa ľudia snažia zadržať, preto problémom nie je nedostatok komunikačných zručností, ale v samotnej atmosfére negativity, ktorá vládne v rodine a môže viesť pri najmenšom nesúlade ku globálnemu škandálu.

Psychológovia tvrdia, že konflikt medzi manželmi môže byť vyriešený oveľa úspešnejšie a plodnejšie, za predpokladu, že pozornosť nie je zameraná na podstatu kontroverznej otázky, ale na vlastné emócie, ktoré s ňou súvisia. Hlavnou myšlienkou je pokúsiť sa prekonať obvyklú cyklickú povahu negativity spojenej s rozdielmi medzi partnermi v akomkoľvek neregulovanom konflikte.

Existuje niekoľko taktických techník, ktoré pomôžu tento problém vyriešiť a nájsť odpoveď na otázku, ako udržiavať rodinné vzťahy. Je potrebné obmedziť čas sporu. Dohodnite sa na začiatku, aby ste vyhradili akýkoľvek spor o 15 minút v rade za podmienky, že sa určite vrátite do diskusie o vzrušujúcom spornom probléme, ak tento termín nedodržíte. Ak chcete sledovať čas, použite hodiny alebo časovač. Nespoliehajte sa na svoj vnútorný zmysel pre čas. Skutočne, vo chvíľach nadmerného emocionálneho vzrušenia môže zlyhať.

Snažte sa zachovať pokoj - špecifický spôsob riešenia emocionálnej nadmernej stimulácie, ktorá je najzávažnejším deštruktívnym faktorom v rodinných vzťahoch. Snažte sa obmedziť prvé výbuchy hnevu, priamu kritiku jednotlivca. Je dovolené kritizovať správanie partnera alebo konkrétne činy, ale nie jeho osobnosť. V tomto štádiu sporu je tiež nemožné dôverovať pocitom a je potrebné zakladať sa na objektívnych fyziologických ukazovateľoch, predovšetkým na meraní tepovej frekvencie najprv na začiatku konverzácie a potom každých päť minút. Ak stúpne o viac ako 10%, potom by ste si mali oddýchnuť 20 minút, kým si nie ste istí, že ste sa úplne upokojili, nemusíte sa znova ponáhľať do boja. Koniec koncov, ľudia sa často domnievajú, že sa už upokojili, keď v skutočnosti je to ďaleko od prípadu.

Naučte sa hovoriť a počúvať, zatiaľ čo neberiete obrannú pozíciu. Nemyslite si na to, čo ste nepovedali, len pozorne počúvajte partnera. Snažte sa pochopiť motiváciu partnera, o čo sa naozaj zaujíma, čo zažíva. Neberte kritiku na vašu adresu ako osobnú urážku a neponáhľajte sa okamžite na protiútok. Správnou reakciou by bolo vyhodnotiť tieto prejavy ako znak závažnosti a závažnosti problému pre partnera. To však neznamená, že sa musíte dohodnúť na všetkom. Najdôležitejšou úlohou je porozumieť pocitom partnera, aby boli spravodlivé, aj keď nesúhlasíte.

Naučte sa vyjadriť partnera pre porozumenie. Mnohé štúdie ukazujú, že pre jednotlivcov to nie je ani tak riešenie problému ako jeho pochopenie. Preto sa snažte ukázať empatiu a naučiť sa vidieť veci z pohľadu iného.

V procese diskusie musíte pokojne a stručne opísať, čo sa stalo podľa vášho názoru. Akýkoľvek nárok je lepšie začať so zámenami „I“, „ja“, „ja“ a nie „vy“. Jasne, jasne a zdvorilo formulovajte svoje vlastné myšlienky. Reč musí byť pozitívna a sprevádzaná takzvanými „magickými“ slovami a frázami „prosím“, „budem rád, ak budete.“

Nevzdávajte sa, že ste sa naučili správne viesť dialóg, ak ste uspeli v prvom argumente. Osvojiť si zručnosti správneho sporu, praxe a pozornosti sú úplne potrebné. Je potrebné priniesť techniku ​​kompetentnej konštrukcie diskusie do automatizmu.
Naučte sa, ako kriticky hodnotiť svojho partnera, tiež posúdiť svoje vlastné nároky voči nemu. Hodnotiť svoje nároky. Možno je to príliš prehnané tvrdenia? Staňte sa najlepšími priateľmi.

