Sebadôvera Nepriaznivá dôvera je v absencii negatívnych vlastností a mínusov. Sebadôvera sa musí odlíšiť od takých vecí, ako je sebavedomie, ktoré je vlastnosťou jednotlivca, ktorého jadrom je pozitívne hodnotenie osobnými schopnosťami a zručnosťami osoby, ktoré je dostatočné na splnenie a dosiahnutie cieľov, ako aj potrieb.

Vnímanie človeka osobne ovplyvňuje jeho vnímanie inými ľuďmi. Čím väčší je životný úspech jednotlivca, tým viac sa cíti sebaisto. Niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj sebavedomia, nás neposlúchajú, ale stále existujú niektoré spôsoby, ktorými ho skutočne vedome posilňujete.

prílišná dôvera

V oblasti psychológie existujú výsledky mnohých štúdií, ktoré naznačujú, že príčinou mnohých ľudských zlyhaní je nadmerné sebavedomie, ktoré bráni človeku dosiahnuť určitý cieľ. Je veľmi dôležité, aby sme si nedôverovali dôverou. Sebavedomí ľudia nepoznajú osobné chyby, pripisujú svoj názor jednému správnemu. Takíto ľudia sa často stretávajú, majú nedorozumenia.

Nadmerné sebavedomie v rôznych situáciách sťažuje zmysluplné konanie a tiež zabraňuje rozvoju. Za určitých podmienok môže byť nadmerné sebavedomie plus, ale zlatý priemer je lepší ako extrémy. Veľké sebavedomie nedovoľuje, aby si človek všimol svoje chyby a neopraví ich, samozrejme berie chyby a neúspechy.

Nadmerné sebavedomie robí veľkú škodu, pokiaľ ide o riešenie finančných otázok, ako aj otázky samoobsluhy. Keď je človek presvedčený, že mu nič neohrozí, potom sa zvyšuje pravdepodobnosť chyby.

Veľké sebavedomie často vzniká od nuly a skutočná dôvera je založená na vedomí seba samého, ako aj na mieste vo svete a minulých objektívnych úspechoch. Nadmerná sebadôvera je často vystavená verejnosti a bez nej neexistuje a sebadôvera, ako aj vnútorne slobodná osoba nevenuje pozornosť verejnosti. Sebadôvera je spojená s emóciami a postojmi a sebadôvera pôsobí ako zliatina rozumu a vôle s vnútorným komfortom.

Dôvera a sebavedomie

Rozdiel medzi sebadôverou a dôverou psychológov hovorí významný. Sebaistota je jedným z prvých príznakov nejasnej osoby. Títo ľudia skrývajú komplexy pod ostentatívnou odvahou, agresivitou, aroganciou, sebectvom, statočnosťou, ako aj vonkajšou vyrovnanosťou. Základy sebadôvery a sebavedomia sú odložené do detstva.

Nesprávne vzdelaná osoba vyrastá naštvaná, citlivá, pasívna, mätúca. Všetky tieto negatívne vlastnosti človeka, ktoré vyrastajú, sa skrývajú pod maskou sebavedomia.

Sebavedomá osoba si je vedomá svojich nedostatkov a výhod, rešpektuje svoju individualitu, nedrží sa pred nikým, nepokryje, nebojí sa vyjadriť svoj osobný názor, vždy trvá na svojom vlastnom. Zároveň bude primerane reagovať na kritiku, ako aj na pripomienky. Istý jednotlivec prijíma ľudí tak, ako sú.

Sebavedomá osoba sa snaží ovládnuť iných, ako aj slávu a moc. Takáto osoba často argumentuje pri rôznych príležitostiach a dostáva sa do konfliktných situácií, príliš hrdých a citlivých.

Sebadôvera je zlá? Za určitých podmienok môže prebytok sebavedomia priniesť dobré výsledky. Pri práci na vašej osobnosti a charaktere by ste nemali vždy odstraňovať negatívne vlastnosti. Často je rozumnejšie vziať ich a pokúsiť sa z nich čo najviac vyťažiť.

Ponúkame nasledujúce možnosti, ako používať overconfidence:

  1. Vždy dodržiavajte zdvorilosť, rovnako ako jemnosť v komunikácii, vyhladenie konfliktov.
  2. Myslite menej na dojem, ktorý robíte na iných, a premýšľajte viac o svojich skutočných záležitostiach.
  3. Nezabudnite na primeranú starostlivosť, takže viac kontrolujte svoje správanie.

Ako zvýšiť sebavedomie? Existuje 10 stratégií, pomocou ktorých je možné získať náladu potrebnú na sebadôveru.

