Psychológia a psychiatria

Sebarealizácia dieťaťa

Sebarealizácia dieťaťa - je zverejnenie osobných príležitostí detí, ktoré vedú k šťastnejšiemu a úspešnejšiemu životu. Každý jednotlivec má množstvo potrieb, bez ktorých nie je možné dosiahnuť šťastný život. Pre dieťa je veľmi ťažké nájsť si oblasť, v ktorej sa otvorí maximálne, aplikovať svoje charakterové črty a dosiahnuť určité ciele. Ak človek nájde takú oblasť, jej úspech v sebarealizácii je zaručený.

Podmienky pre sebarealizáciu detí

V súčasnosti sú vedci jednomyseľní, že každý jednotlivec má veľa možností, ktoré sú uložené vo forme činov a za určitých podmienok rozvoja sa môžu realizovať.

Rozvoj sebarealizácie detí ovplyvňuje mnoho faktorov: sociálno-ekonomické, biogenetické, pedagogické. Bohužiaľ, klamanie jednotlivca, najmä mladého, je podceňovaním ich prirodzených schopností.

Dôležitou podmienkou pre sebarealizáciu detí je vytvorenie starších úspešných situácií. Slová ako „dobré“, „poďme pracovať viac“, „dobre urobené“ by mali byť neustále adresované dieťaťu a činnosť každého dieťaťa potrebuje priateľskú podporu. Iba také podmienky vytvoria situáciu úspechu.

Psychológovia poznamenali, že čím viac sa dieťa vyvíja tvorivo, tým viac jeho myslenie funguje v rôznych rovinách a smeroch.

Podnetom pre tvorivý rozvoj detí, prekvitanie ich schopností, rozširovanie záujmov, ako aj humanizácia myšlienok, činov, pocitov, tvorivej činnosti, je voľný čas.

Väčšina bohatých ľudí trpí nedostatkom toho, čo nedokážu pochopiť alebo pochopiť. Je veľmi dôležité, aby človek našiel svoje miesto v živote, aby sa cítil úplne spokojný s realitou, pričom sa čo najviac vyjadril a využil všetky svoje prirodzené sklony. Človek, ktorý si uvedomuje svoje zdroje v prospech spoločnosti, je najšťastnejší.

Sebahodnotenie zahŕňa radosť z pracovného procesu. Sebarealizácia má úzky vzťah s verejným hodnotením. Ľudia často trpia, pretože iní nevidia svoje pozitívne vlastnosti a necenia ich. Seba-realizácia môže umožniť každému človeku objaviť sa pred spoločnosťou v nádhere ich schopností a talentov. Schopnosť nasmerovať svoje zlé a dobré charakterové črty na dosiahnutie cieľov je vždy cenná v spoločnosti. Jednotlivci, ktorí si uvedomia svoj potenciál, sú vždy milovaní a rešpektovaní.

Psychológovia sa domnievajú, že vznik masového mládežníckeho hnutia, ako sú hippies alebo punks, sa objavil kvôli neuspokojenej potrebe pátrať po sebe. Úlohou rodičov je preto poskytovať podmienky, ktoré prispejú k sebarealizácii detí, čím sa oživí niečo nové a nepreskúmané, orientované na kreativitu.

Odchýlky v správaní adolescentov sú zaznamenané v poruchách vzdelávania. Neschopnosť dospelých záujem o dieťa, ako aj odhalenie jeho schopností a schopností vedie k tomu, že sú kontrolované náhodnými okolnosťami, ako aj spontánnymi výbuchmi energie.

Kreatívna sebarealizácia detí

Kreativita nie je len atribútom socializácie detskej osobnosti a prostriedkom komunikácie, zábavy, rekreácie, ale aj mocným nástrojom na samoštúdium, jedinečným prostriedkom vzdelávania, ako aj estetickou výchovou. Akékoľvek víťazstvo malého dieťaťa alebo len účasť v súťažiach, tvorivé projekty rôznych úrovní ovplyvňujú rozvoj tvorivého potenciálu.

V adolescencii sú hlavnými prostriedkami tvorivej sebarealizácie záujmové kluby, kluby, športové kluby a pod.

Tvorivá sebarealizácia tínedžera patrí k dôležitým prvkom rozvoja osobnosti. Psychológovia poznamenali, že samotná potreba vyhľadávania je podnetom pre osobný rozvoj, ako aj hľadanie miesta v živote. Hľadanie je jednoducho potrebné pre fyzickú, mentálnu, pubertu a snahu o adolescentné seba-potvrdenie. Niektorí adolescenti sa presadzujú prostredníctvom agresívneho správania. Nemecký psychoterapeut G. Ammon verí, že každé dieťa sa rodí s potenciálom "konštruktívnej" agresivity. V tomto termíne psychoterapeut chápe túžbu a túžbu po tvorivej sebarealizácii, ktorá prispieva k rozvoju a zlepšovaniu sveta. „Konštruktívna“ agresivita sa vyvíja a zintenzívňuje len s náležitou výchovou dieťaťa. Chyby vo vzdelávaní sú zaznamenané, keď je iniciatíva u detí potlačená dospelými. Často sú tieto deti uväznené v hrách, v komunikácii s dospelými a rovesníkmi. Keď sa deti stretávajú s rodinnými konfliktmi, majú deštruktívnu agresivitu, ktorá ich vážne poškodzuje. Nesprávne orientovaná identita dieťaťa sa môže prejaviť v nemotivovanej agresii a zlých činoch.

Seba-realizácia predškolských detí

Keď dosiahnu vek troch rokov, tí najmenší vedia, čo presne chcú a nezávisle sa snažia rozhodnúť, čo majú nosiť, aké hry hrať a koho majú byť priateľmi. Práve v tomto období pokračuje koncepcia náklonnosti, priateľstva a sebavyjadrenia všetkých dôležitých aspektov života, ktoré budú sprevádzať dieťa počas celého života. Ak dieťa navštevuje detský tím, napríklad detské centrum alebo záhradu, môže sa tam realizovať. Pre dieťa je oveľa ťažšie dosiahnuť sebarealizáciu doma, pretože rodinní príslušníci sú často zaneprázdnení domácimi prácami a dieťa má veľmi málo času.

Avšak, aj keď je dieťa plné a dospelí sú zaneprázdnení celý deň, nezabudnite, že dieťa potrebuje lásku blízkych. Rodičia musia neustále objímať svoje deti, hovoriť o svojich skúsenostiach, pocitoch a dospelí určite získajú spätnú väzbu od svojich detí. Nemôžete zbaviť dieťa emócií. Spolu s deťmi je potrebné hrať detské hry a postupne ich zapájať do dospelých. Pre dieťa, každodenné záležitosti: domáce práce s vysávačom, umývanie riadu sa môže zdať len magické. Je potrebné umožniť dieťaťu zúčastniť sa na pracovnom procese doma a možno v budúcnosti pomôže vyrovnať sa s domácimi prácami. Väčšina rodičov často nedôveruje dieťaťu k nejakému druhu práce alebo procesu, čím sa obmedzuje a vnucuje do neho strach. Áno, niekedy môže dieťa upustiť alebo zlomiť niečo, čo však potešenie prinesie na vykonanie pracovnej operácie. Najdôležitejšou vecou je udržať pokoj, nie byť nervózny, aj keď sa zdá, že robiť si prácu je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.

Negatívna nálada rodičov často prechádza veľmi rýchlo na dieťa a namiesto toho, aby sa dobre pobavili, tí blízki sa urazia výrazom detskej tváre a vyliatych pier.

Загрузка...