Ako udržať rodinu po zrade

Zrada, to je strašné slovo. Zdá sa, že naša rodina nikdy nepozná svoju hodnotu, ale uplynuli roky a teraz sme na pokraji osudového rozhodnutia.

Rozvádzať alebo viesť rodinu? Ak je druhý, potom čo robiť, aby zachránil rodinu? Ak zrada jedného z partnerov bola výsledkom chyby alebo slabiny, ktorú manžel už tisíckrát ľutoval, potom je pravdepodobne lepšie odpustiť a zabudnúť. Ak sa však partner pravidelne mení a má v úmysle pokračovať v budúcnosti v budúcnosti, nemá zmysel zachraňovať rodinu.

Príčiny cudzoložstva môžu byť mnohé, ale nie je to menej bolestivé. Nie všetci ľudia môžu odpustiť. Každý jednotlivec zaobchádza s takýmto pojmom inak ako so zradou - niekto ho vníma ako bezvýznamnú slabosť, zatiaľ čo iní ho považujú za zradu. Zvolené riešenie závisí od postoja k samotnému konceptu „zrady“.

O rozvode alebo zachraňovaní rodiny sa môže rozhodnúť iba každý pre seba, ale pamätajte, že je veľmi ťažké zachrániť vzťah po cudzoložstve, preto môže byť lepšie, aby ste ho do takej veci nepriniesli?

Ťažkosti s odpustením zrady spočívajú v zabúdaní na fakt jej existencie, nikdy si na to nepamätáte a Boh zakazoval, obviňoval ju, že zabránil vzniku podobných situácií v budúcnosti.

Manžel sa zmenil a jediná myšlienka „Chcem zachrániť rodinu“ sleduje ženu, čo robiť v tomto prípade?

Po prvé, musíte prestať neustále obviňovať manžela za hrubo. Najčastejšie sa silná polovica obracia na svoje milenky kvôli tomu, že nemôžu pokojne oddychovať a mať dobrý čas so svojou ženou. Po nejakom čase, po výkriku „horkej“ ustúpenej cesty, svadobnej cesty a svadobných ciest skončili medvede, že vášne začali ustupovať a pocity z jasných a nasýtených sa zmenili na hlbšiu, ale stále všetku komunikáciu medzi manželmi problémy a bežný život. Panny, naopak, sú vždy radi, že človek príde a nepotrebujú nič na oplátku.

Často je mužské cudzoložstvo úzko spojené len s uspokojovaním telesných inštinktov. Preto môže byť užitočné, aby ste sa viac oslobodili v posteli a snažili sa umožniť všetkým jeho fantáziu svojmu mužovi v sexe. Možno sa vám to bude páčiť aj vy? Staňte sa opäť mladými a krásnymi, s ktorými sa raz zamiloval. Koniec koncov, manželstvo nie je dôvodom na relaxáciu a beh vášho vzhľadu. Pamätajte si, čo sa starať o seba. Samozrejme, žena rieši veľa problémov počas dňa, je zaneprázdnená v práci av každodennom živote, výchova detí leží na nej. Nie je to však objektívny dôvod na spustenie vášho vzhľadu. Čas pre seba môže byť vždy pridelený, ak chcete. A povinnosti na dome možno rozdeliť s manželom. Koniec koncov, dosť často sa ľudia menia, pretože sú priťahovaní k rôznorodosti, a oni sa vydierajú na vzhľad dievčaťa, pretože doma sa stretávajú každý deň „prirodzenou“ krásou.

Ako môže človek udržať svoju rodinu, ak sa jeho manželka zmenila? Po prvé, začnite hľadať príčinu sami. Koniec koncov, krásna polovica sa mení oveľa menej ako silnejší sex. Aj ženská nevera sa zriedkavo deje na základe vášní, pretože dievčatá majú málo na to, aby cítili vášeň pre muža, ktorého majú radi, musí s ním sympatizovať ako osobu. To znamená, že dievča, aby sa rozhodlo o zrade, musíte sa prakticky zamilovať do muža. Preto by ste mali hľadať príčinu vo svojom vlastnom správaní av sebe. Možno sa rozhodla urobiť tento krok kvôli nedostatku alebo úplnému nedostatku pozornosti, nudnému sexu, vášmu trvalému neupravenému vzhľadu alebo škodlivej povahe.