♦ Najprv sa obliekajte striktne. Oblečenie ovplyvňuje zmysel pre seba. Váš vzhľad sa odráža v interakcii s inými ľuďmi. Stráviť dostatok času na vzhľad (účes, manikúra, šatník). Muži sa často musia pravidelne holiť, kúpať sa, nosiť čisté oblečenie a byť si vedomí módnych trendov. Oblečenie vždy nakupujte kvalitné a selektívne.

♦ Po druhé, choďte rýchlo. Gait hovorí o sebauvedomení človeka. Sebavedomí ľudia chodia pevne, sebavedomo, energicky, cielene. Iste, ľudia sa ponáhľajú. Môže to byť dátum, práca alebo obchodné stretnutie. Zrýchlením vašej chôdze zvýšite svoj význam v sebavedomí o 25%, čo povedie k rozvoju sebavedomia.

♦ Po tretie, tréning sebadôvery začína držaním tela. Koniec koncov, spôsob, akým sa človek cíti prostredníctvom života, nám povie jeho chôdzu. Ľudia s letargickými pohybmi, ako aj zníženými ramenami, všetkým dokazujú nedostatok sebavedomia. Títo ľudia nie sú vášniví pre svoje podnikanie a nepovažujú sa za dôležitých ľudí.

Po zaškolení správnej polohy človek automaticky pocíti nárast dôvery. Vždy vstaňte rovno, choďte s hlavou hore a pozerajte sa do očí. Týmto spôsobom urobíte pozitívny dojem na ľudí okolo vás a budete cítiť živosť, rovnako ako nárast sily.

♦ Po štvrté, počúvanie stimulujúcej reči je najlepší spôsob, ako budovať sebavedomie. Možnosť vypočuť si dobrého rečníka však často nevypadá. Inzerujte sami. Urobte si reč na 60 sekúnd, čo zdôrazní vaše ciele, ako aj silné stránky. Deklarujte ho pred zrkadlom alebo vnútorne, pokiaľ ide o posilnenie sebavedomia.

♦ Po piate, vždy ďakujem. Keď sa sústredí na dosiahnutie svojho cieľa, ľudský mozog začne uvádzať dôvody, pre ktoré sa to nestalo, a to provokuje to, čo človek hovorí o svojich vlastných slabostiach. Aby ste sa tomu vyhli, vedome ďakujte vo svojej mysli za všetko, čo ste za jeden deň zvládli. Pamätajte si všetky svoje minulé úspechy, rovnako ako milostné vzťahy, špeciálne zručnosti a ďalšie pozitívne momenty. Potom, čo toto všetko analyzujete, budete prekvapení, koľko vecí v živote sa darí dobre, takže dostanete podnet na ďalší úspešný krok.

♦ Po šieste, vždy sa chváľte ľuďom. Keď má človek voči sebe negatívny postoj, premieta tento negatív aj na iných ľudí vo forme klebiet, urážok. Prelomenie takéhoto negatívneho kruhu pomáha zvyku chváliť ľudí. Prestaňte klábosiť navždy a kompliment ostatným ľuďom. Takéto správanie spôsobuje súcit s ľuďmi a zvyšuje väčšie sebavedomie. Hľadáte to najlepšie v iných ľuďoch, nepriamo otvoríte s najlepšou rukou.

♦ Po siedme, vždy sedieť v predných radoch. Týka sa to škôl, úradov, verejných stretnutí. Ľudia zvyčajne majú tendenciu obsadiť zadné sedadlá kvôli neistote. Rozhodnutím sa sadnúť dopredu budete prekonávať strach a budovať sebavedomie.

♦ Ôsma, skúste hovoriť počas skupinových diskusií. Ľudia sú často ochotnejší prijať názory iných ľudí, ako si myslíme. Keď hovoríme na skupinovej diskusii, človek si zlepší svoje zručnosti v rozprávaní a tiež sa stane presvedčenejším v myslení.

♦ Deviata, šport. Nielen vzhľad ovplyvňuje sebavedomie, ale aj fyzickú formu. Ak je človek z formy, potom sa bude cítiť neistý, neatraktívny a menej energický. Odporúča sa zlepšiť formu na posilnenie fyzickej aktivity. Športovanie, môžete zlepšiť svoj fyzický vzhľad, ako aj dobiť batérie. Disciplinované športy zlepšia zdravie a vytvoria pozitívny postoj na celý deň.

♦ Desiate, nevenujte sa svojim skúsenostiam. Často sme ponorení do našich vlastných túžob a sústreďujú sa príliš na naše skúsenosti, nevenujúc dostatočnú pozornosť iným ľuďom. Ak prestanete myslieť na seba a zameriavate sa na životné prostredie, nebudete tak citovo znepokojení svojimi osobnými nedostatkami. Takéto správanie posilní sebavedomie a časom dostanete návrat. Dať viac, dostanete oveľa viac vo forme uznania, rovnako ako osobný úspech.