Premýšľajte o tom, že váš manžel mohol urobiť túto chybu kvôli nekontrolovanej žiarlivosti alebo intoxikácii. Pokúste sa jej úprimne odpustiť, ak vás úprimne priznala zo zrady a sľúbila, že to neurobí znova. Je však potrebné zvýšiť úroveň kontroly nad ňou.

Ženy sú vznešené stvorenia, ktoré milujú romantiku, takže im ich dajte čo najčastejšie. Pamätajte na mladého šibalského chlapca, ktorý predtým získal jej srdce. Romantické termíny, večera pri sviečkach, rozprávanie až do svitania, kvety, bláznivé veci, malé výkony a to všetko len pre ňu. Verte mi, ak žena v jej očiach vždy vidí svoj odraz, pozerá radosť zo seba, ak všetky vaše skutky prejavujú záujem o ňu a v akciách, ktoré milujete, nikdy nebude premýšľať o zmene a stanete sa najšťastnejšou osobou na light. Koniec koncov, nikto nie je krajší ako žena, ktorá je milovaná a obdivovaná. Bude vám spoľahlivým priateľom, lojálnym spoločníkom, vášnivým milencom, starostlivou matkou.

A naopak, dievča, ktoré vo vzťahu svojho vyvoleného cíti nedostatok pozornosti a romantiky, bude veľmi násilne reagovať na ostatných mužov, ktorí jej to všetko dajú. Od závratnej pozornosti k jej osobe môže mnoho slabších pohlaví urobiť chybu a zmeniť svojho milovaného. Preto dávajte manželom častejšie kvety, prekvapujte a potešte ich, zabezpečte večere pri sviečkach a mnoho ďalších šialených, ale také vzrušujúce veci. Koniec koncov, vaši milovaní si to zaslúžia!

Ako udržať rodinu manžela

Pravdepodobne nie na zemi osoba, ktorá nesnívala o pokojnom rodinnom šťastí a pokojnom spoločnom živote. Len málokedy si však niekto myslí, že rodinná pohoda závisí od tvrdej a usilovnej práce oboch manželov. Veľmi často sa takéto zdanlivo nebeské šťastie po svadobnej ceste po nejakom čase mení na neustále spory a škandály. A v mojej hlave je jedinou myšlienkou "pomôcť zachrániť rodinu."

Dnes všetky módne lesklé časopisy, internetové portály, modré obrazovky jednoducho hodili ženy s tipmi, metódami, spôsobmi a metódami zachovania manželstva a stabilných manželských vzťahov. V súčasnosti je najobľúbenejšou témou "ako zachrániť rodinu - radu psychológa". Z nejakého dôvodu sa však všetky psychologické rady zameriavajú len na „zatiahnutie mozgu“ ženskej časti populácie a silná polovica je obídená. Samozrejme, žena, od nepamäti, bola strážkyňou domu, ale na tie časy nezabudnite zmeniť. Preto, aby zavesiť všetku zodpovednosť za zachovanie manželstva na slabú polovicu, je prinajmenšom nie spravodlivý, ale z väčšej časti to jednoducho nie je správne. Koniec koncov, je nemožné udržiavať vzťahy, ak sa ich jeden partner snaží udržať a druhý sa o to nestará.

Človek sa snaží byť považovaný za hlavu rodiny, ale naozaj nechce prevziať zodpovednosť za vzťah a presúva ho na krehké ženské ramená. Preto budú nasledujúce tipy, ako udržať mladú rodinu, pre mužov.

Ako môže človek udržať svoju rodinu? Prvým a najdôležitejším pravidlom je rešpekt, ktorý človek prejavuje svojej vlastnej žene a láske k nej. Človek by sa mal snažiť postarať sa o druhú polovicu, porozprávať sa s ňou o všetkých otázkach, ktoré vznikajú, pomáhať jej riadiť domácnosť a vychovávať deti, byť jej verný.

Je potrebné, aby ste sa pokúsili lepšie spoznať svojho miláčika, a preto pozorujte jej správanie doma, preč, v obchode. To vám umožní vždy vedieť, akú má náladu a pomôže vám vyhnúť sa zbytočným hádkam. Muži sú často naštvaní ženským správaním, ktoré vzdoruje ich logike. Pozorovanie druhej polovice a pozornosť jej umožní vždy predvídať činy manžela a jej správanie bude prístupné pre vaše porozumenie. Это способствует уменьшению конфликтных ситуаций в отношениях и улучшению семейного микроклимата.

Как сохранить семью? Старайтесь не задерживаться на работе. Ведь женщине будет очень приятно от того, что вы с ней проводите много времени по вечерам. Вследствие чего вас после работы будет встречать не взлохмаченная мегера с криком "где ты был", а ласковая и домашняя кошечка с вопросом "кушать будешь, милый". Ak ti chce tvoja žena niečo povedať, niečo zdieľaj, potom si s ňou venuj trochu času, vypni televízor a pozorne počúvaj. Kývnite hlavou do rytmu jej reči, nech má dojem, že problémy, ktoré vám žena zverená, nie sú ľahostajné. Nemali by sme však zanedbávať stretnutia s priateľmi. Vaša žena by mala vedieť, že okrem práce, priateľov, záľub je stále miesto vo vašom živote a pre ňu.

Dodržiavaním týchto jednoduchých pokynov si môžete byť istí, že mier a pohoda neopustia váš domov. Manželka, pri pohľade na váš príklad, sa bude snažiť, aby sa zmestili, čo, samozrejme, bude ďalej posilňovať vzťah a dať šťastný rodinný život.

Zrada manžela - ako zachrániť rodinu

Moderná spoločnosť bohužiaľ neprišla s jediným receptom, ktorý by mohol vyriešiť problém nevery a postoja k nej. Niektorí jednotlivci dávajú prednosť tomu, aby si nevšimli a neuzavreli oči pred cudzoložstvom, predstierať, že sa nič nedeje. Koniec koncov, ak presne viete, čo bolo cudzoložstvo, potom musíte urobiť rozhodnutie. A ako nechcem zmenu zavedeného spôsobu života, ale je tiež veľmi desivé zmeniť niečo v mojom živote. Takto prechádza rodinný život z vlastizrady na zradu a postupne oddeľujú manželov od seba, kým sa nestanú úplne cudzími. Prirodzene, reakcia na zradu závisí nielen od osobného faktora partnerov, ale aj od existujúcich vzťahov medzi manželmi, od prítomnosti pripútanosti a od toho, ako silne sa prejavuje, vzájomnej dôvere.

Niektorí muži si myslia, že najdôležitejšou vecou vo vzťahu je čestnosť. Preto často prichádzajú a činia pokánie zo zrady. Láskou k poctivosti jednoducho ospravedlňujú svoju zbabelosť. Zahanbujú sa za svoje činy a je ťažké niesť zodpovednosť za samotné cudzoložstvo, preto sa rozhodnú presunúť ho na plecia žien. Osvetľuje svoje svedomie tým, že ubližuje svojej osobe. Ak by v skutočnosti človek považoval čestnosť a úprimnosť vo vzťahoch nad všetkými ostatnými - nebol by sa rozhodol spáchať cudzoložstvo.

Je tu iný typ mužov - profesionálnych "zradcov". Nedokážu si predstaviť život bez sexu na strane. Avšak, títo muži sa prísne rozlišovať medzi rodinou a ich malé "záľuby" na strane, radšej chrániť svoju ženu pred zbytočnými vedomosťami. V takýchto rodinách môžu manželky dokonca vedieť o nekonečných zradách, ale akceptujú stanovené pravidlá hry, pretože zlý manžel sa snaží kompenzovať niečo zradou. Ženy sa tiež obávajú, že zostanú bez materiálnej podpory svojho manžela, a tak zavrú oči na nekonečné intrigy z jeho strany.

Rozhodnite sa sami, čo uprednostniť rozvod alebo zachrániť rodinu. Ale ak ste za zachovanie vzťahov, potom nižšie uvedené tipy vám pomôžu prostredníctvom tohto problému. Prvá rada je vyskúšať všetky prostriedky, aby ste sa vyhli všetkému, čo môže zahriať vaše negatívne pocity a pocity voči vášmu manželovi. To však vôbec neznamená, že by ste sa mali pred ňou skrývať, že vás to bolí. Ukáž mu, ako sa cítiš, ale urob to rýchlo a mocne. A po vlne emócií, hnevu a hnevu sa pokúste prejsť. Je potrebné diskutovať s manželom o tom, čo sa stalo, diskutovať o plánoch do budúcnosti. Nezasahujte do konfliktu cudzincov. Situácia s neverou sa vyvinula medzi vami dvoma, takže vy dvaja by ste ju mali prekonať. Použite metódu tichého zúčtovania.

Ďalšou účinnou metódou je epistolary. Napíšte svojmu manželovi list, v ktorom uvediete všetky svoje skúsenosti a myšlienky. Pomocou tejto metódy je oveľa jednoduchšie uviesť svoje myšlienky, vysvetliť svoju pozíciu a vyjadriť všetko, čo cítite, čo je v normálnej konverzácii prakticky nerealistické. Dialóg založený na emóciách zvyčajne vedie k sporom, ktoré vytvárajú konflikty. Ďalšou výhodou tejto metódy je úľava, že samotný proces písania prinesie. Môžete tiež vyhľadať odbornú pomoc od psychológa.

Zachráňte rodinu pre dieťa

Každý dospelý vie, že plnohodnotná formácia osobnosti, rozvoja a zdravia dieťaťa si vyžaduje predovšetkým priaznivú atmosféru v úplnej rodine, kde je otec a matka. Bohužiaľ, tak často sa stáva, že oheň lásky medzi rodičmi zhasne, vzájomné porozumenie a úcta zmiznú a spolužitie sa zmení na sériu nekonečných urážok, sporov a konfliktov. V takýchto situáciách na prvom mieste dieťa trpí. Čo robiť v takejto situácii - rozviesť alebo zachrániť rodinu?

Ak neexistuje vzájomné porozumenie medzi manželmi, pocity sa ochladili, v rodine je nesúhlas, potom nemá zmysel držať rodinu pod rúškom dieťaťa. Koniec koncov, rodinná atmosféra má vplyv na všetkých členov rodiny. Preto, ak nechcete spolu so sebou, trpieť a trápiť svojho manžela, potom je lepšie ukončiť tento vzťah, najmä pre dieťa. Koniec koncov, často si deti môžu vziať vinu za nesúhlas v rodine pre seba. Rodičia často vyvolávajú v deťoch pocity viny, berúc na dieťa priestupok a frustráciu, veriac, že ​​sa navzájom žijú a trápia. Nie je potrebné hovoriť nahlas, dieťa si takéto neverbálne správy sám číta.

Stojí to za záchranu rodiny? Ak je medzi manželovi stále pocit lásky a je tam rešpekt, potom sa môžete pokúsiť, a ak ich nič nedrží, okrem detí, potom by ste nemali. Koniec koncov, rozvod neznamená, že jeden z rodičov opustí dieťa a jeho výchovu. Stačí sa naučiť budovať nové vzťahy so svojím bývalým manželom a dieťaťom. Po rozvode by dieťa v žiadnom prípade nemalo trpieť nedostatkom pozornosti jedného z rodičov. A samozrejme by ste sa nemali pokúšať pomstiť svojho bývalého manžela pomocou svojho vlastného manžela.

Rozvod nie je trest, ale príležitosť stretnúť sa s iným mužom (ženou) a vytvoriť s ním stabilnejší a šťastnejší vzťah. Dieťa bude šťastné, keď budú jeho rodičia šťastní.

Najčastejšie sú ľudia mazaní, keď hovoria, že „pomôžu zachrániť rodinu kvôli dieťaťu“. Chcú udržiavať vzťah pre seba, schovávať sa za deťmi. V skutočnosti mnohí dospelí žijú spolu z mnohých dôvodov, z ktorých najdôležitejšie je, že sú sami tak pohodlní. A dieťa je len kryt. Povedať tým, ktorí sú okolo mňa, že môj manžel je zlý, ale nemôžem ho opustiť, pretože nechcem ublížiť dieťaťu, sami sa vydávame na vlastné oči a do očí spoločnosti. Ľudia od nepamäti kanonizovaných mučeníkov. Muži sú v tomto ohľade čestnejší, ak sú so svojou ženou chorí, v zriedkavých prípadoch môžu byť držaní deťmi a potom až sa zamilujú.

Premýšľajte o tom, kedy sa rozhodnete zachrániť rodinu kvôli dieťaťu, že sa cíti všetko a chápe, že s týmto rozhodnutím sa jednoducho zbabelo pokúšate presunúť vinu za zničený život dieťaťa. A pre detskú dušu je také zaťaženie veľmi ťažké.
To môže byť ešte lepšie úprimne priznať, dokonca aj pre seba, že si zachrániť manželstvo s touto osobou len preto, že tam je strach z bytia sám, tak pohodlnejšie, nechcete zdieľať majetok, je desivé drasticky zmeniť svoj život.